Siirry sisältöön

Kestävän matkailun puolesta

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. 

Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa. 

Kestävän matkailun kehittämispolku

Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkailudestinaatioille 7 askeleen kestävän matkailun kehittämispolun. Kehittämispolun askeleet todennetaan STF-onlinealustalla. Kun yritys/destinaatio on täyttänyt dokumentaation kaikkiin askeleisiin, hakemus lähetetään Visit Finlandille tarkistettavaksi. Jokaiseen askeleeseen liittyvät tietyt kriteerit, joiden täyttymistä tarkastellaan. Kestävän matkailun toimenpiteet eivät luonnollisestikaan tule kerralla kuntoon, vaan kyseessä on kehityspolku. STF-merkki uusitaan säännöllisesti, jotta voimme olla varmoja jatkuvasta kehityksestä.

Ohjelman tueksi on luotu Kestävän matkailun e-opas, jossa varmennetaan kulkijan perustieto kestävän matkailun kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan Sustainable Travel Finland -ohjelman kriteereihin.

Yritys, joka on saanut STF-merkin, täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

Askel 1. Sitoutuminen 

 • Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
 • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
 • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen

Askel 3. Kehittämissuunnitelma

 • Kestävän matkailun kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Kehittämissuunnitelma sisältää yrityksen lähtötilan kuvauksen ja toimenpidesuunnitelman. Kehittämissuunnitelman tulee huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Lisäksi toimenpidesuunnitelmassa tulee huomioida kaikki kestävyyden ulottuvuudet (taloudellinen, ekologinen, sosio-kulttuurinen).
 • Toimenpidesuunnitelma päivitetään aina STF-merkin uusimisen yhteydessä

Askel 4. Vastuullisuusviestintä

 • Kestävän matkailun toimenpiteistä läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi & Auditointi

 • Yrityksellä tulee olla kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava ohjelma
 • Destinaation yritysverkoston matkailuyrityksistä 51 %:lla (sekä määrällisesti että liikevaihdollisesti) tulee olla Sustainable Travel Finland –merkki

Askel 6. Todentaminen & Mitattavuus

 • Ohjelman asettaman kriteeristön täyttyminen todennetaan Sustainable Travel Finland –onlinealustalla
 • Sitoutuminen valtakunnallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin, jotka otetaan käyttöön vuonna 2022

Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen

 • Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland -merkin käytöstä
 • Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, itsearviointi, kehittämissuunnitelma ja indikaattorit, jotka STF-merkin uusiminen vaatii. STF-merkki uusitaan sertifikaatin kanssa samassa syklissä tai noin 2 vuoden välein.

Valmennuksella koko alue mukaan

Visit Finland Akatemiasta löytyy erityisesti Sustainable Travel Finland -ohjelman tueksi suunniteltu valmennuspäivä. Sustainable Travel Finland -valmennus on oiva tapa saada alueellinen kestävän matkailun ohjelma alulle. Konkreettinen ja käytännönläheinen valmennus tarjoaa hyvät perustiedot ja lähtötason kestävän matkailun järjestelmälliseen edistämiseen yritystasolla. Valmennuspäivän sisältö pohjautuu vuonna 2018 tehtyyn matkailuyrityskartoitukseen, missä matkailualan toimijoilta kysyttiin muun muassa koulutustarpeista ja -aiheista.

Valmennuspäivä on suunniteltu yritysryhmille niin, että päivän päätteeksi siirtyminen Sustainable Travel Finland -onlinealustalle on helppoa ja matka kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä alkaa. Vaikka sisältö valmennuskonseptissa on pääpiirteittäin sama, räätälöidään valmennukset aina huomioiden alueen erityistarpeet.

Tutustu Sustainable Travel Finland -valmennukseen ja valmentajiin. Perusvalmennuksen jatkoksi on myös kehitetty seitsemän moduulin Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus.

LÄHDE MUKAAN SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAAN

Ohjelma soveltuu kaikille Suomessa sijaitseville matkailuyrityksille ja matkailualueille (alueorganisaatiot; destinaatiot), jotka palvelevat kansainvälisiä matkailijoita. Mukaan voi ja kannattaa lähteä, vaikka kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei olisi vielä aloitettu, sillä ohjelma tarjoaa tarvittavat työkalut kestävän matkailun edistämiseen. Hakemuksen täyttäjän tulee olla yrityksen tai destinaation kestävää matkailua koordinoiva henkilö. 

STF-ohjelma on maksuton. Kustannuksia voi syntyä kuitenkin yrityksille sertifioinnista (STF-ohjelman askel 5) ja destinaatioille valmennusten järjestämisestä (askel 2).

Hae mukaan STF-ohjelmaan

STF-merkin saaneet

Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen mahdollistui 1.6.2020, ja merkin on saavuttanut jo yli 200 yritystä Suomessa.
Tutustu STF-merkin saaneisiin ja Suomen vastuulliseen matkailutarjontaan VisitFinland.comin englanninkielisillä sivuilla.

Sustainable Travel Finland -raportti

Raportista löydät Sustainable Travel Finland (STF) -merkin saaneet yritykset Suomessa. Tilastoja voi tarkastella suuralueittain ja tarkemmin kuntatasolla sekä eritellä toimialojen ja palvelukategorioiden mukaan.

STF-raportti

Hiilijalanjälkilaskuri

Kansallinen matkailualan hiilijalanjälkilaskuri on pilottikäytössä ja sitä kehitetään tulevien vuosien aikana lisää. Voit rekisteröityä nyt pilottikäyttäjäksi. 

Hiilijalanjälkilaskuri

Ota yhteyttä

Outdoor activities & Sport, Sustainable Travel Finland Manager

Virpi Aittokoski

+358 50 47 25 443
Head of Sustainable Development

Liisa Kokkarinen

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Development Manager

Liisa Mäkelä

+358 50 525 7479

vanhempainvapaalla