Siirry sisältöön

5. valmennus

Tuottajatoiminta, managerointi sekä liiketoimi

Johdanto

Tässä osiossa käsitellään välittäjäportaan merkitystä kulttuurimatkailutuotannossa sekä liiketoimintamuotoja suhteessa toimialaan. Tuottaja-/välittäjäporras on oleellinen osa kulttuurimatkailun liiketoimintaa, joka mahdollistaa muun muassa tarvittavan myyntivolyymin saavuttamisen. Tuottaja- ja välittäjäporras voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen eli tuotanto- ja kehitystoimintaan sekä myyntiin, markkinointiin ja välitystoimintaan. Näiden kahden pääkategorian alta löytyy erikoisnimikkeitä kuten tuottaja, manageri tai agentti. Liiketoimintaosiossa käsitellään sen eri muotoja kulttuurimatkailun näkökulmasta.

Miksi näitä tarvitaan?

Tuottajien, managerien ja agenttien rooli kulttuurimatkailun välittäjätahoina voi vaikuttaa omituiselta tai ainakin sellaiselta, johon ei ole totuttu. Kulttuuripuolella vastaavat työnimikkeet ovat tutumpi asia, mutta sielläkin tämän ammattikunnan tehokas hyödyntäminen on puutteellista. Tuottaja, manageri tai agentti ei ole vain ylimääräinen menoerä budjetissa, vaan hän on tuottava osa kokonaisuutta, joka varmasti maksaa itsensä takaisin. Esimerkiksi sopivan myyntiagentin asettaminen tehtävään voi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että muuta myyntiä ei tarvitse tehdä tai vastaavasti tuottajan asettaminen kulttuurimatkailutuotteen suunnittelun vetäjäksi mahdollistaa kulttuurin sekä matkailun puitteissa toimiva tuotteen syntymisen. Välittäjätahoa valitessa kannattaa aina pohtia mihin tarpeeseen heitä tarvitaan ja pohjata valinta siihen. Esimerkiksi myyntiä tehdessä kannattaa varmistaa välittäjätahon sopivuus kyseiseen tehtävään. Oikean välittäjätahon löytäminen on tie menestyksekkääseen ja kestävään liiketoimintaan.

Lyhyet kuvaukset

Tuottajan tehtävät: toiminnan aloittaminen ja organisointi, toiminnan kehittäminen, tuotteistus, sopimukset sekä toisinaan rahoituksen hankinta

Managerin ja agentin tehtävät:  markkinointi, tiedotus, myynti, edunvalvonta

Ohjelmatoimistot ja matkanjärjestäjät: tuotteen paketointi, myynti ja markkinointi

HUOM! Edellä mainitut tahot ovat pääsääntöisesti yksityishenkilöitä, yrityksiä tai useamman yrityksen ryhmiä.
Välitysliiketoimintamallit kulttuurimatkailuun

Tämä osio käydään läpi alla olevan videon ja esityksen kautta.Liiketoiminnan muodot

Kulttuurimatkailuliiketoiminnassa yritysmuodon valinta kannattaa suhteuttaa todelliseen tarpeeseen. Vaikka yritystä ei perustaisikaan heti toiminnan alkuvaiheessa, niin kulttuurimatkailun monialaisessa yhteistyössä yritysmuotoinen toiminta kannattaa ottaa osaksi kehityssuunnitelmaa. Yritysmuotoinen toiminta on myös merkittävä etu verrattuna yksityishenkilönä/henkilöinä toimimiseen. Esimerkiksi yrityksien ja yksityishenkilöiden yhteistyö on haastavaa, koska palveluiden tai muiden työsuoritteiden hankinta onnistuu vain palkkauksen tai laskutuspalveluiden käytön kautta. Yritysmuotoinen toiminta takaa myös turvaa omistajilleen esimerkiksi sopimus- ja vastuukysymyksissä.

Alla on muutama perusohje sopivan yritysmuodon valintaan.

  1. Pieni kokeilumuotoinen toiminta voidaan toteuttaa esimerkiksi laskutuspalvelun tai yhdistyksen kautta. Yhdistyksien puitteissa voidaan tehdä elinkeinotoimintaa, mutta siinä tapauksessa joudutaan toimimaan kuin yrityksissä esimerkiksi maksamaan veroja elinkeinotoiminnasta.
  2. Heti kun toiminta alkaa täyttämään kannattavan liiketoiminnan merkit, niin perusta yritys tai yhdistys, joka tekee elinkeinotoimintaa. Osakeyhtiömuotoinen toiminta on hyvin usein paras tapa tehdä liiketoimintaa. Yhden henkilön pienyrityksissä esimerkiksi toiminimi voi olla parempi vaihtoehto. Osuuskunnat ovat myös toimiva vaihtoehto, jos palvelun tuottajana on esimerkiksi joukko yrityksiä, yhdistyksiä tai yksityishenkilöitä.

Tehtävä

Pohditaan mikä liiketoimintamuoto valitaan ja perustellaan se oman tuotteen/toiminnan näkökulmasta.