Siirry sisältöön

RRF-toimenpiteillä edistetään matkailun palautumista

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF, Resilience and Recovery Facility) rahoitetaan matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun kehittämistoimenpiteitä. 

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja Visit Finland on vastuussa matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun kehittämistoimenpiteistä. Tarkoituksena on nostaa osaamistasoa toimialan sisällä. Toimenpiteet Visit Finlandilla jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: kestävään matkailuun, digitaalisuuteen ja tiedolla johtamiseen. Toimenpiteet tehdään vuosien 2021–2024 aikana. Lisäksi Business Finlandilla on matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevat rahoitushaut yrityksille 1.3.-29.4.2022 ja tutkimus- ja yhteishankkeille 4.4.-16.9.2022.

Miten RRF-toimenpiteet hyödyttävät matkailuelinkeinoa?

Matkailuala on yksi koronapandemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Visit Finlandin RRF-toimenpiteiden avulla vauhditetaan matkailualan uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua. Pidemmällä aikavälillä Suomen matkailun kestävyyteen, digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen tehdyt toimenpiteet edistävät Suomen kehittymistä Pohjoismaiden kestävimmin kasvavaksi matkailukohteeksi, mikä on myös Suomen matkailustrategian visiona.

Visit Finlandin RRF-toimenpiteet linkittyvät vahvasti toisiinsa. Esimerkiksi kansalliset kestävän matkailun indikaattorit vaativat panosta joka osa-alueelta: sisältö tulee kestävän matkailun puolelta, alustakehitys tehdään yhteistyössä digikehityksen kanssa ja raportoinnin luominen ja kehittäminen palvelemaan toimialan tarpeita on tiedolla johtamista. 

Toimenpiteet

Digitaalinen kehitys
 • Visit Finland DataHub; jatkokehitys matkailualan ja digitaalisen ekosysteemin tarpeisiin
 • Sustainable Travel Finland –onlinealustan jatkokehitys
 • Visit Finlandin digitaalisten kanavien ja työkalujen kehitys tukemaan digitaalista löydettävyyttä
 • Matkailualan digitaalisen kompetenssin kasvattaminen
 • Jakelukanavakartoitus
Kestävä matkailu
 • Kansallisten kestävän matkailun indikaattorien kehittäminen
 • Vähähiilisyystietouden ja hiiliviisauden lisääminen osana Sustainable Travel Finland –ohjelmaa. Digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri osaksi Sustainable Travel Finland-ohjelmaa, laskurin sisällöllinen jatkokehittäminen ja laskuridatan tulkinnan työpajat
 • Kestävän matkailun valmennusohjelman jatkokehitys 
 • Kestävien matkapakettien kehittäminen, jonka yhteydessä digitaalisen matkasuunnittelun työkalu osaksi Visit Finlandin verkkosivustoa
Tiedolla johtaminen
 • Matkailun kansallinen tiedolla johtamisen toimintamalli
 • Matkailijatutkimuksen uudistaminen ja toteuttaminen
 • Tietoportaalin rakentaminen Visit Finlandin tuottaman tiedon jakamiselle