Siirry sisältöön

Suvi Ahola

Ready Steady Go -tasot

KANSAINVÄLISTYMISKOULUTUS ERI TEEMOILLA ½-1PV/TEEMA (READY)

Visit Finlandin Matkailuyrittäjän Kansainvälistymisoppaan mukainen koulutuskokonaisuus, joka antaa perustiedot kv-markkinoinnista ja tuotekehityksestä.

Matkailuyrityksen kansainvälistymiskoulutus sisältäen erilliset valmennusosiot:

  • tuote (1/2-1 pv)
  • hinnoittelu (1/2-1 pv)
  • jakelutiet (1/2-1 pv)
  • markkinointiviestintä (1/2-1 pv)

Teemoista voidaan rakentaa tehokas kahden-neljän päivän koulutuskokonaisuus riippuen asiakkaan edustaman alueen tai osallistuvien yrityksien lähtötasosta. Koulutukset on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat aloittamassa kansainvälistymistä tai suunnittelemassa uusia tuotteita ja tarvitsevat kehitystyön tueksi perustietoja sekä kohdemarkkinoista, potentiaalisista asiakkaista että markkinoiden odotusten mukaisesta tuotekehityksestä.

KOHDERYHMÄKOULUTUS 1PV (STEADY)

Visit Finlandin kohderyhmien käytännönläheinen valmennus, jossa ohjataan osallistujia kehittämään tuotteitaan kohderyhmien mukaisesti. Aluksi tutustuminen kohderyhmien motiiveihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Tämän jälkeen työpajana tuoteanalyysi, tuotteiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden paikantaminen. Osallistujilla tulee olla tuotekuvaukset mukana valmennuksessa.

TUOTTEISTAMINEN, KOHDEMARKKINANA SAKSA 1PV (STEADY)

Käytännönläheinen työpaja, jossa markkinalähtöinen tuotteistaminen, huomioiden markkinatrendit, asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäytymisen. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia tuote-esimerkkejä markkinoilta.

Toisena valmentaja Jan Badur.

HINNOITTELU, KOHDEMARKKINANA SAKSA 1PV (STEADY)

Käytännönläheinen työpaja, jossa markkinalähtöinen hinnoittelu vientikaupassa, huomioiden jakelutiet kv. Markkinoilla sekä matkanjärjestäjien vaatimukset. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia tuote-esimerkkejä markkinoilta.

Toisena valmentaja Jan Badur.

TUOTEKORTTI, KOHDEMARKKINANA SAKSA 1PV (STEADY)

Käytännönläheinen työpaja, jossa yrittäjillä on omat kannettavat tietokoneet, tuotteet, hinnat ja kuvat mukana. Koulutuksessa on käytössä tuotekortit, joissa on huomioitu kansainvälisten matkanjärjestäjien tuotestandardit: tuotekortteja täydennetään ja täsmennetään työpajassa. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Toisena valmentaja Jan Badur.

MARKKINOINTI, KOHDEMARKKINANA SAKSA 1PV (STEADY)

Käytännönläheinen työpaja, jossa kansainvälinen markkinointi, sähköinen ja sosiaalinen media matkailussa, tuotteiden kuvaukset sopiviksi valituille kohderyhmille ja markkina-alueille, asiakastarpeiden ymmärtäminen. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Toisena valmentaja Jan Badur.

BENCHMARKING-MATKA (STEADY)

NordicMarketing järjestää benchmarking-matkoja saksankieliseen Keski-Eurooppaan tai Benelux maihin. Matkan teema ja kesto voidaan valita asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

TUOTEMANUAALIN KOKOAMINEN (GO)

NordicMarketing laatii ammattilaisille tarkoitetun myyntimanuaalin, jossa on kaikki tarvittavat tiedot matkanjärjestäjien esite- ja nettituotantoon. Mahdolliset kieliversiot ovat saksa, kiina, japani ja englanti. Tuotemanuaali sopii matkailuyrityksille ja -alueille, jotka haluavat saada tuotteensa matkanjärjestäjien myyntiin. Keräämme yrityksiltä tuotekortit sekä kuvamateriaalin sähköiseen tietokannan avulla, käännämme tekstit ja vastaamme manuaalin layoutista, teksteistä ja kuvien käsittelystä. Käännöstyöt englannista kohdekieleen sisältyvät hintaan. Tuotemanuaalit julkaistaan sähköisenä versiona osoitteessa https://issuu.com/nordicmarketing sekä asiakkaan omissa kanavissa. Manuaalista voidaan tehdä esim. messukäyttöön myös printtiversio. Suosituksena on Steady tason tuotekortti -koulutus ennen varsinaisen manuaalin kokoamista.

FAM-TRIP-TUTUSTUMISMATKA MATKANJÄRJESTÄJILLE (GO)

NordicMarketing järjestää tutustumismatkan saksankielisille (Saksa, Sveitsi, Itävalta tai Benelux maiden (Hollanti, Pohjois-Belgia) matkanjärjestäjille. Tutustumismatka on paras myyntikeino, sillä matkanjärjestäjät tuodaan tutustumaan kohteeseen ja yritykseen paikan päälle. Samalla alue tai yritys saa arvokasta palautetta tuotteen mahdollisen jatkokehityksen kannalta. Tutustumismatka on tarkoitettu matkailukeskuksille ja -alueille sekä yrityksille, jotka haluavat päästä matkanjärjestäjän tuotantoon ja siten lisätä myyntiään. Sopiva osallistujamäärä on 5-10 matkanjärjestäjää. Matkan kesto räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

YRITYSKOHTAINEN KONSULTOINTI 1-2PV

Kuvaus: Yllä esitellyistä teemoista voidaan rakentaa myös yrityskohtainen koulutus/konsultointi, jossa teemat käydään läpi henkilökohtaisesti yrityksen edustajan/edustajien kanssa keskustellen. Parhaan lopputuloksen saamiseksi käytetään myös sähköistä ennakkokyselyä, jonka avulla kartoitetaan yrityksen nykytila, kärkituotteet sekä tulevaisuuden tahtotila.

 

Suvi Ahola

Asiakkuusjohtaja, yli 12 vuoden kokemus matkailualalta. Suvilla on pitkä kokemus alueorganisaatioyhteistyöstä ja yhteismarkkinoinnista (suunnittelu sekä toimenpiteiden käytännön toteutus), kansainvälisestä markkinoinnista sekä yrityshankkeista. Suvi on toiminut myös pienten yritysten matkailun kehittämisen ja konsultoinnin parissa. Valmennuskielenä toimii suomi ja/tai englanti.

Suvi Ahola
NordicMarketing Finland
suvi.ahola(at)nordicmarketing.fi
+358 50 546 4190
www.nordicmarketing.fi
www.linkedin.com/in/suvi-ahola-7022a611/