Siirry sisältöön

Vastuullisuuden ja tarinallistamisen valmennuspaketti

Vastuullisuuden ja tarinallistamisen kolmen päivän valmennuspaketissa tarinallistetaan yrityksen vastuullistekoja.

"Kun vastuullisuudesta puhuminen ei riitä" -valmennuspaketti koostuu seuraavista valmennuspäivistä:

Valmennus 1

Vastuullisuus on valintoja, tekoja ja viestintää!

 • Viestintää kaikilla aisteilla ja kokonaisvaltainen vastuullisuuspolku.
 • Valitaan yrityksen kuusi vastuullisen toiminnan kontaktipistettä, joista muodostuu yritykselle lisäarvoa tarjoava vastuullisuuden palvelupolku.
 • Työ jatkuu tarinallistamisen työpajassa.

Anu Nylund, Mood of Finland Oy

Valmennus 2

Vastuullisuusteot tarinaksi, vastuullisuudesta elämys!

 • Tarinallistetaan valitut kuusi vastuullisuustekoa.
 • Työssä hyödynnetään Tarinapolku-työkalua, jonka avulla hahmotetaan myös vastuullisuustekojen linkittämistä toisiinsa tarinan juonen avulla.
 • Lopuksi puhutaan siitä, miten tarinatekoja voi hyödyntää myös markkinointiviestinnässä ja miten hyödyntää Avoin tarina -työkalua asiakaspalautteen keräämisessä.

Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy

Valmennus 3

Karhun luola – kehittämisen kohtaamispaikka

 • On tullut aika esitellä tuloksia ja arvioida tarinallistettuja vastuullisuuspolkuja
 • ja vastuullisuustekoja.
 • Arvioidaan ristiin tuloksia, annetaan palautetta ja kehittämisehdotuksia toisia kannustaen.
 • Paikalla osallistujia kannustamassa ovat molemmat valmentajat.

Anu Nylund, Mood of Finland Oy ja Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy

Ennen näitä kolmea valmennuspäivää tai johdantoa pelkästään aiheeseen on mahdollista tilata inspiraatio-startti:

Vastuullisuusviestintä – vastuullisuusteot asiakkaan palvelupolulla (3h)

 • Johdanto vastuullisuusviestintään ja vastuullisuuden eri osa-alueisiin asiakkaan palvelupolulla.
 • Tunnistetaan yrityksen vastuullisuustekoja, joista yhtä jatkotyöstetään tarinallistamisen osiossa.

Anu Nylund, Mood of Finland Oy 

Tarinallistaminen – vastuullisuusteoista asiakkaalle elämys (3h)

 • Lyhyt johdanto tarinallistamiseen ja tarinallistaminen vastuullisuusviestinnän menetelmänä.
 • Tarinallistetaan yksi oma vastuullisuusteko elämyksen muotoon.

Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy

Anu Nylund

Mood of Finland Oy
moodoffinland.fi
anu.nylund (at) moodoffinland.fi
+358 40 962 2006

Valmennusaiheet

Anne Kalliomäki

Tarinakone
tarinakone.fi
anne (at) tarinakone.fi
+358 40 537 1939

Valmennusaiheet