Siirry sisältöön

Jonna Pitkänen

Ready, Steady & Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus (Ready) 1 pv

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland -polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland -valmennuspäivästä.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 10 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Moduulit, joita Jonna Pitkänen valmentaa, ovat:

 • Ilmastonmuutos ja hiilijalanjäljenlaskenta
 • Kiertotalous
 • Valtakunnalliset kestävän matkailun indikaattorit
 • Vastuulliset hankinnat ja arvoketjut
 • Kestävä tuotekehitys ja tarinallistaminen
 • STF-klinikat

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta.

Tekoälyn mahdollisuudet matkailutoimialalla -työpaja, 1 pv + mahdollinen jatkokonsultointi (Go)

Työpajassa esitellään nykyaikaisen tekoälyn perusteita ja case-esimerkkejä matkailusta ja muilta toimialoilta. Päivän aikana ideoidaan yhdessä sekä työstetään kehitysaihioita. Työpaja sisältää alkukartoituksen, työpajapäivän, jatkosparrauksen sekä seurannan.

Lue lisää Tekoälyn mahdollisuudet matkailutoimialalla -työpajasta.

Tiedolla johtamisen perusteet, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go) 

Tervetuloa koko päivän tiedolla johtamisen perusteet valmennukseen. Matkailualalla kilpailu on kovaa ja menestyminen edellyttää älykästä ja tehokasta päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen on avainasemassa, kun pyritään saavuttamaan kilpailuetua, tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta ja optimoimaan liiketoimintaprosesseja. Tämä valmennus auttaa ymmärtämään, miten hyödynnät dataa ja analytiikkaa matkailualalla menestymiseksi.

Valmennuksessa opitaan, miten kerätä, analysoida ja hyödyntää dataa tehokkaasti liiketoiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Valmennus sisältää seuraavat osiot:

 • Ymmärrä datan merkitys ja sen potentiaali matkailualalla
 • Tiedon kerääminen, datan hallinta ja kerääminen eri kanavista
 • Tiedon analysointi, kuinka jalostaa dataa hyödylliseksi informaatioksi
 • Tiedon raportointi ja visualisointi, kuinka esittää dataa ymmärrettävästi ja houkuttelevasti
 • Tiedolla johtamisen työkalut ja resurssit, kuinka valita oikeat työkalut ja kumppanit
 • Tiedolla johtamisen parhaat käytännöt matkailualalla

Valmennuksen eri osioista on mahdollista saada myös syventäviä puolenpäivän valmennuksia.

Data vastuullisuuden ja vihreän siirtymän rakentajana, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go) 

Tervetuloa koko päivän valmennukseen, jonka aiheena on data vastuullisuuden ja vihreän siirtymän rakentajana. Matkailuala on yhä enemmän tietoinen ympäristövastuusta ja kestävistä käytännöistä. Tiedolla ja datalla on merkittävä rooli tässä kehityksessä. Tämä valmennus auttaa ymmärtämään, miten dataa voidaan hyödyntää vastuullisuuden ja kestävän liiketoiminnan edistämisessä.

Valmennus sisältää seuraavat osiot:

 • Data on avain kestävämpään matkailuun
 • Vastuullisen matkailun sertifikaatit ja standardit, kuinka data auttaa täyttämään vaatimukset
 • Data vastuullisuuden tukena, kuinka data voi auttaa arvioimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksia
 • Vihreän siirtymän työkalut ja resurssit, kuinka valita oikeat työkalut ja kumppanit
 • Tiedolla johtaminen kestävyyden edistämisessä, kuinka datalla voidaan ohjata päätöksen tekoa kohti kestävämpiä käytäntöjä
 • Data auttaa viestimään vastuullisuudesta

Valmennuksen eri osiosta on mahdollista saada myös syventäviä puolenpäivän valmennuksia.

Lisätietoja

Matkailu-, tapahtuma-, hotelli- ja ravintola-alan asiantuntija, jolla on vankka kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä datalla johtamisesta. Valmennan kestävästä matkailusta, tiedolla johtamisesta ja tekoälystä. Tavoitteenani on rakentaa parempi tulevaisuus matkailualalla.

Jonna Pitkänen
Nordic Sphere
jonna.pitkanen(at)gmail.com
+358 40 195 0306