Siirry sisältöön

STF tilastot

Raportin ensimmäiseltä sivulta löydät Sustainable Travel Finland (STF) -merkin saaneet yritykset Suomessa. Tilastoja voi tarkastella suuralueittain ja tarkemmin kuntatasolla sekä eritellä toimialojen ja palvelukategorioiden mukaan. Sivuilla 2-5 esitellään kestävän matkailun indikaattoreita, jotka yhdistävät sekä STF-ohjelmaan osallistuvien yritysten indikaattorikyselyjen vastauksia että tietoa muista datalähteistä.

Kestävän matkailun tila -raportti

Kestävän matkailun tila -vuosiraportti yhdistelee kansallisten kestävän matkailun indikaattoreiden tietoja muuhun saatavilla olevaan matkailudataan. Tavoitteena on tuottaa tietoa kestävän matkailun seurannan tueksi. 

Kestävän matkailun osa-alueet voidaan karkeasti jakaa kolmeen ulottuvuuteen: taloudellinen kestävyys, sosiokulttuurinen kestävyys ja ekologinen kestävyys. Suomen matkailuala on kasvussa. Edistämällä kestävyyttä varmistetaan, etteivät kasvun haitat ylitä hyötyjä.

Kestävän matkailun tila 2023 infograafi

Kestävän matkailun tila 2023