Siirry sisältöön

Päivi Suutari

Ready Steady Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus, 1 pv (Ready) 

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 10 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Moduulit, joita Päivi Suutari valmentaa, ovat

  • inklusiivinen matkailu
  • valtakunnalliset kestävän matkailun indikaattorit
  • vastuulliset hankinnat ja arvoketjut
  • kestävä tuotekehitys ja tarinallistaminen.

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta. 

Ikkuna inklusiivisuuteen, 2-4 h (Ready, Steady)

Tässä inklusiivisuusvalmennuksessa keskitytään mm. ikä- ja aistiystävällisyyteen sekä asiakasryhmiin, joiden palvelujen mukautustarpeet eivät näy päälle päin (ns. hidden disabilities). Liikkeelle lähdetään perusasioista: mitä inklusiivisuus on ja miksi sitä kannattaa kehittää? Valmennuksessa käsitellään myös matkailijoiden moninaisuutta huomioivaa viestintää. Valmennus sopii myös heille, jotka ovat jo aiemmin osallistuneet STF-jatkovalmennusmoduuliin (inklusiivisuus).

Paikan päällä toteutuksissa mahdollisuus työpajaosuuteen, kesto tällöin 4 h.


Selkoa sertifikaatteihin, 2 h (Ready, Steady)

Valmennuksessa luodaan katsaus Sustainable Travel Finland -ohjelmaan soveltuviin vastuullisuussertifikaatteihin ja niiden välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Valmennus selkeyttää sertifikaatin valintaa ja antaa monia käytännön vinkkejä sertifikaatin hakupolulle ensiaskelista auditointiin ja jatkohakemukseen.


Elävän kulttuuriperinnön ideapaja, 1/2 - 1 pv (Ready, Steady) 

Tässä työpajaosuuden sisältävässä valmennuksessa kirkastetaan oman alueen paikallisidentiteetin ja matkailun välistä yhteyttä. Tavoitteena on ideoida paikallistoimijoiden yhteistyötä tiivistäviä matkailupalveluja, jotka tekevät elävää perintöä näkyväksi. Valmennuksessa perehdytään myös juurimatkailijoihin aitoa paikallisuutta arvostavana kohderyhmänä. Taustamateriaalina käytetään mm. Yhteinen polku- ja Kulttuurimatkailun tuotesuositukset -oppaita.

Lisätietoja

Pitkä tausta matkailuliiketoiminnassa tuo Päivin valmennuksiin käytännönläheisyyttä ja työskentely sote-vertaisjärjestökentällä matkailijoiden moninaisuuden ymmärrystä. Erityisosaamisena alan vastuullisuussertifikaatit, sosiokulttuurinen vastuullisuus ja juurimatkailu. Inklusiivisessa matkailussa kiinnostunut mm. aisti-, ikä- ja muistiystävällisyyden kehittämisestä.

Päivi Suutari
Lemma Travel House
paivi.suutari (at) lemmatravel.fi
Puh. +358 41 5755 745
lemmatravel.fi