Siirry sisältöön

Marjo Ranta-Irwin

Ready Steady Go -tasot

Digiloikan ABC 2.0, 5 - 6 pv (Ready & Steady)

Digiloikan ABC 2.0 -valmennuspolussa paneudutaan matkailuyrityksen digitaaliseen asiakaspolkuun, myyntijärjestelmiin, ostettavuuteen, markkinointiin ja tiedolla johtamiseen.

Lue lisää Digiloikan ABC 2.0 -valmennuskokonaisuudesta.

Visit Finland DataHub, 1/2 pv (Steady)

Digitaalinen löydettävyys ja digitaalinen asiakaspolku Datahub-työpajassa työstetään yritysten englanninkieliset tuotekortit myyviksi ja syötetään ne Datahub-tietokantaan. Työpaja voidaan pitää etänä tai paikan päällä, ja se voi sisältää ennakkotehtävän. 

Digitaalinen löydettävyys ja digitaalinen asiakaspolku, 1/2 - 1 pv (Steady)

On erittäin tärkeää, että matkailuyritys on näkyvillä verkossa ja että varausprosessi on helppo tehdä digitaalisesti. Koulutuksessa syvennymme matkailijan digitaaliseen asiakaspolkuun ja tutkimme erilaisia tapoja, joilla yritys voi tehdä tuotteistaan helpommin löydettäviä ja ostettavia digimaailmassa. Koulutus sisältää esivalmistelutehtävän, teoriapohdintaa ja käytännön harjoituksia.

Suosittelumarkkinointi, etänä 2 h tai paikan päällä 3 h (Ready & Steady)

Työpajassa tutustutaan mitä on suosittelumarkkinointi ja miten matkailuyrittäjä voi hyödyntää matkailijan tuottamaan sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutuksessa tutustutaan kuinka eri vaiheissa matkailijan polkua matkailuyritys voi hyödyntää asiakkaiden tuottamaa sisältöä eri kanavissa ja eri tavoin. Koulutuksessa käytetään case-esimerkkejä ja osallistujille annetaan ennakkotehtävä. Valmennuskielet: suomi, englanti

Jakelukanavat, 1/2 - 2 pv (Steady)

Jakelukanavatyöpajassa osallistujat sukeltavat kansainvälisen matkailun eri jakelu- ja markkinointikanavien maailmaan sekä tutkivat niiden sopivuutta eri markkinoille ja tuotetyypeille. Työpajaa pohjustaa ennakkotehtävä ja luento-osuudessa esitellään lukuisia käytännön esimerkkejä. Halutessasi voit yhdistää jakelukanavatyöpajaan esim. Google My Business -koulutuksen, Visit Finland Datahub-koulutuksen tai Tripadvisor-työpajan.

Kansainvälistymiskoulutus, 3 - 4 pv (Ready)

Koulutus perustuu Visit Finlandin kansainvälistymisoppaaseen, ja siinä käsitellään tuotetta, hinnoittelua, jakelukanavia sekä markkinointiviestintää. Valmennuspäivien aikana osallistujat saavat runsaasti tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä kansainvälistymiseen. Tämä valmennus on erityisesti suunnattu matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden yrityksille, jotka tarjoavat palveluita joko kansainvälisille matkailijoille tai vasta aloittavat kansainvälistymisprosessin. Koulutus sisältää luentoja, ryhmätyöskentelyä, työpajoja ja valmennuspäivien välisiä tehtäviä.

Kohderyhmät (perustuen uuteen kohderyhmäoppaaseen), 1/2 - 1 pv (Steady, Go)

Visit Finland on lanseerannut uuden kohderyhmäoppaan, joka tarjoaa matkailutoimijoille kiinnostavaa tietoa kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden tarpeista. Tämän oppaan pohjalta voidaan toteuttaa luentotyyppinen koulutus, joka keskittyy kohderyhmien esittelyyn, tai vaihtoehtoisesti tuotteistustyöpaja, jossa voidaan luoda uusia matkailupalveluja tai päivittää olemassa olevia palveluja hyödyntäen uutta kohderyhmätietoutta.

Tuotekortit, 1 pv (Steady)

Tässä käytännönläheisessä työpajassa keskitytään luomaan yritykselle sopiva tuotekortti, joka on suunniteltu kansainväliseen myyntityöhön. Työpajan aikana valmistetaan englanninkielinen tuotekortti, joka ei pelkästään sisällä tärkeää tietoa vaan myös ottaa huomioon ulkoasun, valokuvavalinnat ja digitaalisen soveltuvuuden. Työpajan jälkeen englannin kielen natiivitasoinen asiantuntija tarkistaa tuotekortin, joten lopputuloksena saadaan käyttövalmis, loppuun asti hiottu tuotekortti kansainvälisiä markkinoita varten.

Tuotteistaminen, kesto tilaajan toiveesta (Ready, Steady)

Työpajassa työstetään joko yrityskohtaista tuotetarjontaa tai yritysten välisiä verkostotuotteita kohderyhmät mielessä pitäen eri ryhmätyöskentelymenetelmiä käyttäen. Koulutuksen kulku ja toimintamalli riippuu ryhmän koosta, yritysten luonteesta ja tilaajan toiveista. Työpajaan voi myös yhdistää yrityskohtaiset sparraukset ja englanninkielisten tuotekorttien oikoluvun.

Kulttuuri, 1/2 - 1 pv (Ready, Steady)

Työpajan tavoitteena on innostaa osallistujia tuotteistamaan kulttuurimatkailuun ja paikallisuuteen liittyviä elämyksellisiä matkailupalveluita kansainvälisille markkinoille. Tilaajan toiveista ja valmennuksen kestosta riippuen koulutukset sisältävät esim. luento-osuuden sekä työpajaosuuden. Työpajojen luento-osuudessa tutustutaan esimerkiksi kulttuurimatkailun trendeihin, tuotesuosituksiin ja jakelukanaviin, unohtamatta digitaalisuutta, case-esimerkkejä ja vastuullisuutta. Työpajaosioiden tavoitteen toimijoiden yhteistyön lisääminen ja uusien tuotteiden kehittäminen.

Tutustu myös Culture Finland -valmennuspolkuun täältä.

Ruoka, kesto tilaajan toiveesta (Ready, Steady)

Paikallinen, autenttinen ruoka kiinnostaa matkailijoita. Ruokamatkailun työpajoissa yhdistellään teoriaosuuksia ja ryhmätyöskentelyä tavoitteena ympärivuotisen ruokamatkailutarjonnan kasvattaminen. Työskentelyosuuksien ohella käydään läpi mm. ruokamatkailun tuotesuosituksia, kestävää ruokamatkailua ja tutustutaan kansainvälisen matkailun kohderyhmiin ruokamatkailun näkökulmasta.

Markkinat, Iso-Britannia, 1/2 - 1 pv (Steady, Go)

Käytännönläheinen työpaja, jossa tutustutaan Isoon-Britanniaan markkina-alueena, britteihin matkailun kuluttajina, sekä saarivaltion perinteisiin että sähköisiin jakelukanaviin. Työpajaan voidaan yhdistää vaikkapa vierailu Lontoossa marraskuussa pidettävään World Travel Market -myyntitapahtumaan tai muu vierailukäynti.

 

Lisätietoja

Minulla on laaja kokemus kansainvälisestä matkailualasta, kattavaa osaamista niin myynnin kuin markkinoinnin alueilta. Työskentelin vuosia brittiläisen matkanjärjestäjän palveluksessa kansainvälisen matkailumarkkinoinnin ja -myynnin parissa, minkä jälkeen siirryin Visit Finlandin riveihin. Nykyisin toimin oman asiantuntijayritykseni nimissä. Seuraan aktiivisesti matkailumarkkinoiden muutosta ja kehittymistä kansainvälisestä näkökulmasta, ja erityinen kiinnostukseni kohde on ollut digitaaliset sisällöt ja palvelut. Tämän lisäksi sydämeni sykkii kulttuurimatkailulle.

Koulutuskielet: suomi ja englanti.

Marjo Ranta-Irwin
Blueberry Consulting
marjo.ranta-irwin (at) blueberryconsulting.fi
Puh. +358 44 213 4759
www.blueberryconsulting.fi