Siirry sisältöön

Matkailun Pulssi

Suomi tähtää maailman johtavaksi kestävän matkailun kohteeksi. Se edellyttää matkailuviennin eli Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja siitä saatavien tulojen kasvattamista, huomioiden matkailulliset kilpailuetumme sekä pitkän tähtäimen ympäristö- ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Matkailun Pulssi -sivu kokoaa ajankohtaista tietoa Suomen matkailun kehityksestä. Tiedot päivitetään kuukausittain, seuraavan kerran 12.12.

Matkailu Suomessa on lähes elpynyt koronaa edeltävälle tasolle – ulkomainen matkailu palautuu hitaammin

Suomen matkailuvienti ei ole vielä palautunut koronaa edeltäneelle tasolle ja kasvu-uralle. Rekisteröidyt yöpymiset olivat kotimaanmatkailun nopeamman elpymisen ansiosta tammi-syyskuussa 2023 enää 1 % jäljessä pandemiaa edeltävästä, vuoden 2019 tasosta. Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu oli kuitenkin vielä viidenneksen (-21 %) alemmalla tasolla. Ulkomaiset yöpymiset yltävät juuri vuoden 2019 tasolle ainoastaan Pirkanmaalla ja Lapissa. Useat Euroopan markkinat ja Yhdysvallat elpyvät ensimmäisinä, Aasian palautuessa hitaammin. Pohjoismaista Suomi on ulkomaisen matkailun kasvussa takamatkalla. Matkailu toi Suomen talouteen 2,3 miljardin euron vientitulot maalis-syyskuussa 2023. Kestävän matkailun kehitys edellyttää paitsi taloudellista kasvua, myös ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista. Matkailun ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja niihin vaikuttamiseksi on vuonna 2023 alettu mittaamaan matkailijoiden hiilijalanjälkeä eli matkailusta syntyviä ilmastopäästöjä. Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, matkailijoiden pidemmät viipymät Suomessa sekä matkailun jakautuminen ympärivuotisesti eri sesongeille edistävät paitsi ekologisesti myös sosiaalisesti kestävää matkailua eri puolilla Suomea. Visit Finland tukee matkailuyrityksiä ja -alueita kestävän kasvun polulla tarjoamalla niille kattavan kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman. Marraskuussa 2023 STF-ohjelmassa on mukana on yhteensä 1081 yritystä, joista STF-merkin on saavuttanut 359 yritystä ja lisäksi 5 matkailualuetta.

Kiinnostus Suomen matkailua kohtaan on jatkunut maailman kriiseistä huolimatta. Suomen matkailua koskevien ulkomaisten verkkohakujen määrä on vuositasolla kasvanut koko ajan, ja määrä kasvoi edelleen 13 % edellisvuodesta tammi-kesäkuussa 2023, jolloin hakuja tehtiin 2,9 miljoonaa. Suomea koskevia verkkohakuja tehdään muita Pohjoismaita vähemmän, mutta kiinnostus kasvaa tällä hetkellä voimakkaimmin.

Digitalisaatio on yksi Suomen matkailuyritysten kilpailueduista Pohjoismaissa. Visit Finlandin digitaalisen kehityksen palvelut ja toimenpiteet auttavat matkailutoimijoita pysymään mukana digikehityksen vauhdissa. Marraskuuhun 2023 mennessä Visit Finland matkailun tuotetietokanta DataHubissa on julkaistu 7 383 matkailutuotetta 2 175 suomalaiselta matkailuyritykseltä. 17 % DataHubissa olevista matkailutuotteista on kestävän matkailun STF-merkin saaneiden yritysten tuotteita. DataHubin yritys- ja tuotetietoja käyttää 36 eri julkaisukanavaa, joilla markkinoidaan suomalaisia matkailutuotteita koti- ja ulkomaisille matkailijoille.

Tulevan talven ulkomaiset lentovaraukset ylittävät pandemiaa edeltäneen tason

Talven (marras-helmikuun) 2023-2024 ulkomaiset lentovaraukset ylittävät pandemiaa edeltäneen tason 6 prosentilla. Kokonaisistuinkapasiteettia tulevalle talvelle on 18 % vähemmän kuin vuonna 2019, mikä selittyy pitkälti Aasian lentojen vähentymisellä.

Suomeen suuntautuvan matkailun (rahankäyttö, yöpymiset) ennustetaan elpyvän pandemiaa edeltävälle tasolle tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025.

Kesäsesongin nostot

  • Kesä-elokuussa 2023 rekisteröidyt yöpymiset eivät yltäneet vielä vuoden 2019 kesän tasolle. Kokonaisuutena ne jäivät siitä 3 % ja ulkomaiset yöpymiset 25 % vähäisemmäksi, johtuen erityisesti Aasian ja Venäjän markkinoiden voimakkaasta supistumisesta.
  • Suurimmista ulkomaisista lähtömaista ainoana kasvoi Yhdysvallat kesällä 2023 verrattuna koronaa edeltäneeseen kesään 2019 (yöpymiset +28 %). 
  • Kesällä 2023 (kesä-elo) Viro (13 %) ja Ruotsi (13 %) olivat suurimmat markkinat Suomeen suuntautuneiden matkojen määrällä mitattuna.
  • Eniten rahaa Suomeen jättivät matkailijat USA:sta (140M€) ja Saksasta (108M€).

Lue lisää: Rudolf- ja Matkailijamittari- raportit

Tiesitkö, että

  • Ulkomaisen matkailijan hiilijalanjälki päivää kohden on keskimäärin 40 kg, kun keskivertosuomalaisen päiväkohtainen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 28 kg. Suurin osa matkailijan hiilijalanjäljestä syntyy meno-paluumatkasta Suomeen.
  • Tyypillisin ulkomaisen matkailijan viipymä Suomessa on 4 yötä. Pidempi viipymä pienentää päiväkohtaista hiilijalanjälkeä, tuo vientituloja ja työllisyyttä matkakohteeseen.
  • Kestävän matkailun STF-ohjelmassa mukana olevista, kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes kaikki toteuttavat aktiivisesti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, kuten ilmoittaa asiakkaille palveluiden hiilijalanjäljet ja kompensoi hiilijalanjälkeä luotettavasti.

Lue lisää: Matkailijamittari- ja Kestävän matkailun tila 2022 -raportit.

Kuukausiraportti

Visit Finland kokoaa kuukausittain raportin tärkeimpien matkailun mittarien kehityksestä. 

Tammi-Syyskuu 2023