Siirry sisältöön
Uutinen 07.05.2024

Matkailun pulssi: Ulkomainen matkailu Suomeen kasvoi 10 prosenttia talvella 2023-2024

Kuva: Harri Tarvainen

Viimeisimmän matkailun talvisesongin 2023-2024 tilastotiedot koskien rekisteröityjä yöpymisiä, matkailijamääriä ja rahankäyttöä piirtävät Suomeen suuntautuvan matkailun kehittymisestä optimistisen kuvan: yöpymiset kasvoivat lähes kaikkialla Suomessa edellisvuodesta, ja ulkomaiset matkailutulot ylsivät viime talvena 1,1 miljardiin euroon. Lentovaraustietojen perusteella kasvun odotetaan jatkuvan kesällä.

Talven (joulu-helmikuu) 2023-2024 ulkomaisten yöpymisten määrä (2,0 miljoonaa) ylsi ensi kertaa sitten koronapandemian hyvin lähelle edellisten huipputalvien 2019 ja 2020 tasoa, ja ulkomainen majoitusmyynti (173 miljoonaa) jo selvästi sen yli. Majoitusmyynti rekisteröidyissä majoitusliikkeissä on noussut jo yli vuoden 2019 tason, ulkomaisen matkailutulon osuuden kasvaessa suhteessa kotimaiseen – talvella ulkomainen majoitusmyynti kattoi jo 47 % koko myynnistä.

Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat edellisvuodesta 10 prosenttia. Maailmalla Suomi tunnetaankin erityisesti talvikohteena. Pohjoismaisessa vertailussa Suomella oli toiseksi suurin markkinaosuus heti Ruotsin jälkeen. Kotimainen matkailu näyttäisi saavuttaneen koronan jälkeisen huippunsa vuonna 2023, joskin se edelleen ylittää vuoden 2019 tason. Kotimaiset yöpymiset vähenivät edellisvuodesta 3 prosenttia.

Visit Finlandin Matkailun Pulssi: Katsaus talveen 2023-2024 -webinaarin osallistujista 75 % kertoi hakevansa kasvua seuraavana talvena ulkomailta, 21 % kotimaan markkinalta.


imagewktnv.png
Kuva: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti 25.4.2024

Lappi vahvistaa asemaansa talven ykköskohteena

Alueellisesti valtaosa ulkomaisista yöpymisistä (63 %) ja ulkomaisesta majoitusmyynnistä (70 %) suuntautui Lapin suuralueelle (ml. Kuusamo). Helsingin suuralueen osuus ulkomaisista yöpymisistä oli 24 % ja majoitusmyynnistä 22 %. Rannikko-saariston ja Järvi-Suomen osuudet yöpymisistä olivat 6 % kukin, myynnistä hieman vähemmän.

Ulkomainen matkailu kasvoi eniten Lapissa: yöpymiset 12 % ja majoitusmyynti jopa 24 % edellisvuodesta.imagez4es.png
Kuva: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti 25.4.2024

Talvella kasvua kaikilta tärkeimmiltä markkinoilta

Markkinoista eniten yöpymisiä tuli Iso-Britanniasta (6 % kaikista yöpymisistä), Ranskasta (4 %), Saksasta (4 %) ja Alankomaista (3 %). Kasvua on tullut edellisvuodesta kaikilta suurimmilta markkinoilta.

imageg4k.png
Kuva: Tilastopalvelu Rudolf Power BI -raportti 25.4.2024

ULKOMAISET TALVIMATKAILIJAT KÄYTTÄVÄT KESÄMATKAILIJOITA ENEMMÄN RAHAA

Ulkomaiset matkailijat tekivät Suomeen talvella 2023–2024 yhteensä lähes 1,2 miljoonaa matkaa, joiden aikana he kuluttivat liki 1,1 miljardia euroa. Suomessa vierailevien matkailijoiden profiili muuttuu sesongeittain ja kuukausittain. Talvimatkailijat tekevät ennakkovaraukset yli 3 kuukautta ennen matkaa (vs. kesämatkailijat reilu 2 kuukautta). Valmismatkojen osuus talven matkoista (17 %) on niin ikään selvästi suurempi kuin kesällä (5 %). Myös matkailijoiden käyttämä rahamäärä matkaa kohden on talvella (917 euroa) suurempi kuin kesällä (801 euroa).

Menestyneet matkailualueet -sivulta Matkailijamittarin Power BI -raportista löytyy aluekohtaista tietoa matkailijoista.

imagedr1mc.png
Kuva: Matkailijamittari Power BI -raportti 7.5.2024

Kesän lentovarauksissa kasvua 16 prosenttia

Suorat lennot ulkomailta Suomeen ja istuinkapasiteetti kesälle 2024 lisääntyvät edelliskesään verrattuna. Euroopan lentojen osuus kesän istuinkapasiteetista on lähes 90 prosenttia. Viime kesään nähden Euroopasta on tälle kesälle 15 % enemmän kapasiteettia. Lentoyhtiöistä Finnair kattaa kapasiteetista kaksi kolmasosaa, ja sen tarjonta on kasvussa. Suurin osa kesän kansainvälisistä lennoista suuntautuu Helsinkiin. Turun kapasiteetti on kasvanut viime kesästä, Tampereen hieman vähentynyt.

Huhtikuun 2024 loppuun mennessä Suomeen oli tehty lähes 140 000 lentovarausta yön yli kestäville matkoille. Kasvua varauksissa oli viime vuoteen nähden 16 prosenttia. Selkeät kasvumarkkinat ovat Saksa ja Yhdysvallat.

imager92kq.png
Kuva: Matkailun Pulssi: Katsaus talvikauteen 2023-2024 -webinaari 7.5.2024

Kaikista lentovarauksista noin 90 % suuntautuu Helsinkiin. Kysynnän osalta kiinnostus muita Pohjoismaita, Norjaa ja Ruotsia, kohtaan on kesämatkailun osalta kovassa kasvussa, mutta Suomen saavutettavuus lentoteitse on naapurimaita selvästi heikommissa kantimissa.  

Lentovarausdata antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan kysyntä on muuttumassa, mutta ei aukotonta kokonaiskuvaa Suomeen suuntautuvasta matkailusta, sillä kesällä myös laivalla Suomeen saapuvien osuus on suuri (43 % matkoista).

Analyysi on osa Matkailun Pulssia, jossa seurataan matkailun ajankohtaista tilannetta datan valossa. Tässä katsauksessa on käytetty lähteenä Visit Finlandin Tilastopalvelu RudolfinMatkailijamittarin ja Forward Keysin tietoja. Matkailun Pulssi –verkkosivua päivitetään kuukausittain ja analyyseja tuotetaan vuosikatsauksen lisäksi neljältä sesongilta.

Lue lisää: Matkailun Pulssi