Siirry sisältöön

Matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikuri

Haluatko tietää matkailuyrityksesi hiilijalanjäljen? Matkailualan maksuttomalla hiilijalanjälkilaskurilla Hiilikurilla voit laskea yrityksesi hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Tulosten avulla voit suunnitella toimintaa entistä ilmastoystävällisemmäksi ja viestiä ilmastotyöstä.

Hiilikurilla saat otteen yrityksesi ilmastovaikutuksista

Laskuri on tarkoitettu yritysten omaksi työkaluksi. Sen käyttö ei vaadi aikaisempaa kokemusta hiilijalanjälkilaskennasta, mutta kiinnostusta ja aikaa perehtymiseen toki tarvitaan. Laskurin avulla pystyt tunnistamaan yrityksesi toiminnan keskiset päästölähteet ja niihin vaikuttavat tekijät.

Kenelle laskuri on tarkoitettu?

Hiilikuri on tarkoitettu kaikille matkailualan toimijoille Suomessa. Käyttöä ei ole rajattu tiettyyn yrityskokoon tai organisaatiotyyppiin, vaan niin erilaiset yritykset, yhdistykset kuin kuntien matkailutoimijat voivat käyttää sitä.

Laskurin suunnittelussa on priorisoitu pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet, jotta mahdollisimman moni matkailualalla toimiva yritys saisi ilmastotyöhönsä tukea ja työkaluja, matalalla kynnyksellä ja kustannuksilla. Sillä on kuitenkin mahdollista tehdä myös monimutkaisia ja räätälöityjä laskelmia, kun vain lisää kaikki tarvittavat toiminnot ja esimerkiksi käyttää omia päästökertoimia.

Mihin standardiin laskenta perustuu?

Laskuri on sovellettu yritysten omantoimiseen laskentaan GHG-protokollan yrityksen hiilijalanjälkilaskennan standardista. Jotta käyttö olisi selkeää, laskennassa käytettävät kulutustiedot kirjataan arvoketjun mukaisesti toimitilojen, logistiikan ja hankintojen kategorioihin. Tulossivulta löytyy GHG-protokollan sovellusalojen (Scopet 1-3) mukainen päästöjen jakauma.

Laskurin suunnitelma pohjautuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) luotuun VÄHIMAT-laskuriin ja se on tarkastettu (loppuvuodesta 2021) SYKE:n asiantuntijoiden toimesta.

Miten laskuri liittyy Sustainable Travel Finland -ohjelmaan?

Hiilijalanjälkilaskuri on osa STF-ohjelmaa. Laskentaan ja vähähiilisyyteen liittyen tulemme antamaan valmennusta ja tuottamaan lisää tukimateriaalia. Lisätiedot Hiilikurin tukiklinikoista ja ajantasaiset tukimateriaalit löytyvät STF Hubista. 

Visit Finland suosittelee säännöllistä hiilijalanjäljen laskentaa kaikille STF-ohjelmassa mukana oleville yrityksille, vaikka se ei ole vielä kriteeri STF-merkin saamiselle. 

Mitä tietoja laskentaan tarvitaan ja miten paljon työtä se teettää?

Laskuri on tarkoitettu yritysten omaksi työkaluksi. Sen käyttö ei vaadi aikaisempaa kokemusta hiilijalanjälkilaskennasta, mutta kiinnostusta ja aikaa perehtymiseen toki tarvitaan. Laskurin avulla pystyt tunnistamaan yrityksesi toiminnan keskeiset päästölähteet ja niihin vaikuttavat tekijät.

Laskelma perustuu yrityksen toimintojen energiankulutukseen (sähkö ja lämpö, kiinteistönhuollon polttoaineet) ja jätemääriin, logistiikan (kilometrit tai polttoaineen kulutus eri kulkuneuvoilla) ja hankintojen (käytetyt eurot tai ostettujen hyödykkeiden määrät) tietoihin valitulta ajanjaksolta. Tarvittavat tiedot löytyvät siis tyypillisesti lämpö- ja sähköyhtiöiden raporteista, jäteyhtiön laskuista tai sopimuksista, matkalaskuista tai polttoainekuiteista sekä kirjanpidosta tai esim. tilausvahvistuksista.

Riippuen siitä, miten helposti tiedot ovat saatavilla, laskentaan voi mennä pienessä yhtiössä nopeimmillaan muutamia tunteja tai enimmillään joitakin päiviä. Isommat tai yksityiskohtaisemmat laskelmat, joissa pitää selvittää kulutustietojen lisäksi myös esimerkiksi omia päästökertoimia, voivat vaatia yhteensä muutaman viikon verran työtä. Tyypillisesti ensimmäinen laskelma on työläin. Seuraavana vuonna on jo tiedossa, mitä tietoja haetaan ja mistä ne löytyvät, joten homma sujuvoituu roimasti.

Entä jos hiilijalanjälkemme onkin kamalan iso?

Ei kannata säikähtää, jos hiilijalanjälki on odotettua suurempi. Tai vaikkapa kilpailijalla on paljon pienempi hiilijalanjälki kuin omalla yritykselläsi, sillä tuloksiin vaikuttavat niin monet tekijät alkaen laskennan rajauksesta, eli mitä kaikkia päästöjä on otettu mukaan laskelmaan ja mitä jätetty pois. Tärkeintä on, että yritys saa käsityksen omasta toiminnastaan ja sen isoimmista päästölähteistä, jotta hiilijalanjäljen pienentämistoimet osuvat oikeisiin kohtiin.

Asian voi nähdä niinkin, että iso hiilijalanjälki mahdollistaa ison vaikutuksen tekemisen omilla toimilla. Olennaista ei siis ole se, mitä on tapahtunut, vaan mitä tulevina vuosina tehdään, millä tavoin hiilineutraaliuteen ja ilmastoystävällisyyteen päästään mahdollisimman nopeasti.

Miten pääsen käyttämään Hiilikuria?

STF-ohjelman olennainen työkalu, matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikuri, siirtyi osaksi STF Hubia toukokuussa 2024. Tätä ennen Hiilikuri toimi omassa www-osoitteessa. Siirron myötä STF-ohjelman tarjoamat työkalut ovat entistä paremmin yhden osoitteen takana.

Hiilikuria pääsee käyttämään rekisteröitymällä STF-ohjelmaan. Katso ohjeet STF-ohjelmaan hakemisesta.

Löydät Hiilikurin STF Hubissa sekä vasemman reunan että oikean yläkulman valikosta. Hiilikuri tarjoaa STF Hubissa samat ominaisuudet kuin aiemminkin. Lisäksi työkalua jatkokehitetään loppuvuoden 2024 aikana. Hiilikurin vanha www-osoite ei enää ole käytössä.

Hiilikuri on tarkoitettu yritysten omaksi työkaluksi. Sen käyttö ei vaadi aikaisempaa kokemusta hiilijalanjälkilaskennasta, mutta kiinnostusta ja aikaa perehtymiseen toki tarvitaan. Laskurin avulla pystyt tunnistamaan yrityksesi toiminnan keskeiset päästölähteet ja niihin vaikuttavat tekijät.

Kirjaudu STF Hubiin