Siirry sisältöön
Uutinen 10.06.2024

Matkailijamittari: Ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa 205 miljoonaa euroa huhtikuussa 2024

Ulkomaiset matkailijat tekivät 293 000 huhtikuussa päättynyttä matkaa Suomeen, joista kertyi 2,4 miljoonaa yöpymistä. Huhtikuun matkoista 63 prosenttia tehtiin lentäen ja 37 prosenttia laivalla. Matkoista noin 62 prosenttia oli vapaa-ajanmatkoja ja noin 38 prosenttia työmatkoja. Vapaa-ajanmatkojen mediaanikesto oli 3 yötä. Tiedot löytyvät Visit Finlandin uudesta Matkailijamittari-kuukausitilastosta.

Yöpymisen sisältäneistä vapaa-ajanmatkoista 6 prosenttia oli valmismatkoja. Huhtikuussa päättyneiden matkojen varaukset oli tehty keskimäärin 2 kuukautta ennen matkan alkua.

Ulkomaiset matkailijat käyttivät huhtikuussa Suomessa yhteensä 205 miljoonaa euroa. Matkaa kohden laskettuna summa oli 699 euroa ja matkapäivää kohden 77 euroa. Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa muodostuu majoituksesta, ravintoloista ja kahviloista, polttoaineesta, liikkumisesta, kulttuurista, urheilusta ja virkistyksestä sekä ostoksista ja muista menoista. Rahankäyttöön ei sisälly meno- ja paluumatkan lento- ja laivalippuihin käytettyä rahaa. 

Huhtikuussa päättyneiden matkojen yhteenlaskettu hiilijalanjälki oli noin 126 000 tonnia hiilidioksidia (CO2), eli matkakohtainen hiilijalanjälki oli 430 kg CO2. Lentomatkojen keskimääräinen hiilijalanjälki oli 558 kg ja laivamatkojen 216 kg CO2. Hiilijalanjäljessä on huomioitu meno- ja paluumatkasta, Suomessa liikkumisesta sekä majoituksesta ja aterioista aiheutuneet päästöt. 

Matkailijamittari PBI huhtikuu 2024.png

Vuoden aikana 4,8 miljoona matkaa ja 3,9 miljardia euroa

Ulkomaiset matkailijat tekivät yhteensä 4,8 miljoonaa toukokuun 2023 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana päättynyttä matkaa Suomeen. Matkoista yön yli matkoja oli noin 91 prosenttia. Vapaa-ajan matkailijoiden osuus oli 73 prosenttia ja työmatkailijoiden 27 prosenttia. 

Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö touko-huhtikuussa oli 3,9 miljardia euroa, eli keskimäärin 325 miljoonaa euroa kuukaudessa. Jakson aikana matkailijat käyttivät keskimäärin 822 euroa per matka ja 75 euroa per päivä. 

Tutustu matkailijamittariin

Faktat

  • Matkailijamittari on Visit Finlandin tuottama uusi kuukausitilasto. Tiedonkeruu alkoi maaliskuussa 2023.
  • Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ulkomailla asuvat matkailijat, jotka matkustivat Suomeen. Kohdejoukkoon eivät sisälly niin sanotut transit- eli vaihtomatkustajat.
  • Tilastokeskus vastaa tutkimuksen otannan suunnittelusta ja tutkimusaineiston tuottamisesta. Tutkimusyritykset Visitory Oy ja Norstat Oy vastaavat satamissa ja lentokentillä tehtävästä tiedonkeruusta.
  • Huhtikuussa 2024 haastatteluja tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Helsingin ja Turun satamissa.
  • Toukokuun 2023 ja huhtikuun 2024 välisen ajan kattava aineisto muodostuu 7696:sta ja huhtikuun 2024 aineisto 324:sta kohdejoukkoon kuuluvan henkilön haastattelusta.
  • Matkamäärän virhemarginaali oli touko-huhtikuussa noin 2 prosenttia ja huhtikuussa 2024 noin 15 prosenttia suuntaansa.
  • Tilastointiprosessia on kehitetty ensimmäisten kuukausien aikana, minkä vuoksi lukuihin on tehty muutamia tarkennuksia jälkikäteen.
  • Tutkimuksen tulokset julkaistaan tietokantatauluina Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfissa sekä avoimena datana Matkailu ja turismi - Kategoriat avoindata.fi.