Siirry sisältöön

Matkailuyritysten kansainvälistymisvalmennus

Alueorganisaatioille ja yrityksille

Hakeeko alueesi kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Toteuta Visit Finlandin Matkailuyritysten kansainvälistymisoppaan mukainen valmennuspolku ja varmista, että mukaan lähtevien yritysten valmiudet ovat kunnossa.

Alkukartoitus

Alkukartoituksella varmistetaan, että osallistuvilla yrityksillä on edellytykset ja valmiudet lähteä kansainvälisille markkinoille. Onnistuneen kansainvälistymisen edellytyksenä on myös, että alueellasi ja osallistujilla on yhteinen tahtotila ja tavoitteet. Valmennusohjelma räätälöidään yhteistyössä tilaajan kanssa alkukartoituksen perusteella seuraavista moduleista.

Valmennus 1. Kohti kansainvälisiä markkinoita

Perehdymme kansainvälistymisen askelmerkkeihin ja kansainvälistymisstrategiaan. Valmennuksen päätteeksi osallistuja tunnistaa kansainvälistymisen vaiheet ja ymmärtää miten valmennuspolku tukee kansainvälistymistä. Päivään sisältyy harjoituksia ja kotitehtävä.

Valmennus 2. Trendit ja matkailukysyntä

Perehdymme erilaisiin tietolähteisiin, tutkimuksiin ja tilastoihin sekä ajankohtaisiin trendeihin ja ilmiöihin. Päivän aikana pohditaan miten ne vaikuttavat omaan toimintaan. Täydennetään kotitehtävän antoa sisällyttäen päivän anti siihen.

Valmennus 3. Asiakkaat ja kohderyhmät

Perehdymme matkailualan asiakkaisiin ja opitaan tunnistamaan erilaiset kohderyhmät ja luomaan ostajapersoonia. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet luoda ostajapersoonia ja yritys ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnalle. Valmennuksessa hyödynnetään Visit Finlandin segmentointimallia ja täydennetään segmenttejä omilla havainnoilla.

Valmennus 4. Kansainvälisen matkailijan ostopolut

Valmennuksessa perehdytään kansainvälisen matkailijan ostopolkuihin ja opetellaan tunnistamaan asiakkaan kohtaamispisteet sekä omat ja eri ostajapersoonien toiminta ostopolulla. Päivään sisältyy runsaasti esimerkkejä ja kotitehtävä.

Valmennus 5. Kumppanuusverkostot ja yhteistyö

Tutustumme erilaisiin yhteistyömuotoihin matkailualalla ja opimme arvioimaan yhteistyön ja verkostojen merkitystä matkailuliiketoiminnassa. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet laatia verkostokartta- ja suunnitelma, jotka auttavat tehostamaan yhteistyötä ja verkostoitumaan monitasoisesti.

Valmennus 6. Markkina-alueet ja markkina-aluevalinnat

Opimme ymmärtämään, mitkä asiat vaikuttavat markkina-aluevalintoihin ja millaisia asiakkaita, tuotetyyppejä ja jakelukanavia eri markkinoilla on. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet valita potentiaaliset markkina-alueet ja hankkia tietoa markkinavalintojen tueksi.

Valmennus 7. Tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille

Perehdymme kansainvälisillä markkinoilla toimiviin tuotteisiin asiakkaan ostopolun eri vaiheissa, eri kanavissa ja eri sesonkeina. Perehdymme myös tuotteen monistamiseen, paketointiin sekä erilaisiin tuotekortteihin. Lopuksi käymme läpi tuotestrategian tarkoituksen ja merkityksen.

Valmennus 8. Markkinoille meneminen ja siellä toimiminen

Tutustumme erilaisiin myynninedistämistoimenpiteisiin ja opimme arvioimaan potentiaalisia toimenpiteitä ja niihin vaadittavia resursseja. Opettelemme määrittelemään myyntiargumentit ja laatimaan hissipuheen. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet tunnistaa omat valmiudet markkinoille siirtymiseen.

Valmennus 9. Kansainvälisten markkinoiden digitaalinen toimintaympäristö ja tiedolla johtaminen

Perehdymme matkailun digitaaliseen toimintaympäristöön ja resurssivaatimuksiin. Päivän ohjelmaan kuuluu matkailun kansainvälisen digitaalisen jakelun ja jakelukanavakartan periaatteisiin perehtyminen, digitaalisiin myyntikanaviin tutustuminen ja digitaalisen jakelun erityiskysymyksien läpikäynti.

Valmennus 10. Kilpailuedun määrittely

Kilpailuetu voi koostua kymmenistä eri asioista kuten prosessien toimivuudesta tai brändistä. Opettelemme tunnistamaan oman kilpailuedun ja analysoimaan sen vaikutusta yrityksen toimintaan. Kilpailuedun määrittely auttaa asemoitumaan markkinoilla ja terästää yrityksen kilpailukykyä ja auttaa pääsemään tavoitteisiin.

Valmennus 11. Hinnoittelu

Perehdymme suunnitelmalliseen hinnoitteluun ja oman hinnoittelustrategian määrittelyyn. Lisäksi käymme läpi erilaisia hinnoittelukeinoja. Pohdimme myös miten hinnoittelustrategia ja hinnoittelukeinot parantavat kilpailukykyä, tasaavat sesonkeja ja parantavat katetta.

Valmennus 12. Riskienhallinta ja rahoitus

Perehdymme kansainvälistymisen kustannuksiin ja rahoitustarpeisiin. Käymme läpi rahoitusohjelmia, rahoituksen hakemista ja rahoituksen saamiseen vaikuttavia tekijöitä. Perehdymme myös kansainvälistymisen riskeihin ja niihin varautumiseen.

Valmennuksen toteuttaa Nice Group Consulting Oy yhteistyössä NordicMarketing Finland Oy:n ja Ellare Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Valmentajina toimivat Pirjo Räsänen, Kirsi Mikkola, Suvi Ahola, Tiina Kattilamäki, Greta Tanskanen ja Jan Badur.

Tarkemmat päiväkohtaiset sisällöt ja aikataulut tehdään tilauksen yhteydessä.

Pirjo Räsänen

Nice Group Consulting Oy
pirjo.rasanen(at)nicegroup.fi
+358 40 737 8650

Valmennusaiheet

Kirsi Mikkola

Nice Group Consulting Oy
kirsi.mikkola(at)nicegroup.fi
+358 40 555 1019

Valmennusaiheet

Suvi Ahola

NordicMarketing Finland
suvi.ahola(at)nordicmarketing.fi
+358 50 546 4190

Valmennusaiheet

Jan Badur

NordicMarketing GmbH
jan.badur(at)nordicmarketing.de
+49 1 783 481 048

Valmennusaiheet

Tiina Kattilamäki

Ellare Oy
tiina.kattilamaki(at)ellare.fi
+358 41 317 9295

Valmennusaiheet

Greta Tanskanen

NordicMarketing Finland
greta.tanskanen(at)nordicmarketing.fi
+358 40 162 4466

Valmennusaiheet