Siirry sisältöön

Jone Korpi

Steady ja Go -tasot

Kaikki koulutukseni ovat ensisijaisesti kokopäiväisiä, mutta pituudet voidaan räätälöidä myös ryhmän toiveiden mukaan. Myös tarkemmat sisällöt laaditaan aina ryhmän toiveiden mukaan, ja sisältö on täysin muokattavissa. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja kerro, miten voisin auttaa!

Tekoälyn mahdollisuudet matkailutoimialalla -työpaja, 1 pv + mahdollinen jatkokonsultointi (Go)

Työpajassa esitellään nykyaikaisen tekoälyn perusteita ja case-esimerkkejä matkailusta ja muilta toimialoilta. Päivän aikana ideoidaan yhdessä sekä työstetään kehitysaihioita. Työpaja sisältää alkukartoituksen, työpajapäivän, jatkosparrauksen sekä seurannan.

Lue lisää Tekoälyn mahdollisuudet matkailutoimialalla -työpajasta. 

Google uusasiakashankintakanavana (Steady & Go)

Tervetuloa Steady- ja Go-tasojen yrityksille tarkoitettuun Google uusasiakashankintakanavana -koulutukseen. Koulutus seuraa minulle tyypillistä hyvin interaktiivista tyyliä, jossa käytämme paljon aikaa yhdessä ryhmän asiakashankintaongelmien ratkaisujen pohtimiseen Googlen avulla.

Käymme koulutuksessa läpi mm. nämä työkalut:

 • Google Ads
 • Google Search Console
 • Google Analytics 4
 • Google Trends
Digitaalisen markkinoinnin tulevaisuuden askeleet (Steady & Go)

Tervetuloa Steady- ja Go-tasojen yrityksille tarkoitettuun Digitaalisen markkinoinnin tulevaisuuden askeleet -koulutukseen. Koulutus seuraa minulle tyypillistä hyvin interaktiivista tyyliä, jossa käytämme paljon aikaa yhdessä ryhmän digitaalisten asiakashankintaongelmien ratkaisemiseen konkretian tasolla.

Käymme koulutuksessa läpi koko yrityksen digitaalisen markkinoinnin rakenteen, sisältäen:

 • Digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnittelu
 • Digitaalisen markkinoinnin johtaminen
 • Digitaalisen markkinoinnin implementointi noudattaen strategiaa
 • Työkalujen valitseminen ja implementointi
 • Tulosten saaminen eri kanavissa (voimme perehtyä niihin kanaviin, mitä ryhmä toivoo)
 • Tulosten mittaus ja todentaminen
 • Dataohjautuva kehittyminen, datalla johtaminen
Älytön, älyttömämpi, tekoäly (Steady & Go)

Tervetuloa Steady- ja Go-tasojen yrityksille tarkoitettuun Älytön, älyttömämpi, tekoäly -koulutukseen. Koulutus seuraa minulle tyypillistä hyvin interaktiivista tyyliä, jossa käytämme paljon aikaa yhdessä ryhmän tekoälyongelmien ja -kysymysten ratkaisemiseen konkretian tasolla.

Käymme koulutuksessa läpi tekoälyn perusteet, sekä suosituimpia tekoälytyökaluja ja niiden käyttötapoja, sisältäen:

 • Mitä tekoäly on, mitä se ei ole?
 • Suosituimmat tekoälytyökalut
 • ChatGPT
 • ChatGPT:n käyttötavat
 • Eettiset ongelmat ja tekoälyn governanssi yrityksessä
 • Ryhmälle räätälöitävä interaktiivinen tekoälyworkshop.
Tiedolla johtamisen perusteet (Steady & Go)

Tervetuloa Steady- ja Go-tasojen yrityksille tarkoitettuun Tiedolla johtamisen perusteet -koulutukseen. Koulutus seuraa minulle tyypillistä hyvin interaktiivista tyyliä, jossa käytämme paljon aikaa yhdessä ryhmän yritysten tilanteeseen syventymiseen ja etsimme täsmäongelmia, joita tiedolla johtaminen voisi ratkaista. Lisäksi käymme läpi sitä niin strategista kuin teknologistakin viitekehystä, jota tiedolla johtaminen vaatii onnistuakseen.

Käymme koulutuksessa läpi kaikki tiedolla johtamisen perusteet, sisältäen:

 • Tiedolla johtamisen tekniset perusedellytykset ja infrastruktuurin rakentaminen
 • Mikä on datastrategia, miksi se on tärkeää ja miten sellainen luodaan?
 • Mistä dataa saadaan, miten se organisoidaan, ja miten sen laatu varmistetaan?
 • Miten datalla johtaminen vaikuttaa yrityskulttuuriin? Mitä henkilöstöjohtamisessa tulee ottaa huomioon, kun implementoidaan dataohjautuvaa johtamistapaa?
 • Räätälöitävä workshop-vaihe, joka räätälöidään ryhmän toiveiden perusteella.
 Myynnin psykologia ja systematiikka (Steady & Go)

Tervetuloa Steady- ja Go-tasojen yrityksille tarkoitettuun Myynnin psykologia ja systematiikka -koulutukseen. Koulutus seuraa minulle tyypillistä hyvin interaktiivista tyyliä, jossa käytämme paljon aikaa yhdessä ryhmän myyntiosaamisen kehittämiseen sekä prosessien rakentamiseen konkretian tasolla.

Käymme koulutuksessa läpi koko yrityksen myynnin rakenteen, sisältäen:

 • Myyntiprosessin kehittäminen ja mittaus sekä kvalitatiivinen systematiikka kokeilukulttuurin mahdollistajana
 • Myynti- ja ostoprosessien konflikti
 • Muuttuva asiakaskäyttäytyminen
 • Miten +5 -henkistä myyntitiimiä johdetaan
 • Yksilötason myyntipsykologisien taitojen kehittäminen
 • Käytännön workshop osallistujien toiveisiin räätälöitynä
Muu valmennus

Voit kysyä minulta myös muita valmennuksia liittyen uusasiakashankinnan strategisiin, teknologisiin, yksilöllisiin ja johdollisiin aspekteihin liittyen. Osaamiseni on laajaa ja valmennan asiakkaita mielelläni monialaisesti.

Lisätietoja

Jone Korpi on markkinoinnin ja uusasiakashankinnan asiantuntija, Ideallyn kaupallinen johtaja sekä kolumnisti ja puhuja. Hän on kouluttanut yrityksiä aina pk-sektorilta suuriin globaaleihin yrityksiin. Korpi keskittyy Steady- ja Go- tasojen yrityksiin.

Jone Korpi
Ideally Oy
jone(at)ideally.io
+358 45 137 1340
www.ideally.io