Siirry sisältöön

Kulttuurimatkailuvalmennus

Miten luoda uusi, vetovoimainen kulttuurimatkailutuote?

Culture Creators -valmennuksessa luovien alojen ja matkailun toimijat synnyttävät yhdessä uusia, vetovoimaisia kulttuurimatkailutuotteita. Tiimien vetovastuussa ovat matkailuun perehdytetyt kulttuurituottajat, jotka toimivat välittäjäportaana luovien alojen ja matkailun välillä. Valmennuksen myötä syntyykin uusien tuotteiden lisäksi kokonaan uusi toimenkuva; luovien alojen ja matkailun linkkinä toimiva kulttuurimatkailutuottaja.

Valmennuksen sisältö:

1. valmennus: Kulttuurimatkailun toimialojen kuvaukset
2. valmennus: Tuotteistaminen ja testaus
3. valmennus: Hinnoittelu ja ansaintalogiikka
4. valmennus: Lainsäädäntö ja tekijänoikeudet & turvallisuus
5. valmennus: Tuottaja-/välitystoiminta, managerointi sekä liiketoimintamuodot
6-7. valmennus: Markkinointi, myynti ja jakelukanavat
8. valmennus: Kestävä kehitys/tulevaisuuden trendit/ennakointi matkailussa

Luova Matka -hanke 2015-2018

Luova Matka -hanke toi yhteen luovien alojen ja matkailun toimijat kulttuurimatkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi 2015-2018. Projektin aikana keskityttiin yhteistyön lisäämiseen sekä tien tasoittamiseen luovien alojen ja matkailun välillä.

Hanketta hallinnoi Visit Finland/Finpro. Hanke rahoitettiin ESR - Luovaa osaamista -ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä.