Siirry sisältöön

Kestävän matkailun puolesta

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. 

Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen systemaattinen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Kestävän matkailun kehittämispolku

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkailudestinaatioille käyttäjää kouluttavan 7 askeleen kestävän matkailun kehittämispolun, jonka jokaiseen askeleeseen liittyvät kansainvälisten standardien mukaiset kriteerit. Kehittämispolun askeleiden kriteeristön täyttäminen todennetaan STF Hubissa. Kun yritys/destinaatio on tehnyt askelkohtaiset tehtävät ja todentanut STF-ohjelman asettaman kriteeristön täyttymisen vaadituin dokumentein, STF-merkin hakemus lähetetään Visit Finlandin kautta kolmannelle osapuolelle tarkistettavaksi.

Kestävän matkailun toimenpiteet eivät luonnollisestikaan tule kerralla kuntoon, vaan kyseessä on kehityspolku. STF-merkki uusitaan säännöllisesti, jotta voimme olla varmoja jatkuvasta kehityksestä. Myös STF-ohjelma ja sen kriteeristö päivittyy tasaisin väliajoin, jotta ohjelman kautta matkailutoimijoiden toiminta vastaa kiristyviä vastuullisuusvelvoitteita.

Ohjelman tueksi on luotu Kestävän matkailun opas, jossa varmennetaan STF-polun kulkijan perustieto matkailun kestävästä kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan STF-ohjelmaan ja sen kriteereihin.

Yritys tai destinaatio, joka on saanut STF-merkin, on tehnyt vähintään seuraavat toimenpiteet ja täten täyttää STF-ohjelman minimikriteerit:

Askel 1. Sitoutuminen (jatkuvaan kehittämiseen)

 • Virallinen päätös kestävän matkailun edistämisestä
 • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
 • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen

 • Tutustuminen Kestävän matkailun oppaaseen
 • Yritys osallistuu Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
 • Destinaatio järjestää Visit Finland Akatemian vastuullisuusvalmennuksia alueen yritysverkostolle
 • Nykytilan kartoitus STF-ohjelman itsearvioinnin kautta

Askel 3. Sertifiointi

 • Yrityksellä on auditoitu kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava ohjelma
 • Destinaation yritysverkoston matkailuyrityksistä 51 %:lla on STF-merkki, tai destinaatiolla on GSTC-akkreditoitu destinaatiotason sertifikaatti ja toimintasuunnitelma alueen yritysten saattamiseksi STF-polulle aina STF-merkkiin saakka.

Askel 4. Mittaaminen

Askel 5. Vastuullisuusviestintä

 • Kestävän matkailun toimenpiteistä, suunnitelmista ja tavoitteista läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle, viherpesu täysin eliminoiden

Askel 6. Kehittämissuunnitelma

 • Kestävän matkailun kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Kehittämissuunnitelma sisältää yrityksen ja sen lähtötilan kuvauksen ja päivitettävän toimenpidetaulukon.
 • Kehittämissuunnitelman huomioi kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki koskee
 • Sekä kehittämissuunnitelma että toimenpidetaulukko huomioi kaikki kestävyyden ulottuvuudet (taloudellinen, ekologinen, sosio-kulttuurinen).
 • Kehittämissuunnitelma sisällöllisesti vastaa sille asetettua kansainvälisen standardit huomioivaa minimisisältövaatimusta, jonka kehittämiseen STF-ohjelma tarjoaa työkalut

Askel 7. Todentaminen: STF-merkin hakeminen

 • Tehdään sopimus STF-merkin käytöstä
 • Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, kehittämissuunnitelma, toimenpidetaulukko, indikaattorien seurantalomake ja sertifikaatti, jotka STF-merkin uusiminen vaatii. STF-merkki uusitaan sitä tukevan sertifikaatin kanssa samassa syklissä tai noin 2 vuoden välein.
 • STF-merkin hakemus lähetetään Visit Finlandin kautta kolmannen osapuolen arvioitavaksi

Valmennuksella koko alue mukaan

Visit Finland Akatemiasta löytyy erityisesti STF-ohjelman tueksi suunniteltu valmennuspäivä. Sustainable Travel Finland -perusvalmennus on oiva tapa saada alueellinen kestävän matkailun ohjelma alulle. Konkreettinen ja käytännönläheinen valmennus tarjoaa hyvät perustiedot ja lähtötason kestävän matkailun järjestelmälliseen edistämiseen yritystasolla.

Valmennuspäivä on suunniteltu yritysryhmille niin, että päivän päätteeksi siirtyminen STF Hubiin on helppoa ja matka kohti STF-merkkiä alkaa. Vaikka sisältö valmennuskonseptissa on pääpiirteittäin sama, räätälöidään valmennukset aina huomioiden alueen erityistarpeet.

STF-perusvalmennuksen jatkoksi on kehitetty myös Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus, joka pitää sisällään useita eri moduuleja. Jatkovalmennuksissa syvennetään kestävän kehityksen mukaisen matkailun osaamista. Moduuleista voi räätälöidä alueen yritysverkostolle soveltuvan paketin, jonka avulla koko alueen osaaminen kasvaa järjestelmällisesti.

Tutustu Sustainable Travel Finland -valmennukseen ja valmentajiin.

Hae mukaan STF-ohjelmaan

STF-ohjelman uusi digipalvelu STF Hub on otettu käyttöön lokakuussa 2023. Voit nyt hakea mukaan STF-ohjelmaan rekisteröitymällä STF Hubiin. 

STF Hubiin kirjaudutaan BF-tunnuksella, joka on Business Finlandin verkkopalveluiden yhteinen käyttäjätunnus. Tunnus luodaan verkkopankkitunnuksilla vahvalla tunnistautumisella. Tunnuksen luomisen jälkeen STF Hubiin pääsee kirjautumaan sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla. 

Ohjelma soveltuu kaikille Suomessa sijaitseville matkailuyrityksille ja matkailualueille (alueorganisaatiot; destinaatiot), jotka palvelevat kansainvälisiä matkailijoita. Mukaan voi ja kannattaa lähteä, vaikka kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei olisi vielä aloitettu, sillä ohjelma tarjoaa tarvittavat työkalut kestävän matkailun edistämiseen. Hakemuksen täyttäjän tulee olla yrityksen tai destinaation kestävää matkailua koordinoiva henkilö. 

STF-ohjelma on maksuton. Kustannuksia voi syntyä kuitenkin yrityksille sertifioinnista (STF-ohjelman askel 3) ja destinaatioille valmennusten järjestämisestä (askel 2).

Hae mukaan STF-ohjelmaan

STF-merkin saaneet

Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen mahdollistui 1.6.2020, ja syyskuuhun 2023 mennessä STF-merkin on saavuttanut jo 5 destinaatiota ja 367 yritystä jotka tarjoavat yli 1000 matkailuelämystä Suomessa!

Tutustu STF-merkin saaneisiin ja Suomen vastuulliseen matkailutarjontaan VisitFinland.comin englanninkielisillä sivuilla.

Sustainable Travel Finland -raportti

STF-raportin kautta voit tutustua STF-tilastoihin ja kestävän matkailun tilaan indikaattoritiedon kautta. Tilastoja voi tarkastella suuralueittain ja tarkemmin kuntatasolla sekä eritellä toimialojen ja palvelukategorioiden mukaan. Indikaattoritiedot on jaoteltu taloudelliseen arvoon sekä sosio-kulttuurisiin- ja ympäristövaikutuksiin.

STF-raportti

Matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikuri

STF-ohjelman olennainen työkalu, matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikuri, siirtyi osaksi STF Hubia toukokuussa 2024.

Hiilikurin avulla voit laskea matkailuyrityksen hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Käyttö on ilmaista, mutta vaatii rekisteröitymisen STF-ohjelmaan.

Kirjaudu STF HUBIIN