Siirry sisältöön

Hanna Lak

Ready, Steady, Go -tasot

Tarinallistaja ja tiedolla johtamisen asiantuntija valmentavat yhdessä

Lue lisää yhteisvalmennuksista Anne Kalliomäen kanssa täältä

KANSAINVÄLISTYMISVALMENNUS 2 PV tai 4 x 0,5PV (READY)

Valmennuksessa keskitytään tuottojohtamisen työtapoihin eli tiedolla johtamiseen, joka antaa pohjan tuotekehitykselle, kohderyhmien ymmärtämiselle, hinnoittelun tuomille mahdollisuuksille sekä jakelukanavien kartoittamiselle luoden siten pohjan markkinointiviestinnälle. Aihekokonaisuuksissa hyödynnetään Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopasta sekä valmentajan arvonluontimallia.

Materiaali: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas, valmentajan arvonluontimalli
Työtavat: koulutus, esimerkkitapaukset, interaktiiviset työpajat
Toteutus: valmennus voidaan toteuttaa kahden päivän valmennuksena tai neljänä kokonaisuutena: 1) tunne markkinat ja tunne tuote 2) tunne asiakkaat 3) Tunne kanavat ja markkinointiviestintä 4) Tunne kysyntä ja hinnoittelu sekä prosessien hallinta

PALVELUYRITYKSEN HINNOITTELU 0,5PV (READY)

Valmennuksessa käydään läpi erilaisia hinnoittelumalleja ja avataan asiakaslähtöisen sekä kysyntäperusteisen hinnoittelun periaatteita, hinnoittelu osana palveluyrityksen tuotekehitystä ja miten eri hinnoittelumalleja yhdistetään liiketoimintaa edistäen. Valmennuksessa on hinnoittelun teoriaa, käytännön esimerkkejä sekä interaktiivisia harjoituksia.

Materiaali: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas, valmentajan arvonluontimalli
Työtavat: koulutus, esimerkkitapaukset, interaktiiviset työpajat
Toteutus: valmennus toteutetaan puolen päivän koulutuksena

TUOTTOJOHTAMINEN: JOHDA TIEDOLLA - LUO ARVOA 2 PV (STEADY & GO / LIIKETOIMINTA)

Tuottojohtaminen liiketoiminnan strategisen johtamisen välineenä. Valmennuksessa käytetään hyväksi valmentajan arvonluontimallia. Valmennus keskittyy kirkastamaan matkailuyrityksen tiedolla johtamisen toimintatapoja sekä luomaan vahva pohja kansainvälistymiseen osana yrityksen kokonaisstrategiaa. Matkailuyrityksille luodaan työpajoissa pohja markkinoiden, tuotteiden, asiakkaiden, jakelukanavien hinnoittelun sekä markkinointikanavien tunnistamiseen ja kartoittamiseen sekä ymmärrystä kysynnän ennustamisesta liiketoiminnan työkaluna. Lisäksi kartoitetaan digitaalisia työkaluja ja luodaan pohja toiminnan mittaamiselle ja markkinoiden seuraamiselle.

Materiaali: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas, valmentajan arvonluontimalli
Työtavat: koulutus, esimerkkitapaukset, interaktiiviset työpajat
Toteutus: valmennus voidaan toteuttaa kahden päivän valmennuksena tai neljänä kokonaisuutena: 1) tunne markkinat ja tunne tuote 2) tunne asiakkaat ja jakelukanavat 3) Tunne kysyntä ja hinnoittelu, 4) markkinointiviestintä, Johda tiedolla: mittaaminen ja prosessien hallinta

TUOTTOJOHTAMINEN: JOHDA TIEDOLLA ASIAKASKOKEMUSTA 1 PV (STEADY & GO / LIIKETOIMINTA)

Valmennuksessa tarkastellaan asiakaskokemuksen johtamista tuottojohtamisen työkaluin. Valmennuksessa kartoitetaan mitä tietoa yrityksillä on käytössä asiakkaistaan, miten tietoa voidaan hyödyttää asiakaskokemuksen kehittämisessä, tarkastellaan minkälaisia mittareita ja digitaalisia työkaluja on saatavilla sekä mitkä näistä sopivat eri kokoisille yrityksille sekä niiden merkitys osana yrityksen brändiä. Valmennus antaa pohjan niin tuotteiden ja markkinointiviestinnän kuin hinnoittelun kirkastamiseen osana asiakaskokemuksen ja palveluprosessien hallintaa.

Materiaali: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisoppaan, valmentajan arvonluontimalli
Työtavat: koulutus, esimerkkitapaukset, interaktiiviset työpajat
Toteutus: valmennus toteutetaan päivän valmennuksena

TUOTTOJOHTAMISEN PERUSTEET 1 PV (STEADY & GO / LIIKETOIMINTA)

Tuottojohtamisen peruskäsitteiden läpikäynti, mittareiden luominen sekä tiedolla johtamisen tärkeys päätöksenteossa; asiakaskohderyhmien valinnassa, tuotteistamisessa, jakelukanavavalinnoissa sekä hinnoittelussa. Valmennus avaa tuottojohtamisen periaatteita ja luo pohjan toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Materiaali: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas, valmentajan arvonluontimalli
Työtavat: koulutus, esimerkkitapaukset, interaktiiviset työpajat
Toteutus: valmennus toteutetaan päivän valmennuksena tai kahtena puolen päivän kokonaisuutena

YRITYSKOHTAINEN VALMENNUS 1-10 PV

Yrityskohtaisessa valmennuksessa voidaan keskittyä yrityksen strategian kirkastamiseen ja kehittämiseen erikseen sovittavan kokonaisuuden mukaisesti tai yksittäiseen aihealueeseen keskittyen.

Materiaali: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas, valmentajan arvonluontimalli, räätälöity materiaali
Työtavat: koulutus, esimerkkitapaukset, interaktiiviset työpajat sekä etätyötehtävät
Toteutus: valmennus toteutus sovitaan erikseen

Lisätietoja

Matkailualan tuottojohtamisen asiantuntija ja tiedolla johtamisen puolestapuhuja. Tiedolla johtamisen kokemusta on kertynyt niin kotimaassa kuin globaaleilla matkailumarkkinoilla peruspalveluista luksukseen vuodesta 2001. Valmennuksissa keskiössä ovat asiakkaan, kohderyhmien ja markkinoiden tunteminen ja siten kysynnän ymmärtäminen tietoon ja kokemukseen perustuen. Nämä toimivat pohjana tuotteistamisessa ja hinnoittelussa luoden arvoa niin asiakkaille kuin sidosryhmille. Hanna on pidetty kouluttuja ja valmentaja, jonka asiakkaat jatkavat yhteistyötä usein vuosia alkuperäisen projektin jälkeen.

Hanna Lak
HMMH Consulting Oy
data-analysis-intuition-value
hanna.lak (a) hmmhconsulting.com
Puh. +358 40 1868 409
www.hmmhconsulting.com
www.revenueforum.fi
www.benchmarkingalliance.com
www.travelnews.fi