Siirry sisältöön

Miten Suomi matkailumaana mielletään maailmalla?

Tutkimukset Nation Brand Index, Digital Demand ja Brand Tracking tarkastelevat tätä kysymystä toisiaan täydentävistä näkökulmista. Tutkimusten keskeisimmät löydökset on nostettu esiin seuraavassa.

MIELIKUVATUTKIMUS SUOMEN MATKAILUSTA

Suomi saavutti kaikkien aikojen korkeimman sijoituksensa suurimmassa maakuvatutkimuksessa (Anholt-Ipsos Nation Brands Index) vuonna 2021, kokonaissijoituksena viidestoista kuudenkymmenen maan joukosta. Maakuvatutkimuksessa Suomi-mielikuvaa arvioitiin kuuden eri teeman (vienti, hallinto, kulttuuri, ihmiset, matkailu sekä maahanmuutto ja investoinnit) avulla – mielikuva parani kaikissa kategorioissa.

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta – Matkailu on Suomi-kuvan kohentumisen suurin vaikuttava tekijä

Keskeiset nostot

 • Matkailu vie myönteisesti eteenpäin Suomi-kuvaa. Matkailun sijoitus on parantunut reilussa 10 vuodessa 7 sijaa ylöspäin. Matkailu ja kulttuuri olivat vuonna 2021 suurimmat nousijat kuudesta teemasta.
 • Matkailun ja kulttuurin osalta suurimmat onnistumiset vuonna 2021 olivat luonnon kauneuden sijoittuminen yhdentoista parhaan joukkoon sekä nykykulttuurin suurin vuotuinen parannus. Historialliset rakennukset, kulttuuriperintö sekä kaupunkien eloisuus jäivät muiden arvioitavien osa-alueiden varjoon sijoitustensa suhteen. Selvää myötätuulta on joka tapauksessa havaittavissa – kaikki matkailun ja kulttuurin osa-alueet paransivat pisteitään edellisvuodesta.
 • Suunta matkailun saralla on oikea – maakuvan sijoitusta on kuitenkin varaa parantaa. Matkailun ja kulttuurin tunnettuutta lisäämällä matkaa kärkeen voidaan kiriä ja mahdollistaa näin myös Suomen kokonaismaakuvan kohentuminen.
 • Suomen imago turvallisena matkailukohteena on vakaalla pohjalla. Tutkimustulokset vahvistavat Suomen olevan samanaikaisesti niin kiehtova kuin turvallinen kohde, joka yhdistetään moderniin muotoiluun, museoihin ja korkeaan teknologiaan. Suomalaiset mielletään ahkeriksi, työteliäiksi ja taitaviksi ihmisiksi.
 • Tutkimukseen osallistuneista maista Ruotsi, Saksa ja Venäjä sijoittivat Suomen matkailuun liittyvät teemat 15 parhaimman maan joukkoon.

      

 

SUOMEEN KOHDISTUVA MATKAILUHAKU 

Matkailuaiheiset nettihaut kuvaavat kiinnostusta Suomea kohtaan matkailumaana – Työkalu trendien ennakointiin ja havaitsemiseen

 Digital Demand –tutkimus pohjautuu Suomeen kohdistuviin ulkomaisiin ja kotimaisiin matkailuaiheisiin nettihakuihin kattaen tärkeimmät hakukoneet maailmanlaajuisesti.

Tutkimus antaa näkemystä Suomen digitaalisen matkailukysynnän tärkeimmistä teemoista, matkailijahakujen kausiluonteisuudesta, kohdemarkkinoiden eroavaisuuksista, Suomen asemasta Pohjoismaissa ja hakutuloksissa käytettyjen kielten osuuksista kohdemarkkinoittain.

Keskeiset nostot

 • Suomeen kohdistuvat matkailuhaut elpyivät pandemiasta. Kesäajan hakujen määrät ovat jatkuvasti kasvaneet ja hakuajankohta pidentynyt. Pandemia vaikutti kotimaan hakutuloksiin positiivisesti.
 • Ulkomaan- ja kotimaan markkinat eroavat toisistaan huomattavasti niin kausiluonteisuudessaan kuin kiinnostuksenkohteissaan.
 • Suurin matkailukysyntä Suomeen kohdistuu Saksasta, Japanista ja Yhdysvalloista.
 • Suomesta etsitään eniten hyvinvointiin ja luonnon ihmeisiin liittyviä matkailuaiheita. Suomi profiloituu joulupukkiin ja saunoihin – Näissä Suomi on Pohjoismaiden ykkönen.
 • Kulttuuriin liittyvät matkailuaiheiset hakutulokset jatkavat kasvuaan kaikissa Pohjoismaissa. Suomesta etsitään kulttuurin saralla ensisijaisesti saamelaisuutta, museoita, linnoja ja linnoituksia, muistomerkkejä ja monumentteja, kirkkoja, musiikkitapahtumia ja Unesco-kohteita.
 • Suomeen kohdistuvia matkailuaiheita haetaan yleisesti muita Pohjoismaita vähemmän.

Tutkimuksen datan toimittaa Bloom Consulting.

   

 

KOHDEMARKKINOIDEN KOKEMUS SUOMESTA ENNEN KRIISEJÄ

Suomi-mielikuva ennen kriisejä – Brand Tracking -tutkimus arvioi Suomea lomakohteena eri markkinoiden näkökulmasta

Brand Tracking -tutkimus selvitti pandemiaa edeltävänä ajankohtana (2019) eri markkinoiden kokemusta Suomesta lomakohteena. Markkinat käsittävät seuraavat maat: Espanja, Hong Kong, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kiina, Ranska, Saksa, USA ja Venäjä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Eurooppaan tai Pohjois-Eurooppaan seuraavan kolmen vuoden aikana matkaa suunnitelevien 18–65-vuotiaiden naisten ja miesten näkemyksiä Suomesta lomakohteena. Tutkimuksessa selvitettiin Suomen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkakohteena, mielikuvia liittyen Suomen neljään suuralueeseen sekä Suomen vertautumista muihin Pohjoismaihin.

 • Venäjällä, Kiinassa ja Japanissa Suomi huomioitiin vahvasti lomakohteena - Yhdysvalloissa ja Euroopan markkinoilla Suomi jäi jälkeen pohjoismaisia naapureitaan.
 • Suomi yhdistettiin spontaanisti lumeen ja pakkasmaisemiin, joskin nämä ajatukset liitettiin myös muihin Pohjoismaihin. Ainutlaatuisia Suomi-mielikuvia olivat järvet, metsät ja joulu.
 • Vuonna 2019 kestävä matkailu ei profiloitunut selkeästi mihinkään pohjoismaiseen markkinaan – ratkaisuksi esitettiin tietoisuuden lisäämistä toteutuneista kestävistä aloitteista.
 • Suomen tunnetuimmat alueet Euroopassa vuonna 2019 olivat Lappi ja Helsinki. Kaukomarkkinoilla, kuten Kiinassa ja Yhdysvalloissa Lappi oli vähemmän tunnettu, mutta tietoisuus Helsingistä vahva.  

Lisätietoja

Head of Business Intelligence:
Katarina Wakonen
katarina.wakonen (at) businessfinland.fi

Analyst:
Susanne Heikkinen
susanne.heikkinen (at) businessfinland.fi

Project Coordinator:
Irene Ruuskanen
irene.ruuskanen (at) businessfinland.fi