Siirry sisältöön

Anu Ruusila

Ready, Steady, Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus, 1 pv (Ready)

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 10 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Moduulit, joita Anu Ruusila valmentaa, ovat:

  • Ilmastonmuutos ja hiilijalanjälkilaskenta
  • Kiertotalous
  • Kestävä ruokamatkailu
  • Vastuulliset hankinnat ja arvoketjut
  • Kestävä tuotekehitys ja tarinallistaminen
  • Uudistava matkailu
  • STF-polun klinikat: kehittämissuunnitelman laatiminen (askel 3), vastuullisuusviestintä (askel 4)

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta.

Kompassina kestävä kehitys 1/2- 1pv (Steady)

Valmennuksessa perehdytään kestävän kehityksen periaatteisiin ja nivotaan matkailuyrityksen vastuullisuustyö tähän kokonaisuuteen. Käytännönläheisessä työpajassa osallistujat tunnistavat oman yrityksen vahvuudet ja kehittämistarpeita kestävän kehityksen polulla.

Tarinallistamisen ihmemaa 1/2 - 1 pv (Ready & Steady)

Käytännönläheisessä ja inspiroivassa työpajassa perehdytään tarinallistamisen voimaan osana asiakaskokemusta ja siihen, kuinka tarinallistamista tehdään käytännössä. Osallistujat tunnistavat oman yrityksen tai tuotteen ydintarinan aihiot ja rakentavat tarinalleen rungon. Lisäksi pohditaan tarinan käyttömahdollisuuksia.

Vastuullisuus tarinapyörän kertomana 1 pv (Steady & Go)

Työpaja, jossa keskitytään matkailuyrityksen vastuullisuusviestintään tarinallistamisen avulla. Käytännönläheisessä työpajassa kukin osallistuja tunnistaa keskeisimmät vastuullisuudesta kumpuavat tarina-aihiot ja teemat yritykselleen. Työpajassa käydään myös läpi vastuullisuusviestintään liittyvää sääntelyä esimerkiksi viherväittämien osalta.

Viestinnän ABC matkailuyrityksessä 1/2 - 1 pv (Ready)

Työpajassa kukin osallistuja työstää yritykselleen konkreettisen viestintäpakki, yrityksen toiminnan painopisteiden ja kohderyhmien mukaan. Perehdytään viestintään tavoitteellisen liiketoiminnan tukena, viestinnän suunnitteluun, kanavien valintaan, arjen viestintään sekä mediasuhteisiin. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys viestinnän mahdollisuuksista sekä konkreettisia eväitä viestintään – sen suunnitteluun ja toteutukseen.

Matkailuyrityksen sisäinen viestintä 1/2 - 1 pv (Ready, Steady & Go)

Hyvä sisäinen viestintä vahvistaa brändiä, kasvattaa työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä. Hyvin viestivässä työyhteisössä työt sujuvat ja riskien määrä vähenee. Tämä kaikki heijastuu asiakaskokemukseen. Tässä työpajassa kukin osallistuja pääsee kartoittamaan vastuullaan olevan työyhteisöviestinnän nykytilan, miettimään vahvuuksiaan sekä kehitystarpeita. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys sisäisen viestinnän merkityksestä ja käytännön työkaluja arjen viestintään sekä työyhteisön osallistamiseen. Mahdollisuus myös yrityskohtaisiin klinikka-tapaamisiin.

Lisätietoja

Vastuullisuuden, tarinallistamisen, viestinnän inspiroiva valmentaja. Kansainvälistä viestintää, kestävää kehitystä +25 vuotta, yrittäjänä 7 vuotta. Matkailualan asiakkaita ja valmennuksia, ollut mukana VF Culture EDEN ja Wellbeing EDEN-kilpailujen koordinaatiotiimeissä. Sertifioitu Business Coach.

Anu Ruusila
Cordial Communications Oy
anu.ruusila(at)cordial.fi
+358 44 305 0765
www.cordial.fi