Siirry sisältöön
Uutinen 10.07.2024

Keväällä 2024 ulkomainen matkailu kasvoi 5 prosenttia

Keväällä 2024 ulkomainen matkailu ja sen tuottamat tulot lisääntyivät, mutta kotimaisen kysynnän supistuttua yöpymiset kokonaisuutena vähenivät hieman. Kevät kattaa reilun viidenneksen koko vuoden matkailusta. Ympärivuotisen matkailun lisäämiseksi kevään ulkomaisen matkailun kasvattamiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän.

Vuoden 2024 keväällä (maalis-toukokuussa) ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia, ja yöpymisiä rekisteröitiin 1,2 miljoonaa. Kasvu painottui maaliskuulle. Kotimaiset yöpymiset (3,7 miljoonaa) sen sijaan vähenivät 4 prosenttia keväällä 2024. Kevätsesonki tuotti Matkailijamittarin mukaan 861 miljoonaa euroa ulkomaista matkailutuloa Suomeen, mikä oli 28 prosenttia edellisvuoden kevättä enemmän.

Rudolf yöpymiset sesongeittain kevät 2024.png

Kuva: Ulkomaiset yöpymiset 2019 sekä 2022-2024 sesongeittain Suomessa. Lähde: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti 10.7.2024.

Ulkomaisia yöpymisiä rekisteröitiin keväällä eniten pääkaupunkiseudulla. Yöpymisten määrä kasvoi voimakkaimmin Lapin ja Kuusamon alueella, 15 prosenttia. Myös rannikko-saariston alueella ja pääkaupunkiseudulla yöpymiset lisääntyivät. Ainoastaan Järvi-Suomessa ulkomaisten yöpymisten määrä väheni.

Rudolf yöpymiset alueittain kevät 2024.png

Kuva: Kevään (maalis-toukokuu) 2024 ulkomaiset yöpymiset suuralueittain. Lähde: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti 10.7.2024.

Maaliskuussa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat kaikkiaan 10 prosenttia, huhtikuussa 5, ja toukokuu jäi 2 prosenttia edellisvuoden tasosta. Lapissa kasvua saatiin maaliskuussa, pääkaupunkiseudulla kaikkina kevätkuukausina. Rannikko-saaristo puolestaan houkutteli edellisvuotta enemmän yöpymisiä toukokuussa.

Koko Suomen tasolla Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat, Ranska ja Iso-Britannia olivat keväällä suurimmat lähtömarkkinat yöpymisten perusteella. Saksa oli myös kaikilla suuralueilla kolmen tärkeimmän ulkomaisen markkinan joukossa. Suurimmista lähtömarkkinoista yöpymiset lisääntyivät suhteellisesti eniten Italiasta ja Kiinasta. Matkailijamittarin tietojen mukaan lisäksi virolaiset tekivät eniten matkoja Suomeen ja käyttivät eniten rahaa, joskin he tekivät muita useammin päivämatkoja ja olivat useimmiten työmatkalla.

Rudolf yöpymiset markkinoittain kevät 2024.png

Kuva: Suurimmat lähtömarkkinat keväällä 2024 yöpymismäärän mukaan sekä muutos edellisvuoteen. Lähde: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti 10.7.2024.

Ulkomailta Suomeen tehtiin kevätkuukausina kaikkiaan 1,1 miljoonaa matkaa (+13 % edellisvuodesta), joista 90 prosenttia oli yli yön kestäviä. Suurimmassa osassa (58 %) matkoista yövyttiin hotellissa, vuokramökissä tai -huoneistossa. Valtaosa (64 %) matkoista oli vapaa-ajan matkoja, mutta työmatkojen osuus (36 %) oli keväällä keskimääräistä suurempi. Mediaaniviipymä oli 4 yötä, kuten koko vuonna keskimäärin. Hiilijalanjälki (478 400 tonnia co2) oli hieman pienentynyt edelliskeväästä, samoin lentomatkojen osuus (61 %) hieman vähentynyt.

Matkailijamittari etusivu maalis-toukokuu 2024.png

Kuva: Ulkomaisten matkat, rahankäyttö, hiilijalanjälki ja profiilitietoja maalis-toukokuussa 2024. Lähde: Matkailijamittari Power BI -raportti 10.7.2024.

Kevään ulkomaista matkailua kasvattamalla ympärivuotisuutta

Kevään osuus koko vuoden kaikista yöpymisistä oli viime vuonna 22 prosenttia. Yöpymisten osuus on pysynyt kymmenen vuoden aikavälilläkin, koronavuosia 2020-2021 lukuun ottamatta, likimain samana. Matkailun ympärivuotisuutta voi lisätä ja sesonkeja tasata kasvattamalla ulkomaista matkailua hiljaisempina sesonkeina, kuten juuri keväällä.

Ulkomaisia oli kaikista yöpymisistä 24 % keväällä 2024, mikä vastaa koko vuoden keskiarvoa (25 %). Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat viime vuonna 2023 hieman nopeammin keväällä (+21 %) kuin koko vuonna keskimäärin (+16 %). Tänä keväänä ulkomainen kasvu oli siis maltillisempaa (+5 %), ja kotimainen matkailu väheni. Kevätsesongin matkailuviennin kasvattamiseen tulisi panostaa voimakkaammin, mikäli halutaan nähdä selkeitä tuloksia ympärivuotisuuden edistämiseksi.

Näkymä kesään: lentovarauksissa kasvua

Lentovaraustietojen mukaan kesäsesongilta (kesä-elokuu) 2024 voi odottaa kasvua ulkomailta: lentovarauksia on heinäkuun alussa tehty Suomeen 11 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurimmista lähtömarkkinoista eniten kasvua edellisvuoteen on odotettavissa Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta sekä Japanista.

Kesällä keskimääräistä hieman suurempi osa (43 %) ulkomaisista matkailijoista saapuu Suomeen laivalla. Viime vuoden majoitustilaston ja Matkailijamittarin tietojen mukaan suurimmat lähtömarkkinat kesällä ovat Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat sekä Viro, josta muita suurempi osa on työmatkalaisia ja jotka suosivat hyvin lyhyitä vierailuja.

Kesä (kesä-elokuu) on Suomen merkittävin matkailusesonki. Sen osuus koko vuoden matkailusta on runsas kolmannes.

Analyysi on osa Matkailun Pulssia, jossa seurataan matkailun ajankohtaista tilannetta datan valossa. Tässä katsauksessa on käytetty lähteenä Visit Finlandin Tilastopalvelu RudolfinMatkailijamittarin ja Forward Keysin tietoja. Matkailun Pulssi –verkkosivua päivitetään kuukausittain ja analyyseja tuotetaan vuosikatsauksen lisäksi neljältä sesongilta.

Lue lisää: Matkailun Pulssi