Siirry sisältöön

Matkailun Pulssi

Suomi tähtää maailman johtavaksi kestävän matkailun kohteeksi. Se edellyttää matkailuviennin eli Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja siitä saatavien tulojen kasvattamista, huomioiden matkailulliset kilpailuetumme sekä pitkän tähtäimen ympäristö- ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Matkailun Pulssi -sivu kokoaa ajankohtaista tietoa Suomen matkailun kehityksestä. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 10 prosenttia talven huippukuukausina edellisvuoteen verrattuna

Matkailun Pulssissa seurataan vuoden 2024 alusta kuukausittain matkailun kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Rekisteröidyt yöpymiset kokonaisuutena olivat talvikautena (joulukuu 2023-helmikuu 2024) hieman edellisvuotta korkeamalla (+2 %). Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu kasvoi edellisvuoteen verrattuna 10 prosenttia. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi talvikaudella Lapin (+12 %), Helsingin (+11 %) ja rannikko-saariston (+4 %) suuralueilla. Järvi-Suomessa yöpymiset vähenivät 10 % edellisvuodesta. Eniten ulkomaisia yöpymisiä talvikaudella tuli Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta. Suurimmista lähtömarkkinoista kasvua saatiin talvikaudella eniten Kiinasta, Yhdysvalloista sekä Espanjasta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen markkinaosuus on talvikaudella toiseksi suurin, heti Ruotsin jälkeen. 

Matkailun Pulssi, Rudolf 120424.png
Kuva: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti

Matkailusta 1,1 miljardia euroa vientituloa talvikaudella

Matkailu toi Suomen talouteen 1,1 miljardin euron vientitulot kuluneella talvikaudella. Kestävän matkailun kehitys edellyttää paitsi talouden kasvua, myös ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista. Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, matkailijoiden pidemmät viipymät Suomessa sekä matkailun jakautuminen ympärivuotisesti eri sesongeille edistävät kestävää matkailua. Visit Finland tukee matkailuyrityksiä ja -alueita kestävän kasvun polulla tarjoamalla niille kattavan kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman. Vuoden 2024 huhtikuussa STF-ohjelmassa on mukana yli 1200 suomalaista yritystä ja lähes 70 Suomen matkailualuetta, joista STF-merkin on saavuttanut 420 yritystä ja 5 matkailualuetta.

Matkailun Pulssi, MM 120424.png

Kuva: Matkailijamittari Power BI -raportti

Suomi kiinnostaa matkakohteena maailmalla

Kiinnostus Suomen matkailua kohtaan on jatkunut maailman kriiseistä huolimatta. Suomen matkailua koskevien ulkomaisten verkkohakujen määrä on vuositasolla kasvanut koko ajan, ja määrä kasvoi edelleen 15 % edellisvuodesta vuonna 2023, jolloin hakuja tehtiin 7,5 miljoonaa. Suomea koskevia verkkohakuja tehdään kuitenkin muita Pohjoismaita vähemmän.

Digitalisaatiosta kilpailukykyä Suomelle

Digitalisaatio on yksi Suomen matkailuyritysten kilpailueduista Pohjoismaissa. Visit Finlandin digitaalisen kehityksen palvelut ja toimenpiteet auttavat matkailutoimijoita pysymään mukana digikehityksen vauhdissa. Huhtikuuhun 2024 mennessä Visit Finlandin matkailun tuotetietokanta DataHubissa on julkaistu yli 8 200 matkailutuotetta lähes 2 400 suomalaiselta matkailuyritykseltä. Jo liki viidennes (18 %) DataHubissa olevista matkailutuotteista on kestävän matkailun STF-merkin saaneiden yritysten tuotteita. DataHubin yritys- ja tuotetietoja käyttää 41 eri julkaisukanavaa, joilla markkinoidaan suomalaisia matkailutuotteita koti- ja ulkomaisille matkailijoille.

Kevään lentovarauksissa kasvua 

Kevään (maalis-toukokuun) 2024 ulkomaiset lentovaraukset ovat samalla tasolla verrattuna pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Viime vuoteen 2023 verrattuna varauksia on tehty lähes viidennes enemmän eli suuntaus on positiivinen. Kasvua on näkyvissä kevääksi etenkin Saksasta, mutta myös muun muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta.

imagejtopo.png

Suomeen suuntautuvan matkailun (rahankäyttö, yöpymiset) ennustetaan elpyvän pandemiaa edeltävälle tasolle tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025.

Tulevat päivitykset

14.5., 12.6., 10.7., 12.8., 11.9., 11.10., 12.11., 12.12.

Kuukausiraportti

Visit Finland kokoaa kuukausittain raportin tärkeimpien matkailun mittarien kehityksestä. 

Tammikuu 2024

Vuosiraportti

2023

Tiesitkö, että

  • Gini-kerroin on mittari, joka kuvaa matkailun ympärivuotisuutta rekisteröityjen yöpymisten osalta. Sen arvo on välillä 0-1. Mitä lähempänä nollaa luku on, sitä tasaisemmin yöpymiset ovat jakautuneet eri kuukausille. Koko Suomen gini-kerroin vuonna 2023 oli 0,12, mikä on oikein hyvä tulos ja kehittynyt positiiviseen suuntaan. Heinäkuu on erityisesti kotimaanmatkailun ansiosta suosituin yksittäinen matkailukuukausi.
  • Ulkomaisen matkailijan hiilijalanjälki päivää kohden on keskimäärin 40 kg, kun keskivertosuomalaisen päiväkohtainen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 28 kg. Suurin osa matkailijan hiilijalanjäljestä syntyy meno-paluumatkasta Suomeen.
  • Tyypillisin ulkomaisen matkailijan viipymä Suomessa on 4 yötä. Pidempi viipymä pienentää päiväkohtaista hiilijalanjälkeä, tuo vientituloja ja työllisyyttä matkakohteeseen.
  • Kestävän matkailun STF-ohjelmassa mukana olevista, kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes kaikki toteuttavat aktiivisesti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, kuten ilmoittaa asiakkaille palveluiden hiilijalanjäljet ja kompensoi hiilijalanjälkeä luotettavasti.

Lue lisää: Matkailijamittari- ja Kestävän matkailun tila 2022 -raportit.