Siirry sisältöön

Anu Nylund

Steady Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus (Ready) 1 pv

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 10 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi.  

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta. 

Kestävä kehitys, 3 h (Steady)

Kestävä kehitys - valmennus johdattaa osallistujat kestävyyden eri osa-alueiden äärelle asiakkaan vastuullisuuspolkua hyödyntäen. Valmennus on käytännönläheinen työpaja, jonka tuloksena osallistujat ovat kartoittaneet oman toimintansa kestävän toiminnan nykytilan ja tunnistaneet kehittämisen kohteet.

Turvallisuus, 3h (Steady)

Vastuullinen yritys huomioi turvallisuuden kaikki osa-alueet (fyysinen, terveys- ja hygienia, emotionaalinen ja kyberturvallisuus). Valmennus antaa valmiudet tuottaa yritykselle turvallisuussuunnitelman ja vinkit sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään.

Asiakaskokemus, 3h (Ready)

Matkailupalvelun tavoitteena on tuottaa mielennpainuva kokemus asiakkaalle. Onnistunut palvelu taas edellyttää ymmärrystä asiakkaasta ja asiakkaan odotuksista. Tämä valmennus johdattaa osallistujat asiakasymmärryksen polulle palvelumuotoilun menetelmin. Siirrymme tutusta ja olemassa olevasta palvelutarjonnasta uusien ideoiden äärelle.

Kohderyhmät (perustuen uuteen kohderyhmäoppaaseen), 3h

Tuotteistamisen ja erinomaisen asiakaspalvelun taustalla vaikuttaa ymmärrys kansainvälisistä trendeistä ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Opi ymmärtämään Visit Finlandin valitsemien kohderyhmien toiveita ja tarpeita ja huomioimaan ne tuotteistamisessa, markkinoinnissa, hinnoittelussa ja toiminnassa. Oheismateriaalina Visit Finlandin kohderyhmäopas- käsikirja ja menetelmänä palvelumuotoilu.

Palvelumuotoilu & uudet tuotteet, 1 pv (Ready)

Matkailuyrityksen tie menestykseen on asiakaslähtöinen sekä tämän ajan ja tulevaisuuden tarpeet ymmärtävä tuotteistaminen. Palvelumuotoilu on erinomainen tuotteistamisen menetelmä, joka johdattaa tekemistä luontaisesti oikeaan suuntaan, asiakasta ymmärtäen. Kohderyhmät saavat merkityksen arvopohjaisen ajatellun kautta. Valmennus on työpaja, jossa tehdään yhdessä luovin menetelmin.

Uudistava matkailu, 2 x 4h (Ready, Steady, Go)

Matkailun kehittämisessä on luontevaa siirtyä kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan kautta edelleen uudistavaan ajatteluun. Uudistava ajattelu määrittää matkailua uudella tavalla ja auttaa ymmärtämään tiedostavien matkailijoiden tarpeita. Uudistavat matkailupalvelut edistävät yksilön, yhteisön ja luonnon hyvinvointia. Valmennuksessa otetaan haltuun uudistavan matkailun periaatteet ja sovelletaan oppeja omaan tekemiseen työkaluja hyödyntäen.

Toiminta perustuu Mood of Finland -yrityksen arvoihin: Luovasti, innostaen ja vastuullisesti. Valmennukset voidaan toteuttaa yhtä hyvin tuloksin paikan päällä tai verkossa. Verkkovalmennusten tukena on Mood of Learning -eLearning alusta www.moodoflearning.com.

 

Anu Nylund

Vastuulliseen ja uudistavaan matkailuun erikoistunut matkailun ammattilainen. Matkailun työkokemusta monipuolisissa tehtävissä yli 25 vuotta Suomessa ja Espanjassa. Toiminta perustuu Mood of Finland -yrityksen arvoihin: Luovasti, innostaen, vastuullisesti. Lue lisää: www.moodoffinland.fi

Anu Nylund
Mood of Finland Oy
anu.nylund (at) moodoffinland.fi
+358409622006
www.moodoffinland.fi