Siirry sisältöön

Suomalainen kulttuurimatkailu

Suomen vahvuus kulttuurimatkailussa: culture in nature!

Matkailun liikkeelle paneva voima on ihmisten halu tutustua uusiin kulttuureihin, päästä hetkeksi osaksi toisen maan paikallista elämäntapaa, tutustua uusiin ihmisiin ja oppia uutta. Tähän tarpeeseen on kulttuurin ja taiteen sisällöillä paljon annettavaa. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kulttuurin eri muodot: kulttuurin ja taiteen alat, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristöt, arkielämän käytännöt ja elävä kulttuuriperintö. 

Kulttuurista kiinnostuneet matkailijat ovat yksi suurimpia kohderyhmiä maailmalla. Kulttuurimatkailijat ovat kuitenkin moninainen kohderyhmä. Kulttuurista erityisesti kiinnostuneet, kulttuurinnälkäiset matkailijat, etsivät tiettyjä taiteen sisältöjä, seuraavat tunnettuja taiteilijoita tai perehtyvät kulttuuriperintökohteisiin. Suurimmalle osalle matkailijoista kulttuuri on kuitenkin yksi mahdollinen kiinnostuksen kohde matkalla, eivätkä he välttämättä saavu tietyn kulttuurisisällön perässä. He osallistuvat paikallisiin kulttuuriaktiviteetteihin hyvin spontaanistikin. Kulttuurisisällöt rikastavat matkailijoiden kokonaiselämystä ja kulttuurien väliset kohtaamiset lisäävät molemminpuolista ymmärrystä ja kulttuurin arvostusta. Samat kulttuurin ja taiteen sisällöt voivat palvella molempia kohderyhmiä oikein tuotteistettuna ja viestittynä.

Kansainväliselle matkailijalle Suomen vetovoimatekijät perustuvat enenevässä määrin suomalaisen elämäntavan ja kulttuurin kokemiseen. Suomeen matkustavat arvostavat aitoja kohtaamisia ja toivovat pääsevänsä nauttimaan niin luonto- kuin kulttuuriympäristöistäkin ja niiden tarjoamista aktiviteeteista. 

”Live like a local” -kokemus liittyy vahvasti elävään kulttuuriperintöön, joka linkittyy paikalliseen elämäntapaan ja aitoihin elämyksiin paikallisten perinteiden äärellä. Aitous syntyy yhteydestä paikkaan ja perinnettä siellä harjoittaviin ihmisiin.

Kulttuurimatkailussa Suomen vahvuuksia ovat kulttuurin helppo saavutettavuus sekä tiivis yhteys suomalaiseen luontoon joko sijaintinsa puolesta tai taiteilijoiden inspiraation lähteenä. Suomalaisen kulttuurimatkailun ytimen voisi kiteyttää ”Culture in nature” -kokonaiselämykseksi.

Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palvelussa on tuotesuositusten lisäksi monta muuta hyödyllista työkalua.

Matkailun julkaisut > Teemat > kulttuurimatkailu

Culture Creators

Kulttuurimatkailun valmennus.

Miten luoda uusi, vetovoimainen kulttuurimatkailutuote?

Culture Creators

Luova Matka

Luova Matka -hanketta hallinnoi Visit Finland – Finpro. Hanke rahoitettiin ESR Luovaa osaamista ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä. Visit Finland – Finpro vastasi hankkeen yksityisestä rahoituksesta.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

  • synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin
  • valmentaa kulttuurituottajista toimijoita kulttuurimatkailuun
  • edistää luovien alojen ja matkailun välistä yhteistyötä
  • selvittää toimivat välitysliiketoiminnan mallit kulttuurimatkailutuottajien työskentelyn tueksi
  • osoittaa matkailullisen yhteistyön ja tuotteistamisen hyödyt luovien alojen toimijoille
  • kehittää toimintatapa laajapohjaiselle yhteistyölle kansainväliseen markkinointiin yhteistyössä eri taiteenalojen vientikeskusten kanssa

Hanke oli käynnissä 1.11.2015 – 30.9.2018.

Tukea teemakehittämiseen

Visit Finland Akatemian valmentajat tarjoavat kokonaisia valmennuspolkuja sekä yksittäisiä valmennuksia.

Visit Finland Akatemia