Siirry sisältöön

Tiekartta tiedolla johtamisen kasvupolulle

DMO:ille suunnattu valmennuspolku

Tiekartta tiedolla johtamisen kasvupolulle - hyödynnä alueenne supervoimat

Valmennuspolku auttaa osallistujia tunnistamaan alueensa nykytilan ja kehittämismahdollisuudet edistäen tiedolla johtamisen hyödyntämistä. Valmennuksessa rakennetaan alueen tiedolla johtamisen tiekarttaa alueen kestävän kilpailukyvyn vahvistamiseksi kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Valmennus koostuu kolmen päivän kokonaisuudesta.

Perusvoima tehokkaammalle tiedolla johtamiselle: Alueen nykytila-analyysi (1 päivä)

Valmennus auttaa osallistujia saamaan syvällisen käsityksen alueen tiedolla johtamisen nykytilasta sekä valmistelemaan suunnitelmia ja toimenpiteitä nykytilan parantamiseksi. Valmennus keskittyy vahvasti matkailualan tiedolla johtamisen strategiseen merkitykseen sekä alueorganisaatioiden datan keräämisen ja analysoinnin järjestelmiin ja työkaluihin, prosesseihin sekä parhaisiin käytäntöihin.

Kasvuvoima tiedolla johtamiseen: Visio tulevaisuudesta (1 päivä)

Valmennuksessa osallistujat saavat syvällisen käsityksen siitä, kuinka tiedolla johtamisen kulttuuri ja viestintä vaikuttavat kasvuun ja kehitykseen organisaatioissa ja alueellisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Valmennuksessa hyödynnetään nykytila-analyysiä sekä organisaation käytössä olevaa dataa ja työkaluja sekä visioidaan tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä tiedolla johtamisen roolia päätöksenteon ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisessa.

Supervoimana tieto: Alueellisen tiedolla johtamisen mestarit (1 päivä)

Valmennustyöpajassa keskitytään alueen tiedolla johtamisen jatkotoimenpiteiden suunnitteluun, tiedon laadun varmistamiseen, työkalujen hyödyntämiseen, prosessien tehostamiseen ja sidosryhmäviestinnän parantamiseen sekä tiedolla johtamisen tiekartan konkreettisten kehitystoimenpiteiden rakentamiseen seurantamittareita unohtamatta. Tavoitteena on vahvistaa tiedolla johtamisen kulttuuria alueella ja saavuttaa parempaa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Hanna Lak

HMMH Consulting Oy
hanna.lak(at)hmmhconsulting.com
Puh. +358 40 186 8409

Valmennusaiheet

Tarja Kivilahti

Konsultointitoimisto Tarja Kivilahti
tarja.kivilahti(at)welho.com
+358 40 559 6909

Valmennusaiheet