Siirry sisältöön

Kirsi Mikkola

Steady Go -tasot

Digiloikka Bootcamp, (Steady) 1 pv

Digiloikka Bootcamp on digitaalisen löydettävyyden/varattavuuden tehospurtti, jossa yhden käytännönläheisen päivän aikana tutustutaan valitun digikanavan (kuten Tripadvisor, Googlen travel-ekosysteemi, Visit Finland DataHub jne.) ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä työstetään ja päivitetään sisältöjä kyseiseen kanavaan.

Lue lisää Digiloikka Bootcampista. 

Digiloikan ABC 2.0, 5-6 pv (Ready & Steady)

Digiloikan ABC 2.0 valmennuspolussa paneudutaan matkailuyrityksen digitaaliseen asiakaspolkuun, myyntijärjestelmiin, ostettavuuteen, markkinointiin ja tiedolla johtamiseen. 

Lue lisää Digiloikan ABC 2.0 -valmennuskokonaisuudesta.

Visit Finland Datahub, 2-3 h (Steady, Go)

Valmennuksessa opit ottamaan kaiken hyödyn maksuttomasta Datahubista! Visit Finland Datahubin käyttöönotto, tuotteiden muotoilu ja jakelun hyödyt.

Google-näkyvyys ja mainonta 

Valmennuksessa opit miten kehität orgaanisesti ja maksetun mainonnan avulla digitaalista löydettävyyttä ja ostettavuutta hakukoneiden avulla. Valmennuksessa tutustutaan Google yritysprofiilin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja Google Adwords maksetun mainonnan tekemiseen käytännössä.

Digitaalinen löydettävyys ja digitaalinen asiakaspolku

Valmennuksessa saat työvälineitä digitaalisen löydettävyyden parantamiseksi ja opit kuinka voit viestiä asiakkaalle tehokkaasti ja tarjota lisäostomahdollisuuksia asiakaspolun varrella (haaveilu, suunnittelu, varaus/osto, jakaminen).

Valmennuksessa tehdään runsaasti harjoituksia ja kirjataan toimenpiteet asiakaspolulla omaan työpohjaan.

Matkailuyrityksen digitaalinen ekosysteemi ja myyntijärjestelmät

Valmennuksessa luodaan kattava kuva yrityksen digitaalisen ekosysteemin rakentamiseen. Perehdymme asiakashallintaan, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin sekä kuvaamme yrityksen toimintaympäristön sekä kehittämistoimenpiteet. Tutustumme matkailun myyntijärjestelmiin ja käytännön case-esimerkkien avulla. Valmennuksessa hyödynnetään matkailun verkkokauppa- ja varausjärjestelmät -opasta.

Digitaalinen jakelu ja ostettavuus 

Valmennuksessa saat osaamista digitaalisesta jakelusta ja matkailun jakelukartasta. Osaat valita yrityksesi tuotteille sopivat digitaaliset myyntikanavat ja ymmärrät miten voit johtaa myyntiä tiedolla. Tutustumme matkailun digitaaliseen jakeluun käytännön case-esimerkkien avulla. Valmennuksessa hyödynnetään Digitaalisen jakelukanavat opasta.

Digitaalinen markkinointi

Valmennuksessa käydään esimerkkien kautta oman, ostetun, ansaitun ja lainatun median hyödyntäminen myynnin tukena. Valmennuksessa tutustutaan mm. lG, TikTok ja TripAdvisorin hyödyntämiseen suosittelumarkkinoinnissa. Kunkin median yhteydessä tehdään harjoituksia.

Asiakkaan kuuntelu ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen

Valmennuksessa saat eväitä asiakkaan kuuntelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Kuvaamme yrityksen asiakkaan kuuntelujärjestelmän, tutustumme erilaisiin menetelmiin ja ohjelmistoihin, joilla voidaan kerätä asiakaspalautetta, -suosituksia ja osallistuttaa asiakasta jakamaan kokemuksiaan. Tavoitteena on nostaa ymmärrystä asiakaskokemuksen johtamiseen tiedon avulla.

Kansainvälistymiskoulutus (Ready)

Kansainvälistymisvalmennuksessa perehdytään Visit Finlandin uusitun kv-oppaan avulla kansainvälistyvän yrityksen muistilistaan:

1. Matkailuyrityksen toimintaympäristö:
Trendit ja matkailukysyntä
Markkinat, markkinaselvitykset
Suuralueet, suuralueiden USPit, alueorganisaatiot
Kilpailutilanne
2. Strateginen suunnittelu
3. Tuotteet, palvelut ja hinnoittelu (asiakasymmärrys, guotteistaminen, hinnoittelumallit, tuottojohtaminen)
4. Markkinoille siirtyminen (jakelu, markkinointi ja myynti, yhteistyöverkostot)
5. Rahoitus, lainsäädäntö ja sopimukset

Liidien hankinta ja asiakassuhteiden hoitaminen

Valmennuksessa perehdytään uusasiakashankintaan, asiakkuustiedon ja asiakassuhteiden hallintaan CRM-ympäristön hyödyntämiseen erityisesti B2B-myynnissä.

Google Hotels & Google Things to Do (GTTD)

Google ekosysteemin/Google Business, mitä sen avulla voi tehdä maksutta ja maksulla, Google Things to Do ja & Hotels periaatteet ja toiminta
Google yritysprofiilin tuunaus eri matkailutuotteille, majoitus ja aktiviteetti tuotteiden näkyyden varmistaminen Google Hotels ja Travel.Google -palvelussa
Oman varausjärjestelmän ja OTA-kanavien integroituminen GTTD & Google Hotels hakuun
Harjoituksia

 

Lisätiedot

Olen matkailun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija yli kahden kymmenen vuoden kokemuksella. Ohjaan ja valmennan yrityksiä ja DMO toimijoita käytännönläheisesti kehittämään digitaalista liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Olen saanut paljon hyvää palautetta ymmärrettävästi ja selkeästi esiintyvänä valmentajana.

Kirsi Mikkola
Nice Group Consulting Oy
kirsi.mikkola (at) nicegroup.fi
Puh. +358 40 555 1019
@kirsimikkola