Siirry sisältöön

Visit Finlandin kyselytyökalut alueorganisaatioille

Visit Finlandin kyselytyökalut matkailun alueorganisaatioille sisältävät tällä hetkellä kolme kyselyä, kansainvälistymisen valmiuskyselyn, digivalmiuskyselyn ja tiedolla johtamisen valmiuskyselyn. Kyselytyökalujen avulla kartoitetaan matkailuyritysten tiedolla johtamisen, kansainvälistymisen ja digitaalisuuden valmiuksia sekä erilaisia resursseja toiminnan kehittämiseen.

Kyselytyökalut tarjoavat alueorganisaatiolle mahdollisuuden seurata alueen yritysten osaamisen tasoa kansainvälistymisessä, digitaalisuudessa sekä tiedolla johtamisessa. Tulosten avulla alueorganisaatio voi paremmin neuvoa yritystä kehittymään ja verrata oman alueensa yritysten tasoa muihin alueisiin. Yritysten tason kartoittaminen kyselytyökalujen avulla on hyödyllistä esimerkiksi hankkeiden suunnittelussa tai ennen kuin alueelle tilataan valmennuksia, koska kyselytulosten avulla voidaan räätälöidä valmennusta juuri alueen yritysten tarpeisiin. Myös Visit Finlandilla on pääsy kyselyjen vastauksiin ja tuloksiin, jotta voimme seurata osaamisen tilaa kansallisella tasolla.

Kyselytyökalut antavat yritykselle vastausten perusteella kansainvälistymisen tai digivalmiuden tason: Ready, Steady tai Go. Ready-tasolla yritys on valmis aloittamaan polkunsa kohti kansainvälistymistä tai digikehitystä. Steady-tasolla yritys tekee jo paljon oikeita asioita, mutta se kaipaa vielä viimeisen sysäyksen, jotta pääsee viimeiselle tasolle. Go-tasolla yrityksellä on hallussaan kaikki asiat, joita vaaditaan kansainvälistymiseen ja hyvään digivalmiuteen. Jos yritys ei yllä Ready-tasolle, se saa arvon Start. Start tarkoittaa, että perusvaatimukset Ready-tasolle eivät täyty ja yritys kaipaa apua perusasioiden haltuun ottamiseen.

Digivalmiuskysely

Digivalmiuskyselyllä kartoitetaan matkailuyrityksen digiosaamisen tasoa. Kysymykset koskevat yrityksen omia digitaalisia kanavia, markkinointia ja myyntiä digikanavissa, sekä käytössä olevia resursseja ja kompetenssia. Vastausten perusteella yritys saa sähköpostiinsa tuloksen, mille tasolle osaaminen sijoittuu ja miten parantaa osaamistaan.

Kansainvälistymisen valmiuskysely

Kansainvälistymisen valmiuskyselyn avulla alueorganisaatio (tai muu matkailua alueella kehittävä taho) voi käydä matkailumarkkinoinnin ja kansainvälistymisen kriittiset pisteet yrityksen kanssa yhdessä läpi ja suunnitella yrityksen kansainvälistymispolkua ja osaamisen kasvattamista. Kartoitus antaa samalla kuvan koko alueen yritysten nykytilanteesta.

Kansainvälistymisen valmiuskysely tunnettiin aiemmin nimellä lähtötasokartoitus. Se luotiin alun perin Visit Finland Akatemian valmentajien avuksi valmennuksiin osallistuvien yritysten kansainvälistymisen lähtötason määrittelyyn, jotta valmennus voitiin kohdentaa paremmin yritysryhmälle. Kansainvälistymisen valmiuskysely palvelee edelleenkin siinä tarkoituksessa, mutta myös alueorganisaatioiden työtä valmennusten ulkopuolella.

Tiedolla johtamisen valmiuskysely

Tiedolla johtamisen valmiuskysely kartoittaa alueen matkailuyritysten kypsyyttä liiketoiminnan johtamisessa tiedolla. Kartoituksen avulla saadaan selville, miten tietoa kerätään yrityksissä, miten sitä jalostetaan ja miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa. Yrityksen saama palauteraportti kertoo mikä on yrityksen ymmärrys tiedolla johtamisesta ja datasta, ja mitkä ovat kehittämisen kohteet. Palauteraportti tarjoaa ohjeita tiedolla johtamiseen. Tuloksia tarkastellaan kahdella tasolla: liiketoimintaosaaminen ja päätöksenteon kyvykkyys sekä tiedolla johtamisen osaaminen.

Kyselytyökalujen käyttäminen

Kyselytyökalut toimivat tällä hetkellä BisLenz-alustalla, jonka kautta kyselyiden lähettäminen ja tulosten tarkastelu tapahtuu. Alueorganisaatioilla on pääsy ainoastaan oman alueensa tuloksiin. Saadaksesi pääsyn kyselytyökaluihin ole yhteydessä Kaisu Mäkelään (kaisu.makela (at) businessfinland.fi).

Jos olet alueella toimiva muu matkailun kehittämisorganisaatio kuin alueorganisaatio, voit olla silti Visit Finlandiin yhteydessä. Kyselyt toimivat alueorganisaatiovetoisesti, mutta muut kehittämisorganisaatiot voivat teettää niitä yhteistyössä alueorganisaatioiden kanssa ja saada pääsyn kyselyiden tuloksiin, joista on yhdessä sovittu alueorganisaation kanssa. Alueorganisaatio voi antaa pääsyn kyselytuloksiin myös tarvittaessa Visit Finlandin Akatemian valmentajalle.

Kyselytyökaluja ja tulosraportteja kehitetään edelleenkin, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja tulokset palvelisivat sekä yritystä, alueorganisaatiota että Visit Finlandia. 

Kirjaudu BisLenz-alustalle