Siirry sisältöön

Tarja Kivilahti

Yrityksille ja DMOille

Tiedolla johtaminen: Avain menestykseen arjessa, 1 pv

Tiedolla johtaminen on nykyliiketoiminnan kulmakivi, tarjoten päätöksentekoamme tukevaa ajankohtaista ja laadukasta tietoa muuttuvissa tilanteissa. Tiedolla johtaminen tukee ennakointia, perehdytystä ja avointa tiedonkulkua organisaatiossa. Olennainen osa tätä on dokumentoinnin, mittaamisen ja seurannan jatkuva parantaminen ja näille selkeiden vastuualueiden määrittäminen. Tarvitsemme järjestelmät, jotka tukevat tiedonkeruuta ja sen automatisointia. Erityisesti kansainvälisille markkinoille suuntautuvassa toiminnassa on tiedolla johtamisen ja ennakoinnin osalta ensiarvoisen tärkeää löytää oikea tieto ja oikeat työkalut. Laadukas ja ajantasainen tieto mahdollistaa tarkat analyysit sekä tiedon jakamisen ja viestinnän pohjan. Tiedolla johtaminen ei ole vain strategia, vaan välttämätön osa menestyksekästä organisaatiota tarjoten jatkuvaa kehitystä ja nopeaa sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin. Valmennuksessa käymme läpi nykytilanteen, kehityskohteet ja laadimme suunnitelman jatkoaskeleista tiedolla johtamisen avaintehtävien ja prosessien suunnittelussa.

Kohderyhmä: yritykset

Tehokas ja tuloksekas tiedolla johtamisen ansaintalogiikka, 1 pv

Sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin vaatii nopeita ratkaisuja ja tulosremontti on askel menestykseen. Yhdessä läpikäymällä kustannusrakenteen eri osa-alueet, kuten budjetoinnin, myynnin, kustannukset ja tuloksen, voimme löytää keinot parantaa tulosta ilman laadusta tai tuotteesta tinkimistä. Asetamme yhdessä tavoitteet ja mittarit, kuten myynti suhteessa asiakkaisiin ja työtunteihin, jotta voimme tarkasti seurata tuloksia. Yksityiskohtaisella analyysillä ja pienillä säästöillä voimme saavuttaa suuret kokonaissäästöt, samalla varmistaen hyvän asiakaskokemuksen tinkimättä tehokkuudesta. Tiedolla johtaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden parantaa tulosta ja varmistaa kestävän kehityksen ja toiminnan jatkuvuuden. Teemme esimerkin kansanvälisille markkinoille suunnatun tuotteen tuotekohtaisesta tuloslaskelmasta. Valmennuksessa käymme läpi nykytilanteen, kehityskohteet ja laadimme suunnitelman tuloksen parantamisen toimenpiteistä sekä seurannasta ja mittareista.

Kohderyhmä: yritykset

Kannattavan toiminnan salaisuus: Tiedolla johtaminen hankinnoissa ja kilpailutuksessa, 1 pv

Sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin vaatii kustannusten tarkastelua. Yhdessä tuloslaskelman läpikäynnin ja kilpailutuksien avulla löydämme vaihtoehtoisia toimittajia, toimintamalleja ja pieniä säästöjä, jotka yhdessä kerryttävät suuria hyötyjä suoraan yrityksen tulokseen. Vastuullinen hankinta ja kumppanuuksien tarkastelu ovat keskeisiä myös matkailualalla, erityisesti kansainvälisiä matkailijoiden odotuksiin ja vaatimuksiin vastattaessa. Tiedolla johtaminen hankinnoissa ei ainoastaan tarjoa kustannussäästöjä vaan myös auttaa löytämään oikeat kumppanit ja ratkaisut yrityksen menestykseen. Yleistä on, että kun ei ole vaihtoehtoja, maksamme aina liikaa. Valmennuksessa käymme läpi nykytilanteen, kehityskohteet ja laadimme suunnitelma kilpailutus- ja tehostamistarpeista.

Kohderyhmä: yritykset

Tiedolla johtamisen tehokas työkalu: Räätälöity tiedonjakoalusta (Valmennuskokonaisuus tarjouspyynnön mukaisesti)

Valmennuksessa analysoimme nykytilanteen ja rakennamme suunnitelman räätälöidylle tiedonjakoalustalle, joka vastaa päivittäisiin tarpeisiin päätöksenteossa, ennakoinnissa ja laadukkaassa tiedonkulussa ja viestinnässä. Yhdistämällä olemassa olevat järjestelmät ja matkailualalle sopivat tarjolla olevat teknologiaratkaisut, luomme tiedonjakoalustan, joka
tarjoaa olennaista tietoa 24/7. Tämä yksi keskitetty alusta kokoaa tarpeellisen ja ajantasaisen tiedon yhteen ja varmistaa sen käytettävyyden eri tilanteissa. Tiedonjakoalustan käytön toimintamallit suunnitellaan ja jalkautetaan vastaamaan käyttäjien tietotarpeita tehokkaasti ja avoimesti. Valmennuskokonaisuuden rakennamme räätälöidysti tarjouspyynnön mukaisesti vastaamaan yrityksen tai alueen tarpeita.

Valmennus toteutetaan yhdessä Hanna Lakin, HMMH Consulting Oy, kanssa.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Menestys alkaa suunnitelmasta: Tehokas vuosisuunnittelun työkalu (Valmennuskokonaisuus tarjouspyynnön mukaan)

Valmennuksessa analysoimme nykytilanteen vuosisuunnittelun käytäntöjen suhteen. Kartoittamme vuosisuunnitteluun soveltuvat työkalut, jotka optimoivat suunnittelua organisaation eri osien välillä esim. hallinnon, viestinnän, tapahtumien ja markkinoinnin osalta. Hyödynnämme markkinoilla olevia reaaliaikaisia työkaluja eri osa-alueille sekä luomme toteutussuunnitelman kattavalle vuosisuunnitelmalle. Toteutuksen rakennamme vastaamaan organisaation tarpeita ja jalkautamme avoimesti koko henkilöstön käyttöön. Tavoitteenamme on tarjota vuosisuunnittelun työkalu, joka tukee suunnittelua ja ajanhallintaa sekä vastaa eri organisaation osa-alueiden tarpeisiin tehokkaasti. Valmennuskokonaisuuden rakennamme räätälöidysti tarjouspyynnön mukaisesti vastaamaan yrityksen tai alueen
tarpeita.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Lisätietoja

Olen pitkän työkokemuksen ja monipuolisen alan koulutustaustan omaava liikkeenjohdon ja tiedolla johtamisen konsultti vahvalla horeca-, matkailu- ja kaupallisen alan kokemuksella. Olen hoitanut menestyksekkäästi suuria projekteja ja työskennellyt yrittäjänä sekä toimitusjohtajana.

Tarja Kivilahti
Konsultointitoimisto Tarja Kivilahti
tarja.kivilahti(at)welho.com
+358 40 559 6909
linkedin.com/in/tarja-kivilahti