Siirry sisältöön

Pirjo Räsänen

Ready Steady -tasot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia – kansainvälistymisvalmennus Outdoors Finland -teemaisille tuotteille, (Ready) 1 pv

Pyörä-, vaellus- ja multiaktiviteettimatkailun tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille on yritysten yhteistyötä. Tämän kansainvälistymisvalmennuksen tavoitteena on rakentaa omatoiminen, opastettu, osittain huollettu ja täysin huollettu paketti kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta.

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia – kestävä kehitys Outdoors Finland -teemaisille tuotteille (Steady) ½ pv

Outdoors-kohteet ja kestävä kehitys: reitistöjen kehittäminen tuottaa hyvinvointia ja taloudellista hyötyä monella tavalla alueelle. Miten luoda kävijälle paikan henkeä, rakentaa elämystä ja samalla sitouttaa paikallisia.

Muita räätälöityjä luontomatkailuun liittyviä valmennusaiheita ovat:

Lihasvoimin liikkumaan: Kesämatkailualueet kansainvälisillä markkinoilla (miten kehittää kesämatkailukohdetta, rakentaa luontoelämyksiä ja samalla kannustaa yrityksiä tuotteistamaan kansainvälisille markkinoille)

Luonto- ja reittitiedon digitalisointivalmennus: retkeilijät käyttävät joustavasti erilaista digitaalista reitti-informaatioita matkan ja retken eri vaiheissa. Mikä on paras mahdollinen mix ja miten tuotan sen?

Kiertomatkatuotteiden kehittäminen: kiertomatkat ovat kesämarkkinoilla volyymiltaan isoja tuotteita, joita lähes jokainen matkanjärjestäjä tuottaa ja myy kansainvälisillä markkinoilla. Ne vaativat usein laajemman alueen yhteistyötä ja niihin kannattaa panostaa. Valmennuksessa käydään läpi eri markkina-alueita, matkanjärjestäjiä ja myyjiä ja erilaisten kiertomatkatuotteiden perusedellytyksiä.

Omatoimisten pakettien tuotteistaminen: kansainvälisillä markkinoilla myydään valtavasti omatoimisia tuotteita. Mitä oikeastaan tarkoitetaan omatoimisten pakettien tuotteistamisella ja mitä hyötyä siitä on tuottajalle? Millaisia paketteja markkinoilla on ja miten me voimme niitä kehittää?

Kesäreittien teemoittaminen (CF-näkökulma): reittien teemoittaminen on edennyt Keski-Euroopassa pitkälle ja on yksi merkittävä tekijä kesämatkailukohteiden profiloinnissa. Sen osatekijöitä ovat luonnon erityispiirteet, geo- ja biodiversiteetti mutta yhtä suuri painoarvo on paikallisuudella, ruu´alla ja tarinankerronnalla. Kohteessa sisältöä voivat luoda paikalliset taiteilijat, historioitsijat ja kulttuuritoimijat.

Tutustu myös Kun “ihan kiva” ei riitä – tarinalähtöisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen valmennuspakettiin ja Luontomatkailukohteille kansainvälistä vetovoimaa ja ostettavuutta -valmennuspaketteihin.

Pirjo Räsänen

Pirjo on  tehnyt kattavan ja monipuolisen uran matkailun tuotteistamisen, kansainvälistymisen ja luontomatkailun parissa. Hän on tuottanut paljon materiaalia myös Business Finlandin tietopankkiin erityisesti luontomatkailun suunnittelun näkökulmasta ja sparrannut kymmeniä yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Hänen lempiaiheitaan ovat arvo- ja elämyslähtöinen tuotteistaminen, tuotteistamisklinikat, kansainvälistyminen ja rahoitushaut yrityksille. Matkailukohteet hyötyvät Pirjon kansainvälisestä kokemuksesta kohteiden profiloinnissa. Toimiminen Keski-Euroopan suurimman luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalin ja software-toimittajan Suomen myyntijohtajana on avannut suoran kontaktin luontomatkailun kehittämiseen ja asiakaskysyntään, tätä dataa voit hyödyntää suoraan sekä yrityksen että kohteen kehittämisessä.

Pirjo Räsänen
Ellare Oy
pirjo.rasanen (at) ellare.fi
www.ellare.fi 
+358 40 737 8650