Siirry sisältöön

Vastuullisuudesta lisäarvoa tuotteistamiseen -valmennuspolku

4 päivän valmennus

1. Vastuullisuus & tuotteistaminen 1 tpv

Valmentaja: Mood of Finland Oy, Anu Nylund

Vastuullisen matkailun nykytila ja määritelmät

Lyhyt johdanto vastuullisuuden nykytilanteeseen; käymme läpi vastuullisen matkailun osa-alueet, ajankohtaiset nostot ja esimerkkejä meiltä ja muualta. Käymme läpi ajankohtaiset tutkimukset ja perehdymme asiakasymmärrykseen.

Vastuullisten palveluiden tuotteistaminen

Käymme läpi vastuullisuuden osa-alueet yrityksen toiminnan ja tuotteistamisen näkökulmasta. Hyödynnämme vastuullisuuspolkua, jonka avulla osallistujat tunnistavat toimintansa vahvuudet ja kehittämisen kohteet.

Tutustumme tulevaisuuden trendeihin ja perehdymme uudistavaan matkailuun.

Vastuullisuudesta lisäarvoa

Osallistujilla on selkeä kuva vastuullisen toiminnan sisällöistä, jotka tuovat lisäarvoa tuotteistamiseen. Ensimmäinen tuoteidea on valmis.

2. Syvennä asiakasymmärrystä, 1 tpv

Valmentaja: Nice Group Consulting Oy, Pirjo Räsänen

Millaisia asiakkaita, millä markkinoilla?

Vastuullisen matkailun piiriin sisältyy asiakasryhmiä, joille ei ole aiemmin erikseen huomattu tuotteistaa palveluita. Perehdymme syvällisemmin inklusiivisuuteen trendinä, vastuulliseen matkailijapotentiaaliin ja erilaisiin asiakasryhmiin.

Ymmärrä asiakkaan tarpeita

Jo pienin muutoksin voimme palvella kokonaan uusia kohderyhmiä ja toteuttaa uusia tuotteita. Mutta miten? Käymme läpi erityisryhmien palvelun osa-alueita miettien mikä kohderyhmistä sopisi minulla parhaiten. Luonnostellaan yhdessä tuoteideoita eteenpäin.

Markkinoi ja viesti oikein

Markkinointi ja viestintä voi vahingossa sulkea potentiaalisia asiakkaita pois ja jopa kertoa, että tämä palvelu ei kuulu jollekin. Perehdymme tuhtiin inklusiivisen markkinoinnin ja viestinnän pakettiin.

3. Vastuullisuus tarinana tuotteessa, 1 tpv

Valmentaja: Tarinakone Oy, Anne Kalliomäki

Vastuullisuus ja tarinallistaminen

Tarinallistamisen avulla yritys tuo vastuullisuuden mukaan tuotteisiin elämyksellisellä tavalla. Johdannossa käymme läpi esimerkkejä tarinallistetuista tuotteista.

Tuotteen tarina

Stooripuu-menetelmän avulla tunnistamme tuotteen tarinan elementit. Tuomme myös vastuullisuuden mukaan tarinaan.

Tarinallistettu tuote

Lopuksi osallistujat hahmottelevat tarinan avulla jo omaa tuotetta, jossa huomioidaan myös yrityksen tärkein vastuullisuusteema.

4. Digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus, 1 tpv

Valmentaja: Nice Group Consulting Oy, Kirsi Mikkola

Löydy monikanavaisesti, ole saavutettavissa digitaalisesti

Teemme tuotteille digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden analyysin ja teemme tuotteista löydettäviä monikanavaisesti. Osallistujat ymmärtävät miten tekoälyä voidaan hyödyntää käytännössä tuotteiden löydettävyyden parantamiseksi.

Digitaalinen asiakaspolku

Opimme mistä digitaalinen asiakaspolku ja sen kohtaamispisteet rakentuvat, kuinka viestitään vastuullisesti ja miten vastuullinen toiminta tehdään näkyväksi tarinan keinoin.

Digitaalinen ostettavuus

Laadimme käytännönläheisen suunnitelman, miten tuotteiden ostettavuutta parannetaan monikanavaisesti.

#nicegroup #matkailu #visitfinland

Anne Kalliomäki

Tarinakone Oy
anne (at) tarinakone.fi
+358 40 537 1939

Valmennusaiheet

Kirsi Mikkola

Nice Group Consulting Oy
kirsi.mikkola (at) nicegroup.fi
+358 40 555 1019

Valmennusaiheet

Anu Nylund

Mood of Finland Oy
anu.nylund (at) moodoffinland.fi
+358 40 962 2006

Valmennusaiheet

Pirjo Räsänen

Nice Group Consulting Oy
pirjo.rasanen (at) nicegroup.fi
+358 40 737 8650

Valmennusaiheet