Siirry sisältöön
Uutinen 14.02.2024

Vuosi 2023 toi matkailun kasvua useilta Euroopan markkinoilta ja Yhdysvalloista

Kuva: Kuuma Tampere / Laura Vanzo

Vuoden 2023 päätyttyä matkailu kokonaisuutena on elpynyt jo lähes vuoden 2019 tasolle. Suomi tarvitsee kestävän taloudellisen kasvun tukemiseksi kotimaanmarkkinan lisäksi vientituloja ulkomaisesta matkailusta, joka tällä hetkellä kattaa neljänneksen Suomen matkailusta.

Hajautettu markkinavalikoima, joka nojaa kotimarkkinan lisäksi useampien ulkomaisten markkinoiden kysyntään, turvaa Suomelle vakaan liiketoimintaympäristön ja kansainvälistä kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Ulkomainen matkailu on palautunut koronan ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista haasteista kotimarkkinaa hitaammin, mutta suunta on positiivinen: ulkomaisen matkailun vuotuinen kasvuvauhti on ollut 26 prosenttia vuoden 2020 jälkeen. Vuoteen 2022 verrattuna ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 15 prosenttia vuonna 2023, ja niitä rekisteröitiin yhteensä 5,7 miljoonaa. Ulkomaisten yöpymisten määrä jäi viidenneksen alle vuoden 2019 tason. Alueista Lapin suuralueen (+5 %) sekä Järvi-Suomesta Tampereen seudun (+ 5 %) ulkomaiset yöpymiset ylittivät jo vuoden 2019 tason.

matkailun pulssi uutinen 14.2..png

Suurimmat lähtömarkkinat, joista on tullut myös eniten kasvua vuonna 2023 vuoteen 2020 nähden, olivat Saksa, Iso-Britannia, Ruotsi ja Yhdysvallat.

matkailun pulssi uutinen 14.2. RUDOLF.png
Kuva: Visit Finland Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti

Matkailusta yli 3 miljardin vientitulot Suomeen maalis-joulukuussa 2023

Vuoden 2023 maalis-joulukuun aikana ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa yhteensä 3,1 miljardia euroa. Vapaa-ajan matkailijoista eniten rahaa maalis-joulukuussa käyttivät vierailijat Yhdysvalloista, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Myös Virosta saapuneet, erityisesti työmatkalaiset, kuluttivat Suomessa verrattain paljon viime vuoden maalis-joulukuussa.

matkailun pulssi uutinen 14.2. MM.png
Kuva: Visit Finland Matkailijamittari Power BI -raportti

Kevään lentovarauksista kasvua Saksasta

Ympärivuotisuuden vahvistaminen on yksi kestävän matkailun kasvun kannalta keskeinen tavoite, joka mahdollistaa niin alueille kuin yrityksillekin vakaat tulot ja työllistämismahdollisuudet. Ohjaamalla matkailijavirtoja hiljaisemmille sesongeille, lisäämällä niiden vetovoimaa ja palvelutarjontaa, voidaan parhaimmillaan tasoittaa sesonkipiikkejä myös ympäristön kannalta suotuisaan suuntaan.

Suomen tasolla kesään painottuvaa (34 % osuus kaikista yöpymisistä vuonna 2023) matkailua tulisi saada lisättyä myös keväällä (22 %), syksyllä (22 %) ja talvella (22 %), ja kasvua voidaan saada ulkomailta. Jos kevään ulkomaisen kysynnän volyymi saataisiin nostettua samalle tasolle kuin kesällä, voisimme viime vuoden tietojen perusteella saavuttaa jopa 6 miljoonan euron lisätulot.

Tämänhetkisten tietojen mukaan ulkomaiset lentovaraukset keväälle (maalis-toukokuu) 2024 ovat samalla tasolla verrattuna pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Viime vuoteen 2023 verrattuna varauksia on tehty lähes viidennes enemmän eli suuntaus on positiivinen. Kasvua on näkyvissä kevääksi etenkin Saksasta, mutta myös muun muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta. Lentoasemien ja satamien kautta kulkevista matkustajista yli 60 prosenttia tuli Suomeen lentäen.

Matkailun pulssi 14.2. lentovaraukset.png
Kuva: Matkailun Pulssi

 

Analyysi on osa Matkailun Pulssia, jossa seurataan matkailun ajankohtaista tilannetta datan valossa. Tässä katsauksessa on käytetty lähteenä Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfin, Matkailijamittarin ja Forward Keysin tietoja. Matkailun Pulssi –verkkosivua päivitetään kuukausittain ja analyyseja tuotetaan vuosikatsauksen lisäksi neljältä sesongilta.

Lue lisää: Matkailun Pulssi