Siirry sisältöön

Tiina Kattilamäki

Ready-taso

Tuotekortin suunnittelu ja toteutus, 1 pv

Käytännönläheinen tuotekorttivalmennus, jonka lopputuloksena syntyy jäsennellyt tuotekortit valittuihin kanaviin. Tämä valmennus on yhdistettävissä tuotteistamisvalmennuksen kokonaisuuteen sekä tuotesparrausklinikoihin.

Tuotteistaminen, 1 pv

Käytännönläheisessä valmennuksessa perehdytään matkailun tuotteistamiseen. Millaisia tuotteita matkailijat kaipaavat ja miten yritykset voivat vastata matkailijoiden tarpeisiin? Ajankohtaista asiaa markkinoista, asiakkaista ja tuotteista sekä tuotekortin rakentamisesta. Valmennus sisältää ennakko- ja kotitehtävän.

Tuotesparrausklinikat, 1 pv

Tuotesparrausklinikat ovat jatkoa tuotteistamis- ja tuotekorttivalmennuksille. Tuotesparrauksessa osallistujat palauttavat tuotekorttinsa tarjoajalle, joka käy ne läpi ja editoi kortit julkaistavaan muotoon sekä listaa kehittämisehdotukset ja avoimiksi jääneet asiat. Tuloksista järjestetään osallistujien webinaari, jossa osa editoiduista tuotekorteista kehittämisehdotuksineen ja avoimine kysymyksineen käydään läpi perustellen

Luontomatkailun tuotteistaminen, 1 pv

Mitä vaaditaan kansainvälisille markkinoille suunnatulta luontomatkailutuotteelta ja miten aktiviteeteista muodostetaan tuottavaa yritystoimintaa? Tuotteistamisvalmennuksen lopputuloksena syntyy kansainvälisille markkinoille sopivia luontomatkailutuotteita. Valmennus sisältää ennakko- ja kotitehtävän.

Luontoreitistöjen matkailullinen hyödyntäminen, 1/2 - 1 pv (Ready)

Valmennuksessa tutustutaan matkailualueen reitistö- ja retkeilytarjonnan muuttamiseen yritysten ympärivuotiseksi ansaintaa lisääväksi voimavaraksi. Valmennus sisältää katsauksen mm. seuraaviin aiheisiin:
- Miten reitistöt lisäävät asiakasmääriä ja tuloja?
- Miten saan palveluille näkyvyyttä reittien yhteydessä?
- Miten hyödynnän reittejä omassa toiminnassa?
- Reittien tuotteistaminen ja paketoiminen sekä markkinointi

Valmennuksen aikana työskennellään oman yrityksen nykytilan tunnistamiseksi sekä reittien hyödyntämiseen tähtävään yrityskohtaisen suunnitelman parissa. Suunnitelman lisäksi osallistujat saavat päivästä mukaan kattavat eväät reitistöjen hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Pyörämatkailun tuotteistaminen, 1 pv

Mitä pyörämatkailu on ja millaisia pyörämatkailijoita Suomessa polkee? Millaisia tuotteita ja trendejä pyörämatkailuun liittyy kotimaassa sekä kansainvälisesti? Valmennuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys pyörämatkailijan tarvitsemista ja käyttämistä palveluista sekä tuoteaihiot pyörämatkailutuotteista. Valmennus sisältää ennakko- ja kotitehtävän.

Pyörämatkailun markkinapotentiaali, 2h - 1/2 pv (Ready)

Käytännönläheinen valmennus pyörämatkailun markkinapotentiaalista kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on selkeä kuva siitä, mitä pyörämatkailu on ja sen roolista osana Suomen luontomatkailua sekä ymmärrys siitä, miksi pyörämatkailuun kannattaa panostaa juuri nyt.

Lisätietoja

Tiina Kattilamäki (KTM) on matkailun asiantuntija, erityisalana luonto- ja aktiviteettimatkailu. Tiina valmentaa yrityksiä matkailun tuotteistamisesta ja tuotekorttien rakentamisesta sekä luonto- ja pyörämatkailusta. Tiina on Suomen ensimmäinen Euroopan pyöräilyliiton sertifioima retkipyöräilyreittien tarkastaja.

Tiina Kattilamäki
Ellare Oy
tiina.kattilamaki(at)ellare.fi
+358 41 317 9295
https://www.ellare.fi/