Siirry sisältöön

Matkailun Pulssi

Suomi tähtää maailman johtavaksi kestävän matkailun kohteeksi. Se edellyttää matkailuviennin eli Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja siitä saatavien tulojen kasvattamista, huomioiden matkailulliset kilpailuetumme sekä pitkän tähtäimen ympäristö- ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Matkailun Pulssi -sivu kokoaa ajankohtaista tietoa Suomen matkailun kehityksestä. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia tammi-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna

Matkailun Pulssissa seurataan vuoden 2024 alusta kuukausittain matkailun kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Rekisteröidyt yöpymiset kokonaisuutena olivat tammi-huhtikuussa edellisvuoden tasolla (+0,4 %). Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu kasvoi edellisvuoteen verrattuna 11 prosenttia. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi tammi-huhtikuussa Lapin (+17 %), Helsingin (+8 %) ja rannikko-saariston (+1 %) suuralueilla. Järvi-Suomessa yöpymiset vähenivät 4 % edellisvuodesta. Eniten ulkomaisia yöpymisiä tammi-huhtikuussa tuli Saksasta, Ranskasta ja Britanniasta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen markkinaosuus oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toiseksi suurin, heti Ruotsin jälkeen. 

Matkailun Pulssi, Rudolf 110624.png
Kuva: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti

Matkailusta 1,2 miljardin euron vientitulot tammi-huhtikuussa 2024

Matkailu toi Suomen talouteen 1,2 miljardin euron vientitulot tammi-huhtikuussa. Kestävän matkailun kehitys edellyttää paitsi talouden kasvua, myös ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista. Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, matkailijoiden pidemmät viipymät Suomessa sekä matkailun jakautuminen ympärivuotisesti eri sesongeille edistävät kestävää matkailua. Visit Finland tukee matkailuyrityksiä ja -alueita kestävän kasvun polulla tarjoamalla niille kattavan kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman. Vuoden 2024 kesäkuussa STF-ohjelmassa on mukana yli 1300 suomalaista yritystä ja lähes 70 Suomen matkailualuetta, joista STF-merkin on saavuttanut 422 yritystä ja 5 matkailualuetta.

Matkailun Pulssi, MM 110624.png

Kuva: Matkailijamittari Power BI -raportti

Suomi kiinnostaa matkakohteena maailmalla

Kiinnostus Suomen matkailua kohtaan on jatkunut maailman kriiseistä huolimatta. Suomen matkailua koskevien ulkomaisten verkkohakujen määrä on vuositasolla kasvanut koko ajan, ja määrä kasvoi edelleen tammi-maaliskuussa 2024 (+19 %). Suomea koskevia verkkohakuja tehdään kuitenkin muita Pohjoismaita vähemmän.

Digitalisaatiosta kilpailukykyä Suomelle

Digitalisaatio on yksi Suomen matkailuyritysten kilpailueduista Pohjoismaissa. Visit Finlandin digitaalisen kehityksen palvelut ja toimenpiteet auttavat matkailutoimijoita pysymään mukana digikehityksen vauhdissa. Kesäkuuhun 2024 mennessä Visit Finlandin matkailun tuotetietokanta DataHubissa on julkaistu yli 8 600 matkailutuotetta lähes 2 500 suomalaiselta matkailuyritykseltä. Jo liki viidennes (18 %) DataHubissa olevista matkailutuotteista on kestävän matkailun STF-merkin saaneiden yritysten tuotteita. DataHubin yritys- ja tuotetietoja käyttää 44 eri julkaisukanavaa, joilla markkinoidaan suomalaisia matkailutuotteita koti- ja ulkomaisille matkailijoille.

Kesän lentovarauksissa kasvua 

Kesän (kesä-elokuun) 2024 ulkomaiset lentovaraukset ovat kasvaneet 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (-11% vs. 2019). Suurimmista lähtömarkkinoista Yhdysvallat, Ranska, Alankomaat, Italia ja Espanja osoittavat positiivista kehitystä kesäksi myös pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna. 

Suomeen suuntautuvan matkailun (rahankäyttö, yöpymiset) ennustetaan elpyvän pandemiaa edeltävälle tasolle tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025.

Tulevat päivitykset

10.7., 12.8., 11.9., 11.10., 12.11., 12.12.

Kuukausiraportti

Visit Finland kokoaa kuukausittain raportin tärkeimpien matkailun mittarien kehityksestä. 

Maaliskuu 2024

Vuosiraportti

2023

Tiesitkö, että

  • Gini-kerroin on mittari, joka kuvaa matkailun ympärivuotisuutta rekisteröityjen yöpymisten osalta. Sen arvo on välillä 0-1. Mitä lähempänä nollaa luku on, sitä tasaisemmin yöpymiset ovat jakautuneet eri kuukausille. Koko Suomen gini-kerroin vuonna 2023 oli 0,12, mikä on oikein hyvä tulos ja kehittynyt positiiviseen suuntaan. Heinäkuu on erityisesti kotimaanmatkailun ansiosta suosituin yksittäinen matkailukuukausi.
  • Ulkomaisen matkailijan hiilijalanjälki päivää kohden on keskimäärin 47 kg, kun keskivertosuomalaisen päiväkohtainen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 28 kg. Suurin osa matkailijan hiilijalanjäljestä syntyy meno-paluumatkasta Suomeen.
  • Tyypillisin ulkomaisen matkailijan viipymä Suomessa on 4 yötä. Pidempi viipymä pienentää päiväkohtaista hiilijalanjälkeä, tuo vientituloja ja työllisyyttä matkakohteeseen.
  • Kestävän matkailun STF-ohjelmassa mukana olevista, kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes kaikki toteuttavat aktiivisesti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, kuten ilmoittaa asiakkaille palveluiden hiilijalanjäljet ja kompensoi hiilijalanjälkeä luotettavasti.

Lue lisää: Matkailijamittari ja Kestävän matkailun tila 2023 -raportit.