Siirry sisältöön

Luonto- ja kulttuurireitit matkailun vetovoimatekijöinä -valmennuspolku

Alueorganisaatioille ja yrityksille

Luonto- ja kulttuurimatkailu kiinnostaa yhä useampaa kansainvälistä ja kotimaan matkailijaa. Siksi reittien kehittäminen osana alueen matkailun vetovoimaa on entistä tärkeämpää. Luonto- ja kulttuurireitit matkailun vetovoimatekijöinä -valmennuskokonaisuus antaa perusteelliset eväät reittien kehittämisprosessin aloittamiseen.

Valmennus on erityisen hyödyllinen destinaatioille, jotka ovat aloittamassa reittiensä kehittämisen. Siihen voidaan ottaa mukaan myös alueen yrittäjiä. Näin valmennuskokonaisuus voi toimia myös reitteihin liittyvän hankesuunnittelun taustoittajana.

Valmennus vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten lähteä liikkeelle reittien suunnittelussa?
  • Miten tunnistetaan alueen matkailun näkökulmasta potentiaaliset reitit?
  • Mitä ovat reittien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vaiheet?
  • Miten reitteihin saadaan riittävästi elämyksellisyyttä?
  • Miten alueelliset tarinaelementit tunnistetaan?
  • Miten reittien tarinallistaminen toteutetaan?
  • Miten reiteistä laajennetaan myös elämyksiin ja tuotteistamiseen?
  • Mitä tarkoittaa reittien kaupallistaminen?

Valmennus voidaan toteuttaa joko kahtena erillisenä puolen päivän toteutuksena tai yhtenä koko päivän toteutuksena. Tarvittaessa valmennuksista voidaan edetä esimerkiksi laajempaan reittien kehittämissuunnitelmaan, alueellisen ydintarinan tai reittien tarinoiden laatimiseen.

Reiteistä liiketoimintaa – miten reittejä suunnitellaan? ½ pv

Tässä valmennuksessa käydään läpi, mitä reitteihin perustuva matkailun kehittäminen on sekä miten alueen vetovoima ja reitit nivoutuvat yhteen. Lisäksi keskustelemme siitä, miksi reittejä kannattaa lähteä tarinallistamaan. Valmennuksessa tarjoamme konkreettisia esimerkkejä siitä, miten reittien tarinoita voidaan välittää koettavaksi niin virtuaalisesti kuin fyysisestikin. Työskentelyosuudessa arvioimme alueen reittejä tarinallistamisen näkökulmasta ja luomme edellytyksiä reittien kehittämisen aloittamiselle.

Valmennuksesta vastaa Tiina Kattilamäki tai Johannes Sipponen, Ellare Oy.

Reitteihin elämyksellisyyttä – miten reitit tarinallistetaan? ½ pv

Tässä valmennuksessa tutustutaan reittien tarinallistamisen vaiheisiin aina alueen/reitistön ydintarinasta yksittäisten reittien tarinakonsepteihin ja tarkempaan käsikirjoittamiseen. Työpajassa käydään läpi esimerkkejä tarinallistetuista reiteistä, minkä jälkeen alueen reittejä työstetään Stooripuu-menetelmän avulla. Valmennuksessa havainnoidaan yhdessä alueen reitteihin liittyviä tarinallistamisen mahdollisuuksia.

Valmennuksesta vastaa Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy.

Anne Kalliomäki

Tarinakone Oy
anne(at)tarinakone.fi
+358 40 537 1939

Valmennusaiheet

Tiina Kattilamäki

Ellare Oy
tiina.kattilamaki(at)ellare.fi
+358 41 317 9295

Valmennusaiheet

Johannes Sipponen

Ellare Oy
johannes.sipponen(at)ellare.fi
+358 40 735 2748

Valmennusaiheet