Siirry sisältöön

Teemoista sisältöä elämyksiin

Matkailijoita houkutellaan Suomeen ainutlaatuisilla elämyksillä ja kiinnostavilla aktiviteeteilla, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja vaatimustasoaan. Se vaatii jatkuvaa matkailutarjonnan kehittämistä ja uusien tuotteiden esittelemistä kohdemarkkinoille.

Yhteistyössä yritysten ja alueiden kanssa Visit Finland pyrkii vahvistamaan ympärivuotista tarjontaa ja rakentamaan tehokkaita palveluverkostoja eri puolille maata. Visit Finlandin tuotekehitystyö tukee alueiden kehittämistä ja tuottaa yrityksille työkaluja, tietoa ja koulutusta kansainvälistymiseen ja tarjonnan muokkaamiseen kohdemarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Keskeisenä toimintatapana ovat suuraluekohtaiset partneruustoimenpiteet ja tuotelähtöinen kehittäminen.

Tavoitteena kansainvälisesti laadukkaat tuotteet

Kehittämistoimenpiteillä pyritään ohjaamaan ja koordinoimaan eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistämään yritysten verkostoitumista sekä tuotteiden uudistumista ja paketointia, digitalisten palveluiden kasvua sekä varmistaa tuotteiden riittävä laatu ja vientikelpoisuus.

Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kanssa. Visit Finland Akatemian partnerivalmentajaverkosto toimii jatkeena ja lisäresurssina kehittämiselle. Lisäksi olemme julkaisseet yritysten tuotekehityksen tueksi erilaisia oppaita ja työkaluja, joita löytyy viereisestä linkkilistasta. Kattava perustyökalu on matkailumarkkinoinnin ajankohtaisilla aihealueilla päivitetty ja uudistettu Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas. Opasta tukemaan on luotu e-learning-ympäristö, josta yritykset voivat omatoimisesti hakea syvempää osaamista tärkeisiin aiheisiin. Linkki e-learning-ympäristöön löytyy Julkaisut-välilehdeltä.  

Kehittämistyö noudattaa Matkailun tiekartan 2015-2025 tavoitteita.