Siirry sisältöön

Inklusiivisen matkailun webinaarit ja/tai työpajat

Ellare Oy:n ja ToolBox Consulting Oy:n yhteistyössä koostama sarja webinaareja ja työpajakokonaisuuksia liittyen inklusiiviseen matkailuun.

Webinaarit ja työpajat voidaan toteuttaa alueellisesti esim. paikallisen alueorganisaation käynnistämänä. Myös eri hankkeet, oppilaitokset ja yksittäiset yritykset voivat olla sopivia toimijoita ja osallistujia. Tilaisuudet toteutetaan räätälöidysti, toimeksiantojen mukaan.

Inklusiivinen matkailu tarkoittaa lyhyesti sitä, että varmistetaan, että matkailuelämykset ovat kaikkien saavutettavissa ja koettavissa. Keskeistä on ihmisten moninaisuuden huomioiminen. Inklusiivisuus tuottaa myös merkittäviä hyötyjä, esimerkiksi brändi vahvistuu ja yritys tavoittaa uusia, kasvavia kohderyhmiä ja markkinoita. 

Inklusiivisen matkailun webinaarit, kesto 3 h, verkkototeutus (ei osallistujamäärässä rajoituksia)

Tässä webinaarissa perehdytään inklusiiviseen matkailuun uuden Inklusiivisen matkailun oppaan pohjalta. Tavoitteena on kasvattaa asiakasymmärrystä ja lopputuloksena inklusiivinen matkailu on avautunut käsitteenä ja konkretiana osallistujille.

Webinaarin toteuttajat: Kari Halonen, Toolbox Consulting Oy, Jukka Parviainen, Ellare Oy

Inklusiivisen matkailun webinaarit, 2 x kesto 3 h, verkkototeutus/työpajat

Webinaareissa ei osallistumismäärässä rajoituksia, työpajoissa voi olla rajoituksia osallistujamäärissä mm. tilojen ja toteutuksen suhteen.

Webinaareissa perehdytään asiakkaisiin ja markkinoihin, erityiskohderyhmien huomioimiseen asiakaspalvelussa, digitaalisessa saavutettavuudessa, fyysisissä tilaratkaisuissa sekä palveluissa ja tuotteissa. Ihmisten moninaisuuden huomioon ottava markkinointi ja viestintä on myös näiden webinaarien keskeistä sisältöä.

Tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja. Jo pienillä teoilla voi saada suuria vaikutuksia aikaan. Webinaari on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee uskontoja ja HLBTQ+ -matkailua. Toisessa osassa perehdytään esteettömyyteen ja viestintään.

Webinaarin/työpajan toteuttajat: Kari Halonen, Toolbox Consulting Oy, 3 h ja Jukka Parviainen, Ellare Oy, 3h

Inklusiivisen matkailun webinaarit 2 x 1 tpv, verkkototeutus/työpajat

Webinaareissa ei osallistumisrajoituksia. Työpajoissa voi olla rajoituksia osallistujamäärissä mm. tilojen ja toteutuksen suhteen.

Webinaareissa tai työpajoissa perehdytään tarkemmin asiakkaisiin ja markkinoihin, erityiskohderyhmien huomioimiseen asiakaspalvelussa, digitaalisessa saavutettavuudessa, fyysisissä tilaratkaisuissa sekä palveluissa ja tuotteissa. Ihmisten moninaisuuden huomioon ottava markkinointi ja viestintä on myös näiden webinaarien keskeistä sisältöä. Lisäksi työpajaosuudessa mietitään oman yrityksen tai matkailukohteen kehittämistarpeita ja potentiaalisimpia kohderyhmiä ja mitä heidän saavuttamiseksi pitäisi tehdä.

Tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja. Jo pienillä teoilla voi saada suuria vaikutuksia aikaan. Webinaari on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee uskontoja ja HLBTQ+ -matkailua. Toisessa osassa perehdytään esteettömyyteen ja viestintään.

Webinaarien/työpajojen toteuttajat: Kari Halonen, Toolbox Consulting Oy,1 X 1 tpv, tai 2 x 3 h ja Jukka Parviainen, Ellare Oy, 1 X 1 tpv, tai 2 x 3 h

Kari Halonen

ToolBox Consulting Oy
kari.halonen (at) toolboxtravel.fi
Puh. +358 50 375 1328
www.toolboxtravel.fi

Valmennusaiheet

Jukka Parviainen

Ellare Oy
jukka.parviainen (at) ellare.fi
+358 45 630 2065
www.ellare.fi

Valmennusaiheet