Siirry sisältöön

Matkailun Ennusteet

Suomen matkailu on palautumassa kriisejä edeltävälle tasolle vuonna 2025

Tulevaisuuden näkymät 

Viimeisimmän ennusteen mukaan (julkaistu joulukuussa 2022), koko Euroopan matkailun, sekä myös Suomeen suuntautuvan kansainvälisen matkailun on ennustettu elpyvän pandemiaa edeltäneelle tasolle vuonna 2025. Kustannusten nousu ja inflaatiosta aiheutuva kuluttajien ostovoiman heikkeneminen hidastaa matkailun toipumista. Matkailu Euroopaan kohdemarkkinoilta ja USA:sta Suomeen elpyy kuitenkin jo vuosien 2023-2024 aikana, kun kuluttajat panostavat laadukkaaseen Euroopan sisäiseen matkustamiseen. Rahankäytön ennustetaan palautuvan 2019 vuoden tasolle Euroopassa ja Suomessa vuonna 2024 mutta lähes kaikkien Euroopan kohdemarkkinoiden, sekä USA:n osalta palautuminen on jo tapahtunut.

 

 

Eurooppa

Hollannin ja Italian ennustetaan toipuvan pandemiaa edeltäviin lukuihin vuonna 2023. Belgia sen sijaan jatkaa kasvun tiellä ja on ennustettu saavuttavan pandemiaa edeltävät luvut jo vuoden 2022 aikana. Rahankäyttö näiltä markkinoilta palautuu vuoden 2019 tasolle jo vuonna 2022.

Saksan, Ruotsin, Ranskan, Espanjan, Sveitsin ja Itävallan osalta hintojen nousu ja epävarmuustekijät vaikuttavat Suomeen suuntautuvan matkustuksen kysyntään ja palautuminen on ennustettu nyt vuodelle 2024. Espanjan osalta rahankäyttö palautuu ennalleen vuoden 2023 aikana.

Amerikka

Kesällä 2022 USA:n oli vielä ennustettu toipuvan vuoden 2019 tasolle vuonna 2023, mutta uuden, päivitetyn ennusteen perusteella, toipuminen on ottanut hieman takapakkia ja ennuste näyttää palautumista nyt yöpymisissä vuodelle 2024. 

Aasia

Aasian maiden (Kiina, Etelä-Korea, Japani ja Intia) toipumisen on ennustettu nyt tapahtuvan aiemmin, kuin miltä tilanne vielä kesällä 2022 näytti. Kiina olisi joulukuun ennusteen mukaan vuoden 2019 luvuissa 2025. Kiinan tapaan myös Korea on kohentanut ennustettaan kesäisestä. Sen ennustetaan nyt toipuvan samana vuonna Kiinan kanssa. Intian toipumisen ennuste on pudonnut hieman viime kesästä, sen odotetaan saavuttavan vuoden 2019 luvut vuonna samaan aikaan vuonna 2025.

Japanin ennuste oli vielä kesällä 2022 synkkä. Sen ennuste on kuitenkin myös nyt kohentunut kahdella vuodella ja ennustetaan saavuttavan vuoden 2019 luvut vuonna 2026.

Intian rahankäyttö toipuu näistä Aasian markkinoista ensimmäisenä, vuonna 2024Seuraavan vuoden aikana toipuu Kiina ja vuonna 2026 sekä Korea että Japani.

 

Matkailun skenaariot

Oxford Economics tuotti ennusteiden lisäksi loppuvuodesta 2022 Visit Finlandille erilaisia skenaarioita kriisien vaikutuksesta matkailun elpymiseen. Kansainvälinen matkailu toipuu Suomessa optimistisen skenaarion mukaan vuonna 2024 mutta pessimistisessä ja perusskenaarioissa toipuminen tapahtuu vuonna 2025. Tarkemmat analyysit löytyvät skenaarioraportista 'Matkailun Skenaariot' linkin takaa.

Matkailun Julkaisut

Matkailutilinpidon tilastot ja muut tutkimusmateriaalit ovat koottuna yhteen Matkailun julkaisut -palveluun.

Matkailun Julkaisut

Matkailun skenaariot 2022

Oxford Economicsin laatima skenaarioraportti kansainvälisen  matkailun elpymisestä Suomessa. Raportti on laadittu marraskuussa 2022.

Matkailun skenaariot 2022