Siirry sisältöön

Marjo Ranta-Irwin

Ready Steady Go -tasot

Kansainvälistymisvalmennus, jakelutiet ja markkinointiviestintä (Ready) 1 pv

Kaksipäiväinen valmennuskokonaisuus yhteistyössä Birgitta Palmqvist Productionsin kanssa. Kansainvälistymisvalmennuksen toisena päivänä valmennuksen teoriaosuuksien aihealueina ovat sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, myyntitilaisuudet ja messut, kansainväliset media- ja matkanjärjestäjävierailut. Käytännön työpajat koskevat tuotekortteja ja matkailutuotteen kansainvälisen asiakkaan digitaalista palvelupolkua. Työpajoissa työskentely on joko pari- tai ryhmätyöskentelyä ryhmän koosta riippuen.

Tuotteistamistyöpajat, (Steady)

Työpajassa työstetään yritysten välisiä verkostotuotteita kohderyhmä /asiakkaat vahvasti mielessä pitäen eri ryhmätyöskentelymenetelmiä käyttäen. Yhteenvetona pohdimme tärkeitä askelia tuotteiden saattamisesta seuraavalle tasolle ja myyntiin. Molemmista työpajoista asiantuntija tuottaa kirjallisen yhteenvedon mahdollisine jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Culture Finland -kulttuurimatkailu, (Steady)

Valmennuksen kestosta riippuen, tilaisuus sisältää luento-osuuden sekä työpajaosuuden. Luento-osuudessa käsitellään kulttuurimatkailua ottaen huomioon kulttuurimatkailun kehittämisstrategian ja Culture Finland -kulttuurimatkailun valtakunnallisen kehittämisohjelman painopisteet. Työpajaosuudessa käsitellään sekä kulttuurimatkailutuotteita että tapoja, millä kulttuurisia elementtejä, joita voidaan lisätä joko jo olemassa oleviin sekä vielä suunnitteluasteella oleviin matkailupalveluihin.

Tuotekortti, (Steady)

Hyvin käytännönläheisen työpajan aikana työstetään yrityksille kansainväliseen myyntityöhön sopiva tuotekortti. Työpajassa tutustutaan ensin jo käytössä oleviin tuotekortteihin. Työpajavaiheessa työstetään englanninkielinen tuotekortti ja mietitään sisällön lisäksi myös kortin visuaalisuutta, kuvavalintoja ja digitaalista käyttöä.

Kansainväliset jakelu- ja myyntikanavat, (Steady)

Kansainväliset jakelu- ja myyntikanavat -valmennus on jatkoa perustason Kansainvälisen markkinoinnin perusteet -kansainvälistymisvalmennukselle. Valmennuksessa käsitellään kansainvälisiä jakelu- ja myyntikanavia ja niiden eri vaihtoehtoja alueen ja yrityksien kohderyhmät huomioiden.

Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut, 1/2 pv (Steady)

Matkailualueille kutsutaan ja otetaan vastaan yhä enemmän kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja mediavieraita. Jokainen vierailu on yrittäjille ja alueelle tärkeä mahdollisuus lisätä ulkomailta suuntautuvaa matkailua. Koulutuksen aikana kerrotaan mistä on kysymys, mitä asioita on tärkeä ottaa huomioon omassa kohteessa vierailujen aikana ja mitä eroja erilaisilla vierailumuodoilla on.

Kohdemarkkinana Iso-Britannia, 1 pv (Steady)

Käytännönläheinen työpaja, jossa tutustutaan Isoon-Britanniaan markkina-alueena, britteihin matkailun kuluttajina, sekä perinteisiin että sähköisiin jakelukanaviin. Työpajaan voidaan yhdistää esim. vierailu marraskuussa pidettävään World Travel Market -myyntitapahtumaan tai muu vierailukäynti.

Hyöty irti TripAdvisorista -valmennus, (Go)

Valmennustilaisuus jakautuu kahteen osaan. Teoriaosuudessa tutustutaan TripAdvisor -sivustoon matkailuyritysten ja -nähtävyyksien kannalta. Tilaisuuden aikana esitellään hyviä käytäntöjä ja tutustutaan mielenkiintoisiin esimerkkeihin, jotka havainnollistavat kuinka yritykset ja matkailukohteet voivat hyödyntää sivustoa markkinoinnissa sekä toimintatavoissa. Työpajaosuuden aikana koulutukseen osallistujat tekevät käytännön työskentelyä oman yritysprofiilinsa parissa. Samalla tutustutaan sivuston ohjekeskuksen hyödyntämiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Räätälöity valmennus

Alueen toiveiden mukaisesti räätälöity valmennus.

 

Tutustu myös Culture Finland -valmennuspolkuun täältä.

Lisätietoja

Marjo Ranta-Irwin (KTM) on matkailualan kv-osaaja, joka omaa laajan kokemuksen sekä matkailutuotteiden myynnin että markkinoinnin parista; brittiläisen matkanjärjestäjän, myöhemmin Visit Finlandin ja nykyisin oman asiantuntijayrityksen palveluksessa. Hän seuraa aktiivisesti matkailumarkkinoiden muutosta ja kehittymistä kansainvälisestä näkökulmasta, ja erityinen kiinnostuksen kohde on digitaalisten palveluiden hyötykäyttö matkailualalla. Hän valmensi Visit Finlandin kv-koulutuksia v. 2015-2016, asiakaspalautteiden keskiarvo on 9,03.

Marjo Ranta-Irwin
Blueberry Consulting
marjo.ranta-irwin (at) blueberryconsulting.fi
Puh. +358 44 213 4759
www.blueberryconsulting.fi