Siirry sisältöön

STF tilastot

Raportin ensimmäiseltä sivulta löydät Sustainable Travel Finland (STF) -merkin saaneet yritykset Suomessa. Tilastoja voi tarkastella suuralueittain ja tarkemmin kuntatasolla sekä eritellä toimialojen ja palvelukategorioiden mukaan. Sivuilla 2-4 esitellään kestävän matkailun indikaattoreita, jotka yhdistävät sekä STF-ohjelmaan osallistuvien yritysten indikaattorikyselyjen vastauksia että tietoa muista datalähteistä.

STF-raporttia parhaillaan integroidaan STF Hubin kanssa. Tästä syystä tiedot eivät tällä hetkellä päivity reaaliajassa.

Kestävän matkailun tila -raportti

Kestävän matkailun tila -raportti koostuu kansallisten kestävän matkailun seurantaindikaattoreiden tiedoista vuodelta 2022, jolloin kestävän matkailun indikaattorijärjestelmä otettiin pilottimuodossa käyttöön. Tavoitteena on tuottaa tietoa kestävän matkailun toteutumisen tueksi. Ilman mittaamista edistymistä on vaikea seurata.

Kestävän matkailun osa-alueet voidaan karkeasti jakaa kolmeen ulottuvuuteen; taloudellinen kestävyys, sosio-kulttuurinen kestävyys ja ekologinen kestävyys. Suomen matkailuala on kasvussa. Edistämällä kestävyyttä varmistetaan, etteivät kasvun haitat ylitä hyötyjä.

Kestävän matkailun tila 2022 graafi

Kestävän matkailun tila 2022