Siirry sisältöön

Anne Kalliomäki

Ready, Steady & Go-tasot

Erotu tarinallistamalla! Yrityksen ydintarina 1/2–1 pv

Valmennuksessa on inspiroiva johdantoluento tarinallistamiseen eli siihen, miten elämyksellistävä ydintarina ohjaa tuotteistamista ja palvelumuotoilua matkailuyrityksissä. Johdannossa mukana myös esimerkkejä tarinallistetuista matkailuelämyksistä. Johdannon jälkeen keskitytään yritysten omien tarinaelementtien tunnistamiseen Tarinakoneen Stooripuu-menetelmän avulla. Päivän päätteeksi jokainen yrittäjä laatii oman yrityksen elämyksellistävästä ydintarinasta ensimmäisen version.

Erotu tarinallistamalla! Tuotteen tarina 1/2–1 PV

Matkailuyrityksissä tuotteistamista tulee tehdä tarinalähtöisesti. Näin luomme erottuvia ja kilpailukykyisiä. matkailuelämyksiä. Valmennuksessa keskitytään siihen, miten yksi tuote voidaan muotoilla koettavaksi tarinaksi. Tarina on parhaimmillaan kaikilla eri aisteilla asiakkaan koettavissa. Hyödynnämme uuden tuotteen suunnittelussa Tarinakoneen Tarinapolku-työkalua, jossa on sovellettu elokuvista tuttua dramaturgista rakennetta. Tarinan juonen avulla kuljetamme asiakasta tilanteesta toiseen. Tarina on matkailutuotteen punainen lanka!

Erotu tarinallistamalla! Valloita asiakkaasi sydän tarinalla digikanavissa 1/2–1 PV
Digitaalisessa markkinoinnissa tarina on keino erottua ja tavoittaa asiakkaat tehokkaasti. Valmennuksen aikana käydään läpi erilaisia esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat hyödyntäneet tarinallisuutta digikanavissa, yrityksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median erilaisissa kanavissa. Esimerkkien kautta jokainen yritys pääsee pohtimaan sitä, miten voisi tehdä vastaavaa tarinallisuuden hyödyntämistä omissa digikanavissa. Puhutaan lyhyesti myös uuden teknologian luomista mahdollisuuksista, esim. tarina ennen ja jälkeen matkan. Nykyaikainen digitaalinen markkinointi yhdistää fyysisen ja digitaalisen kokemuksen yhdeksi tarinan juonen avulla. Valmennuksessa jokainen yrittäjä pääsee työstämään oman yrityksen tarinallisuutta sekä verkkosivuilla että somekanavissa.
Erotu tarinallistamalla! Tarinoiden palautepiiri tai yrityskohtainen tarinasparraus 
Tarinallistamisen sparraukset auttavat yrittäjiä ydintarinoiden kehittämisessä. Sparraukset voidaan toteuttaa yrityskohtaisesti joko livenä tai etänä. Yrityskohtaisessa sparrauksessa yrittäjä saa henkilökohtaista ja hyvin konkreettista apua oman yrityksen ydintarinan tai yhden palvelun tarinan luomiseen. 
 
Lisäksi on mahdollista järjestää tarinoiden palautepiiri, jossa tarinoiden kehittämisen äärellä on useampia yrittäjiä yhtä aikaa. Tarinapiirissä on mahdollista saada palautetta valmentajan lisäksi myös toisilta yrittäjiltä. Toisten palautteista saavat vinkkiä ja inspiraatiota myös toiset. Nämä yhteiset keskustelut tarinapiirin äärellä ovat osoittautuneet hyvin hyödyllisiksi. Ne tukevat erinomaisella tavalla myös yritysten verkostoitumista ja jopa yhteisten tuotteiden kehittämistä. 
 
Sparrausten ja palautepiirin osalta kesto sovitaan tilaajan kanssa erikseen.  Sparraukset etänä yleensä  1 h ja livenä 30min – 2h, sopimuksen mukaan.
Erotu tarinallistamalla! Tarina matkailukohteen kehittämisen punaisena lankana 
Nyt on aika lähteä hyödyntämään tarinan voimaa alueen vetovoiman, yhteisen brändin ja tuotteistamisen lähtökohtana. Valmennuksessa on lyhyt johdantoluento tarinallistamiseen, jossa avataan alueen tarinallistamisen merkitystä Suomessa jo toteutettujen alueiden tarinoiden avulla. Johdannon jälkeen keskitytään yhdessä alueen oman tarinan tunnistamiseen Tarinakoneen Stooripuu-menetelmällä. Valmennuksen voi tilata alueen kehittämisestä vastaava ydintiimi tai siihen voidaan ottaa mukaan myös alueen yrittäjät. Laajemmissa toteutuksissa voidaan tehdä ennakkokyselyjä ja esimerkiksi äänestyksiä tarinaelementeistä, kysy lisää! 
 
Valmennukseen voidaan sisällyttää myös aleen tarinan ensimmäinen versio ilman korjauskierroksia tai korjauskierrosten kanssa.  Tässä tapauksessa tarinallistaja laatii valmennuksen jälkeen löydetyistä tarinaelementeistä alueelle, kunnalle tai yritysryhmälle oman elämyksellisen tarinan. 
 
Huom. Alueen tarinaa koskevan pajan voi yhdistää yritysten tarinan työstämiseen siten, että aamupäivä käytetään alueen tarinan tunnistamiseen ja iltapäivä yritysten tarinoiden luomiseen.

 

Lisätietoja

Anne on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun edelläkävijä Suomessa, asiakkaita mm. Snowman World, Hullu Poro ja Santa Claus Office. Annen kirja Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka (2014 Talentum) palkittiin Hopeasulka-palkinnolla.

Tarinallistamisen koulutuspäivät voidaan laatia myös tietyn teeman ympärille esimerkiksi ruokamatkailu, luontomatkailu, sauna tai hyvinvointi. Myös alueellisen tarinaidentiteetin luominen alueen palveluiden kehittämisen tueksi on mahdollista. Kysy lisää!

Anne Kalliomäki
FM, tarinallistaja, kouluttaja
Tarinakone Oy
anne (at) tarinakone.fi
Puh. +358 40 537 1939
www.tarinakone.fi