Siirry sisältöön

Digikanavista kasvua matkailuun -ohjelma 2023 – 2024

Ohjelman keskiössä on mahdollistaa kansainvälistä kasvua hyödyntämällä eri digitaalisia myynti- ja jakelukanavia, markkinoittain ja segmenteittäin. 

Digikanavista kasvua matkailuun -ohjelma tukee matkailualueorganisaatioita ja -kohteita sekä matkailuyrityksiä kansainvälisessä kasvussa. Ohjelman keskiössä on mahdollistaa kansainvälistä kasvuhyödyntämällä eri digitaalisia myynti- ja jakelukanavia, markkinoittain ja segmenteittäin.  

Ohjelmassa halutaan myös kohtauttaa matkailuelinkeinoa, sekä alueita että yrityksiä. Ohjelmassa luodaan vertaisverkostoja tukemaan osaamista ja tiedonjakamista. 

Ohjelma rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF, Resilience and RecoveryFacility), jolla tuetaan matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun kehittämistoimenpiteitä.  

Ohjelman tavoitteet 

  1. Tukea matkailuelinkeinoa kansainvälisessä kasvussa 2023–2024  
  2. Tukea alueorganisaatioiden osaamista liittyen digitaaliseen myyntiin ja  -jakeluun eri markkinoilla ja alustoilla, tarjota asiantuntijuutta eri myynnin ja jakelun teemoista 
  3. Tukea yhdessä alueorganisaatioiden kanssa matkailuyritysten osaamista fokusoiden digitaaliseen myyntiin ja jakeluun, tukea kansainvälistä kannattavaa kasvua digitaalisissa kanavissa 
  4. Luoda peer-to-peer-verkostoja matkailualalle, mahdollistaa vertaisoppimista yritysten ja alueiden välillätukemaan kasvua, osaamista, tiedonjakoa 

Ohjelman alussa luodaan alueiden kanssa yhteistyössä alueellisia tavoitteita 2023–2024. 

Ohjelman kohderyhmä 

Ohjelma on suunnattu matkailualueille sekä -yrityksille, joilla on tavoitteet ja kyvykkyydet hakea kansainvälistä kasvua hyödyntämällä eri digitaalisia myyntikanavia. Lisäksi ohjelmaan voi osallistua matkailualalle tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset.

Ohjelman toimenpiteet 

DIGITAL DAY – teemaseminaarit + asiantuntija -workshopit  

Digital Dayn tavoitteena on tarjota kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiä digikanavien mahdollisuuksista suomalaiselle matkailuelinkeinolle. Digital Dayhin kuuluun päivän teemasta asiantuntijoiden puheenvuoroja ja myös konkreettisia työpajoja, joissa osallistujat pääsevät sparraamaan asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa myös vertaisverkostoja yritysten sekä alueiden kesken. 

Kohderyhmä: matkailuyritykset, alueorganisaatiot ja matkailualalle tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset.

DMO-WORKSHOPIT 

DMO-workshopien tavoitteena on tukea DMO-edustajien osaamista liittyen matkailun digitaaliseen ekosysteemiin, digimyyntiin ja jakeluun, kansainväliseen kasvuun, jotta alueet voivat tukea alueensa yrityksiä entistäkin paremmin. Workshopeihin kuuluun päivän teemasta asiantuntijoiden puheenvuoroja, sekä osallistavia työpajoja.  

DMO-workshopien tavoitteena on mahdollistaa myös vertaisverkostoja alueiden kesken tukemaan osaamisen kasvattamista, tiedonjakoa ja sekä kasvua digikanavissa. 

Kevään ensimmäiset teemat ovat matkailun kansainvälinen digitaalinen ekosysteemi sekä myynti- ja jakelukanavat. 

Kohderyhmä: alueorganisaatiot 

YRITYSSPARRAUKSET JA -VERKOSTOT 

Yrityssparrausten tavoitteena tarjota asiantuntijoiden sparrausta ja tukea liiketoiminnan kasvattamiseen digitaalisissa kanavissa, luoda mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun. Visit Finland tarjoaa eri digitaalisen myynnin ja kansainvälisen kasvun teemoista asiantuntijoita, joita alueorganisaatiot voivat hyödyntää  kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten avuksi.  

Yrityssparrauksessa tavoitteena on mahdollistaa myös vertaisverkostoja matkailuyritysten kesken tukemaan osaamisen kasvattamista, tiedonjakoa ja sekä kasvua digikanavissa. 

Alustava aikataulu


VUOSI 2023

Kevät

 

Syksy

 

VUOSI 2024

Kevät

Syksy

  • Syyskuu Digital Day 4
  • Lokakuu DMO-workshop

 

HALUATKO MUKAAN?

Ilmoittautumalla mukaan saat kutsut ohjelman tilaisuuksiin ja muuta ajankohtaista tietoa ohjelmasta. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Jakelukanava- ja digitaaliset varausjärjestelmä oppaat

Tutustu Saksan, Ison-Britannian, Alankomaiden, Ruotsin, Ranskan, Italian, Espanjan, USAn ja Aasian markkinoista tehtyihin Jakelukanava oppaisiin sekä Digitaaliset varausjärjestelmät oppaaseen ja katalogiin.

Tutustu oppaisiin