Siirry sisältöön

Asiakaslähtöisen kehittämisen askeleet

Segmentointimallin pohjalta on luotu kuvitteelliset henkilöhahmot, jotka heijastavat tutkimuksen tuloksia. Personoinnin avulla saavutetaan segmentoinnin tuloksille konkreettisuutta ja lähestyttävyyttä sekä saadaan käyttöön johdonmukainen työkalu jalkautuksen tueksi. Tutustu tarkemmin segmenttien persooniin sekä hyödynnä segmentointia henkilöhahmojen kautta:

blobid6.png

Vinkkejä ja harjoitteita segmenttien hyödyntämiseen 

Matkailutoimijoiden käyttöön on tehty kohderyhmäopas ja erilaisia vinkkejä tulosten hyödyntämiseksi.

Hyödynnä myös muita Visit Finlandin työkaluja kuten jakelukanavatutkimusta sekä Visit Finland Akatemian palveluita.

Viestintäharjoituksia

blobid3.png 

1. YDINVIESTI: Valitse kohderyhmä ja aihe. Luo ydinviesti kolmessa vaiheessa:

  1. Onko viestimme kiinnostava ja relevantti tälle segmentille?
  2. Pystymmekö olemaan tässä uskottavia, ja miten?
  3. Onko tämä ainutlaatuinen verrattuna kilpailijoihimme, ja miten?

2. HISSIPUHE: Kirjoita palvelustasi muutaman lauseen mittainen hissipuhe, joka avaa palvelusi idean sekä kertoo miten asiakkaasi hyötyvät siitä. Valitse maa, jonka matkailijoille aiot kohdentaa hissipuheesi. Jokaiselle markkinalle on oma hissipuheensa.

Palveluntarjonnan inventaarioharjoitus

blobid4.png

1. KYSYMYS: Mitä tarjoamme tällä hetkelle kullekin segmentille?

2. HARJOITUS: Nykyinen tarjonta eli tarjontakonseptit, USP:t ja markkinointiviestit jaetaan kullekin segmentille. Kukin palvelu- tai tuotekonsepti sijoitetaan vain yhdelle segmentille.

3. TULOS: Tarjonnan jakautuminen segmenteittäin. Lisäksi voisi olla lyhyt kuvaus siitä, miksi päädyttiin tähän

4. ANALYYSI: Miksi jakautuminen on tällainen? Oliko haastavaa sovittaa yhteen segmenttejä ja tarjontaa? Mitä tulisi muuttaa tai kehittää?

Menestyminen kilpailutilanteessa

blobid5.png

1. YKSILÖLLISYYS: Valitse segmentti ja arvioi omat ja kilpailijoiden vahvuudet kuluttajan ostopäätösprosessissa.

•Listaa omat vahvuutesi

•Mieti, miten voit erottua kilpailijoistasi vielä paremmin

2. YHTEISTYÖ: Matkailijat etsivät helposti saatavilla olevia elämyksellisiä palvelupaketteja yksittäisten palvelujen sijaan. Tee lista uusista kumppaneista, joiden kanssa voit rakentaa elämyspalveluja alueellesi, jotta voitte yhdessä houkutella enemmän matkailijoita. Millaista yhteistyötä voisitte tehdä valitun segmentin hyväksi?

3. SESONGIN PIDENTÄMINEN: Miltä markkinoilta, miltä segmentiltä ja millä tuotteilla voit saavuttaa mahdollista lisämyyntiä pääsesongin ulkopuolella? Miten?