Siirry sisältöön

Greta Tanskanen

Yrityksille ja DMOille

STRATEGIALLA KOHTI LIIKETOIMINNAN KASVUA, 1 pv (READY, STEADY)

Koulutuspäivässä sukellamme strategisen ajattelun syövereihin ja tutustumme sen rooliin matkailuliiketoiminnan kehittämisessä. Opimme tekemään oikeita strategisia valintoja, jotka toimivat pohjana menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Lisäksi pureudumme verkostojen merkitykseen liiketoiminnassa.

 • Strateginen ajattelu
 • Oikeat strategiset valinnat
 • Verkostojen merkitys

Kohderyhmä: yritykset

KANSAINVÄLISTYMISKOULUTUS ERI TEEMOILLA, ½-1PV/TEEMA (READY)

Hakeeko alueesi kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Toteuta Visit Finlandin Matkailuyritysten kansainvälistymisoppaan mukainen valmennuspolku ja varmista, että mukaan lähtevien yritysten valmiudet ovat kunnossa.

Lue lisää Matkailuyritysten kansainvälistymisvalmennuksesta. 

Kohderyhmä: yritykset

TUNNISTA ASIAKKAAT, 1 pv (READY/STEADY)

Perehdymme matkailualan asiakkaisiin ja heidän ostopolkuihinsa. Opit tunnistamaan erilaiset kohderyhmät ja luomaan ostajapersoonia sekä ymmärrät matkailijoiden päätöksentekoprosessin kotimaan ja kansainvälisten matkustajien näkökulmasta. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet luoda ostajapersoonia ja ymmärtää matkailijoiden ostopolkujen merkitys liiketoiminnalle.

 • Kohderyhmien tunnistaminen
 • Matkailijapersoonien määritteleminen
 • Matkailijan ostopolku (kotimaa ja kv)

KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Ostajapersoonat ja ostopolut

Kohderyhmä: yritykset

KOHDERYHMÄKOULUTUS, 1PV (READY)

Visit Finlandin kohderyhmien käytännönläheinen valmennus, jossa ohjataan osallistujia kehittämään tuotteitaan kohderyhmien mukaisesti. Aluksi tutustuminen kohderyhmien motiiveihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Tämän jälkeen työpajana tuoteanalyysi, tuotteiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden paikantaminen. Osallistujilla tulee olla tuotekuvaukset mukana valmennuksessa.

Kohderyhmä: yritykset

MATKAILUN ALUEKEHITTÄMISEN KULMAKIVET (READY/STEADY)

Mitkä tekjät ovat menestyneen matkailualueen kehittämisen ytimessä? Tarkastelemme erilaisia organisaatiomalleja ja niiden merkitystä aluekehittämisessä. Perehdymme verkostojohtamiseen ja yhteistyön merkitykseen matkailun menestyksessä.

 • Matkailun organisaatiomallit
 • Verkostojohtaminen
 • Yhteistyön merkitys

Kohderyhmä: alueoranisaatiot

MÄÄRITTELE MYYNTIARGUMENTIT, 1 pv (READY/STEADY)

Pureudumme matkailun vetovoimatekijöihin ja niiden myyntiargumentointiin. Opit tunnistamaan kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet kilpailija-analyysin avulla sekä luomaan ainutlaatuisia myyntiargumentteja omille matkailutuotteillesi. Lisäksi opit kiteyttämään myyntiviestisi napakkaan ja vaikuttavaan hissipuheeseen. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet erottua kilpailijoista, korostaa tuotteidesi vahvuuksia ja vakuuttaa asiakkaat ainutlaatuisella myyntiargumentoinnilla.

 • Matkailutuotteiden vetovoimatekijöiden tunnistaminen
 • Sopivien myyntiargumenttien määritteleminen

KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Kilpailija-analyysi, USP ja hissipuhe

Kohderyhmä: yritykset

Lisätietoja

Yrittäjä, toimitusjohtaja ja matkailuasiantuntija. Greta toimii kouluttajana matkailun ja markkinoinnin koulutuksissa, joista hänellä on kokemusta parinkymmenen vuoden ajalta. Gretan ydinosaamista ovat matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, kansainvälistyminen, yhteistyön ja verkostojen rakentaminen, sekä erilaiset strategia-, konseptointi- ja suunnittelutyöt.

Greta Tanskanen
NordicMarketing Finland
greta.tanskanen(at)nordicmarketing.fi
+358 40 162 4466
www.nordicmarketing.fi