Siirry sisältöön

Elina Levula

Ready & Steady -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus, 1 pv (Ready)

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland -polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland -valmennuspäivästä.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 10 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi.

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta.

Ilmastotiekartta, 4 h tai 2 x 2h (Steady)

Valmennuksessa käydään läpi matkailun ilmastojulistuksen eli Glasgow julistuksen sisältö ja Climate Action Plan (CAP) vaiheet julistukseen sitoutuville. Valmennuksessa käydään läpi mitä hyvä ilmastotiekartta pitää sisällään ja miten se jalkautetaan. Valmennus sopii organisaatioille, jotka ovat rakentamassa ilmastotiekarttaa eli asettamassa ilmastotavoitteita ja miettimässä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Valmennus sopii hyvin myös tahoille, jotka ovat sitoutuneet Glasgowin julistukseen tai harkitsevat sitä.

Ilmastonmuutos, 4 h tai 2 x 2 h (Steady)

Valmennuksen ensimmäisessä osassa tutustutaan ilmastonmuutoksen syihin, terminologiaan ja käsitteisiin. Lisäksi käsitellään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusta matkailuun sekä matkailualan hiilijalanjälkeä ja päästövähennystoimenpiteitä. Valmennuksen toisessa osassa perehdytään hiilijalanjälkilaskennan perusteisiin ja -laskentaan sekä autetaan tiedonkeruussa alkuun. Keskustelemme myös kompensoinnista, ilmastotoimenpiteiden suunnittelusta sekä näistä toimenpiteistä viestimisestä.

Uudistava matkailu, 4 h tai 2 x 2 h (Steady)

Valmennuksessa tutustutaan uudistavan matkailun periaatteisiin ja taustoihin esimerkkien kautta sekä pohditaan, kuinka niitä voidaan soveltaa oman yrityksen toimintaan osana ilmastotoimenpiteitä. Lisäksi keskustellaan muun muassa positiivisesta kädenjäljestä ja luontoteoista sekä siitä, kuinka yrityksen palvelukonseptin voi muuttaa tavanomaisesta uudistavaan.

Kiertotalous, 2 h tai 4 h (Steady)

Valmennuksessa opitaan, mitä kiertotalous ja sen liiketoimintamallit ovat sekä käydään läpi konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka niitä voi soveltaa osana oman yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi tutustutaan kiertotalouden innovaatioihin ja ideoidaan yhdessä uusia sekä tehdään omalle yritykselle kiertotalouden muistilista ja ohjeistus.

Vastuulliset hankinnat ja arvoketjut, 4 h tai 2 x 2h (Steady)

Valmennuksessa käydään läpi välttämättömiä tietoja ja taitoja, joiden avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Arvoketjun, toimitusketjun ja elinkaaren peruskäsitteiden lisäksi valmennuksessa opitaan, millaisia vaikutuksia yrityksen hankinnoilla on kokonaiskestävyyteen, ja miten kestäviä hankintoja voi suunnitella ja toteuttaa.

Indikaattorit, 4 h tai 2 x 2h (Steady)

Valmennuksessa käsitellään miksi kestävän matkailun mittaaminen on tärkeää ja mitkä kansainväliset standardit ohjaavat mittarointia. Valmennuksen myötä osallistuja tuntee STF-ohjelman indikaattorijärjestelmän ja tulosten raportoinnin kanavat. Osallistuja ymmärtää myös oman osansa kansallisessa datan keräämisessä ja kestävän matkailun kehityksen seurannassa. Lisäksi kaikki saavat eväitä oman toiminnan mittaamiseen ja vastuullisuusraportointiin.

Lisätietoja

Olen yritysten ympäristöjohtamisen ja vastuullisuusalan asiantuntija. Olen opiskellut matkailua sekä työskennellyt monipuolisesta alan kestävyyden edistämisen parissa erilaisissa kehityshankkeissa sekä suoraan yritysten kanssa. Valmennuksissa kerron kestävyys-teemoista tieteeseen perustuen, mutta mahdollisimman ymmärrettävästi sekä kuvaan mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännössä.

Elina Levula
Positive Impact Finland Oy
elina.levula (at) sitowise.com
+358 44 427 9986
www.positiveimpact.fi