Siirry sisältöön

Matkailun ennakointi

Visit Finlandin matkailun ennakoinnin tarkoituksena on mahdollistaa matkailualan ja sen toimijoiden menestyminen pitkällä aikavälillä yhdistämällä suomalainen matkailun potentiaali kansainvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Laadullista ennakointitietoa hyödyntäen voidaan tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden luotaamiseksi. 

Tutki matkailun ilmiöitä

Tutustu toiminnalliseen Rethinking Future Travel –tulevaisuuskarttaan, jossa on kuvattu matkailun kansainvälisen toimintaympäristön muutosilmiöitä, vakiintuneempia trendejä ja heikkoja muutossignaaleja, vuoteen 2030. Klikkaamalla ilmiötä saat lisätietoja kustakin teemasta. Voit suodattaa sisältöä vasemman alakulman valikosta.

Matkailun ilmiöitä vuoteen 2030

Rethinking Future Travel -tulevaisuuskartan tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Suomen matkailuun vaikuttavista kansainvälisistä muutosilmiöistä. Aikajänne on noin 10 vuotta, sisemmällä kehällä lähitulevaisuuden ja ulommalla kehällä keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmiöt. Klikkaamalla kutakin ilmiötä saat siitä lisätietoja. 

Matkailija 2030 -skenaariot

Visit Finland järjesti vuoden 2020 lopulla akatemiavalmentajille ja alueasiantuntijoille työpajat, joissa luotiin Visit Finlandin kansainvälisen verkoston havaitsemien matkailun toimintaympäristön muutosilmiöiden pohjalta Matkailija 2030 –skenaarioita. Osallistujat muodostivat intuitiiviseen logiikkaan perustuen nelikenttiä mahdollisista tulevaisuuden maailmoista ja matkailijoista. Lisäksi pohdittiin tulevaisuuden matkailijoiden tarpeita ja haasteita sekä ratkaisuja niihin. Useissa skenaarioissa korostuivat yksilölliset, uniikit kokemukset, vastuullisuus arvovalintoina sekä virtuaalisuus. Myös hyvinvointi ja turvallisuushakuisuus tulivat esille tulevaisuuden kysynnän moottoreina. Työpajojen tulokset löytyvät Matkailija 2030 -skenaariot -raportista.

Mitä on matkailun ennakointi?

Visit Finlandin matkailun ennakoinnissa (foresight) tuotetaan yhdessä globaalin kansainvälisen verkoston ja muiden asiantuntijoiden sekä matkailun toimijoiden kanssa näkemyksiä kansainvälisen matkailun tulevaisuuden kysynnästä ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tarkoituksena on koota rikasta, eteenpäin katsovaa, kansainväliseen kysyntään pohjautuvaa laadullista tietoa Suomen matkailun mahdollisista tulevaisuuden suunnista globaalisti. Ennakointi mahdollistaa tulevaisuuden muutoksiin varautumisen erityisesti epävarmoissa olosuhteissa, joissa ennustaminen on mahdotonta. Ennakointi on keskeinen osa toimintaympäristön muutosten ja vaihtoehtoisen tulevaisuuksien hahmottamis- ja seurantaprosessia. Sen keskiössä ovat erilaiset (mega)trendit, ilmiöt ja muutossignaalit.

Ennakointitieto tarjoaa matkailuelinkeinolle näkemystä kasvun ja kansainvälistymisen tueksi sekä innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Sitä hyödyntäen voidaan tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden luotaamiseksi. Osallistamalla eri toimijoita työhön voidaan lisätä matkailualan toimijoiden ennakointiosaamista eli kykyä muodostaa näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista sekä taitoa soveltaa näitä näkemyksiä omassa käytännön toiminnassa ja toiminnan uudistamisessa. Visit Finlandin ennakointi on osa Business Finlandin ennakointia. Tutustu matkailuun osana Business Finlandin skenaarioita.

Lisätietoja

Head of Business Intelligence:
Katarina Wakonen
katarina.wakonen (at) businessfinland.fi

Analyst:
Susanne Heikkinen
susanne.heikkinen (at) businessfinland.fi

Project Coordinator:
Irene Ruuskanen
irene.ruuskanen (at) businessfinland.fi