Siirry sisältöön

Riina Iloranta

Steady-taso

LUKSUSTYÖPAJA (STEADY) ½ PV – 1 PV TAI 1 + 1 + ½ PV

Luksustyöpajassa tutustutaan luksuksen käsitteeseen ja muutokseen tavarakeskeisyydestä kohti elämyksellistä luksusta. Keskeisiä asioita luksuspalvelun tuottamisessa ovat vieraanvaraisuus, holistinen asiakaskokemus, moniaistillisuus sekä koko yrityksen henkilökunnan sitouttaminen tekemiseen yhteisen vision pohjalta. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat sisäänrakennettuja uuden luksuksen muotoilussa. Työpajat toimivat yhteisluomisen pohjalta ja toivomme mahdollisimman laajaa osanottoa organisaatiosta sekä eri henkilöstöryhmistä.

½ päivän luksustyöpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja sen soveltamisesta suomalaisessa vieraanvaraisuusalalla. Päivä sisältää pienen ennakkotehtävän yrityksen henkilöstölle.

1 päivän kestävässä työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja osallistuja saa analysoida oman yrityksen luksusosaamista sekä miten sitä voidaan kehittää. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys, mitä on uusi, elämyksellinen luksus, sekä mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet kokonaisvaltaisen elämyksellisen luksuksen muotoilussa omassa organisaatiossa. Päivä sisältää pienen ennakkotehtävän yrityksen henkilöstölle sekä lopuksi toimenpide-ehdotukset kohdeorganisaatiolle.

1 + 1 + ½ päivän työpaja
Erityisen hyödyllistä on työpajan räätälöinti yksittäisen yrityksen tarpeisiin, jolloin koulutus alkaa tutustumiskäynnistä ja yrityksen toiminnan analysoinnista ennen työpajaa. Keskimmäisen päivän työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja sen soveltamisesta suomalaisessa vieraanvaraisuusalalla pienen ennakkotehtävän pohjalta. Lopuksi ½ päivän työpaja sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kohdeorganisaatiolle sekä ehdotuksia jalkauttamisen onnistumiseen.

Toisena valmentajana Mona Eskola

LUKSUSKULUTTAJA (STEADY) ½ PÄIVÄÄ

Keitä ovat tämän päivän luksuskuluttajat? Millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erilaiset luksuskuluttajaryhmät luovat palveluyrityksille? Puolen päivän aikana kuullaan, miten elämys- ja transformaatioyhteiskunnassa kuluttaminen linkittyy asiakkaiden elämäntyyleihin ja arvoihin sekä millaisia ovat tämän päivän hybridikuluttajat? Valmennuksen jälkeen organisaatiolla on selkeämpi kuva tämän päivän luksuskuluttamisesta, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erilaiset luksuskuluttajaryhmät voivat luoda yritykselle sekä miten yritys pystyy omaa toimintaansa muotoilemalla luomaan arvoa ja vastaamaan kohderyhmänsä tarpeisiin ja unelmiin (luksuksesta).
Päivä on mahdollista räätälöidä kohdeorganisaation toimintaan ja reflektoida aihetta esim. asiakkaan polun kautta.

Toisena valmentajana Mona Eskola

PALVELUMUOTOILUTYÖPAJA (STEADY) 1 PV

Palvelumuotoilu eroaa paljonkin perinteisestä palvelujen suunnittelusta, koska se keskittyy erityisesti käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen. Palvelumuotoilun prosessissa on olennaista ihmisten osallistaminen ja rohkea kokeilukulttuuri. Työpajan jälkeen osallistuja ymmärtää mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan, millainen on palvelumuotoiluprosessi ja mitkä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteet. Lisäksi osallistuja saa myös käsityksen palvelumuotoilun keskeisimmistä menetelmistä ja työkaluista sekä ymmärtää kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää omassa organisaatiossa.

Toisena valmentajana Mona Eskola

ASIAKASKOKEMUSTYÖPAJA (STEADY) ½ PV -1PV

Loistavan asiakaskokemuksen luominen on tämän päivän liiketoiminnassa yksi organisaation tavoitteista ja menestyksen kulmakivistä. Työpajassa käydään läpi asiakaskokemuksen muodostuminen sekä pohditaan kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Työpajaan osallistuja saa käsityksen, miten asiakaskokemuksella voidaan luoda arvoa niin yritykselle kuin sen asiakkaalle. Osallistuja saa käyttöönsä työkaluja, joilla voi pohtia oman organisaationsa asiakaskokemuksen muodostumista sekä miten sitä voidaan kehittää.

Toisena valmentajana Mona Eskola

Riina Iloranta

Riina Ilorannan tausta on matkailualalla ja hän on työskennellyt projektitehtävissä useissa eri palvelunkehityshankkeissa. Hän toimii elämystalouden lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opettaen mm. palvelumuotoilua, elämystaloutta ja asiakaskokemuksen johtamista. Riina kuuluu ”LAB8 – Service Experience Laboratory” palvelukokemusten kehittämisen tiimiin, jonka tavoitteena on luoda elämyksellisiä ja toimivia palveluratkaisuja. Luksusosaaminen on syntynyt väitöskirjatyöskentelyn kautta, sillä Riina viimeistelee väitöskirjaa luksuselämyksen tuottamisesta sekä on osa Itä-Suomen yliopiston Tourism Business- tutkimusryhmää. Lisäksi Riina on akkreditoitu Service Design Networkin palvelumuotoilun Master trainer.

Riina Iloranta
Elämystalouden lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
riina.iloranta (at) haaga-helia.fi
+358 40 4887600
www.haaga-helia.fi
linkedin.com/in/riinailoranta