Siirry sisältöön

Pirjo Räsänen

Ready Steady -tasot

Inklusiivisuus ja monimuotoisuus, 1/2 pv - 7 pv

Inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden perusteista aina pidempiin valmennussarjoihin, jotka toteutan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Sisältää katsauksen trendeihin, tuotteistamiseen, markkinointiin ja viestintään.

Asiakaskokemuksen suunnittelu ja johtaminen, 1/2 pv - 4 pv

Tiedätkö millaisia tunteita ja mielikuvia asiakkaallesi syntyy kohtaamisista kanavien ja palveluiden kanssa? Pidemmät valmennukset toteutan partnereideni kanssa.


Kohderyhmät ja segmentointi 1/1 pv

Valmennus perustuu Visit Finlandin uuteen segmentointimalliin mutta ottaa huomioon myös muut kohderyhmien tunnistamiseen liittyvät asiat.


Palvelumuotoilu 1/1 pv - 2 pv

Valmennukseni tavoitteena on ensin perehdyttää palvelumuotoilun menetelmiin. Osallistujat saavat kotitehtävän ja valmennus jatkuu työpajalla, jossa mallinnetaan palvelun eri vaiheita. et, asiakkaan kontaktipisteet ja myös palvelun aineettomat osat


Tuotekortin suunnittelu ja toteutus 1/1 - 2 pv

Tuotekortteja on laajasti eri tarkoituksiin, ja useimmissa toistuvat samat asiat hiukan eri tavalla jäsenneltynä. Käytännönläheinen tuotekortti-valmennukseni yhdistettynä tuotteistamiseen on suosituimpia valmennuksia ja olen saanut niistä kiitettävää palautetta.


Tuotteistaminen 1/1 - 3 pv

Suosituin valmennusaiheeni yhdistettynä tuotekorttien suunnitteluun ja toteutukseen sekä hinnoitteluun. Hinnoitteluvalmennuksissa perehdytän sekä hinnoittelun perusteisiin että hinnoittelulaskelmiin.


Teemakohtaisia valmennuksia: Hyvinvointi ja sauna, kulttuuri, luonto, pyöräily & ruoka

Tuotteistamisen tueksi toteutan teemakohtaisia valmennuksia, joissa perehdytään tarkemmin tiettyyn teemaan ja sen erityispiirteisiin. Osaamista ja referenssejä minulla on hyvinvointi ja sauna, kulttuuri, luonto-, pyöräily- ja ruokamatkailusta.

MATKAILUYRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMISVALMENNUKSET 1 PV - 5 PV
1) MATKAILUYRITYKSEN KILPAILUETU JA ASEMOINTI MARKKINOILLA

Kilpailuetu voi koostua kymmenistä eri asioista kuten prosessien toimivuudesta tai brändistä. Opettelemme tunnistamaan oman kilpailuedun ja analysoimaan sen vaikutusta yrityksen toimintaan. Kilpailuedun määrittely auttaa asemoitumaan markkinoilla ja terästää yrityksen kilpailukykyä ja auttaa pääsemään tavoitteisiin.

2) KANSAINVÄLISTYMISRAHOITUS JA RISKIENHALLINTA

Perehdymme kansainvälistymisen kustannuksiin ja rahoitustarpeisiin. Käymme läpi rahoitusohjelmia, rahoituksen hakemista ja rahoituksen saamiseen vaikuttavia tekijöitä. Perehdymme myös kansainvälistymisen riskeihin ja niihin varautumiseen.

Pirjo Räsänen

Vahvuuteni ovat yrityksen valmiuksien kehittäminen: asiakasymmärrys, kohderyhmien ja kilpailuedun määrittely, tuotteistaminen sekä kansainvälistymisen vaiheet ja strategian laatiminen. Erityisosaamista minulla on luonto- ja pyörämatkailusta sekä inklusiivisuudesta ja esteettömyydestä. Haen ammattitaitoisesti myös rahoitusta eri tarkoituksiin.

Pirjo Räsänen
Nice Group Consulting Oy
pirjo.rasanen (at) nicegroup.fi
+358 40 737 8650