Siirry sisältöön

Mona Eskola

Steady-taso

LUKSUSTYÖPAJA (STEADY) ½ PV – 1 PV TAI 1 + 1 + ½ PV

Luksustyöpajassa tutustutaan luksuksen käsitteeseen ja muutokseen tavarakeskeisyydestä kohti elämyksellistä luksusta. Keskeisiä asioita luksuspalvelun tuottamisessa ovat vieraanvaraisuus, holistinen asiakaskokemus, moniaistillisuus sekä koko yrityksen henkilökunnan sitouttaminen tekemiseen yhteisen vision pohjalta. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat sisäänrakennettuja uuden luksuksen muotoilussa. Työpajat toimivat yhteisluomisen pohjalta ja toivomme mahdollisimman laajaa osanottoa organisaatiosta sekä eri henkilöstöryhmistä.

½ päivän luksustyöpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja sen soveltamisesta suomalaisessa vieraanvaraisuusalalla. Päivä sisältää pienen ennakkotehtävän yrityksen henkilöstölle.

1 päivän kestävässä työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja osallistuja saa analysoida oman yrityksen luksusosaamista sekä miten sitä voidaan kehittää. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys, mitä on uusi, elämyksellinen luksus, sekä mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet kokonaisvaltaisen elämyksellisen luksuksen muotoilussa omassa organisaatiossa. Päivä sisältää pienen ennakkotehtävän yrityksen henkilöstölle sekä lopuksi toimenpide-ehdotukset kohdeorganisaatiolle.

1 + 1 + ½ päivän työpaja
Erityisen hyödyllistä on työpajan räätälöinti yksittäisen yrityksen tarpeisiin, jolloin koulutus alkaa tutustumiskäynnistä ja yrityksen toiminnan analysoinnista ennen työpajaa. Keskimmäisen päivän työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja sen soveltamisesta suomalaisessa vieraanvaraisuusalalla pienen ennakkotehtävän pohjalta. Lopuksi ½ päivän työpaja sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kohdeorganisaatiolle sekä ehdotuksia jalkauttamisen onnistumiseen.

Toisena valmentajana Riina Iloranta

LUKSUSKULUTTAJA (STEADY) ½ PÄIVÄÄ

Keitä ovat tämän päivän luksuskuluttajat? Millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erilaiset luksuskuluttajaryhmät luovat palveluyrityksille? Puolen päivän aikana kuullaan, miten elämys- ja transformaatioyhteiskunnassa kuluttaminen linkittyy asiakkaiden elämäntyyleihin ja arvoihin sekä millaisia ovat tämän päivän hybridikuluttajat? Valmennuksen jälkeen organisaatiolla on selkeämpi kuva tämän päivän luksuskuluttamisesta, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erilaiset luksuskuluttajaryhmät voivat luoda yritykselle sekä miten yritys pystyy omaa toimintaansa muotoilemalla luomaan arvoa ja vastaamaan kohderyhmänsä tarpeisiin ja unelmiin (luksuksesta).
Päivä on mahdollista räätälöidä kohdeorganisaation toimintaan ja reflektoida aihetta esim. asiakkaan polun kautta.

Toisena valmentajana Riina Iloranta

PALVELUMUOTOILUTYÖPAJA (STEADY) 1 PV

Palvelumuotoilu eroaa paljonkin perinteisestä palvelujen suunnittelusta, koska se keskittyy erityisesti käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen. Palvelumuotoilun prosessissa on olennaista ihmisten osallistaminen ja rohkea kokeilukulttuuri. Työpajan jälkeen osallistuja ymmärtää mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan, millainen on palvelumuotoiluprosessi ja mitkä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteet. Lisäksi osallistuja saa myös käsityksen palvelumuotoilun keskeisimmistä menetelmistä ja työkaluista sekä ymmärtää kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää omassa organisaatiossa.

Toisena valmentajana Riina Iloranta

ASIAKASKOKEMUSTYÖPAJA (STEADY) ½ PV -1PV

Loistavan asiakaskokemuksen luominen on tämän päivän liiketoiminnassa yksi organisaation tavoitteista ja menestyksen kulmakivistä. Työpajassa käydään läpi asiakaskokemuksen muodostuminen sekä pohditaan kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Työpajaan osallistuja saa käsityksen, miten asiakaskokemuksella voidaan luoda arvoa niin yritykselle kuin sen asiakkaalle. Osallistuja saa käyttöönsä työkaluja, joilla voi pohtia oman organisaationsa asiakaskokemuksen muodostumista sekä miten sitä voidaan kehittää.

Toisena valmentajana Riina Iloranta

Mona Eskola

Mona Eskolalla on yli 20 vuoden kokemus korkeatasoisista asiakaskohtaamisista ja asiakaspalvelun laadun kehittämisestä kansainvälisessä matkailun toimintaympäristössä. Palveluyritysten asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittäminen yhteisen vision ja arvojen pohjalta ovat Monan ydinosaamisalueita.
Mona tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Lapin yliopistoon Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu –ohjelmassa elämyksellisestä luksuksesta tavoitteena kehittää suomalaista matkailualaa sekä vieraanvaraisuusalan palvelun laatua ja tarjontaa. Hän toimii Haaga-Heliassa Liiketalouden lehtorina sekä on mukana Haaga-Helian New Luxury –hankkeessa ja LAB8 palvelukehittämisen laboratoriossa https://www.lab8.fi/ 

Mona Eskola
Liiketalouden lehtori
Haaga-Helia amk
mona.eskola (at) haaga-helia.fi
https://www.linkedin.com/in/monaeskola/
+358 40 488 72 86