Siirry sisältöön

Mika Viitanen

Ready, Steady & Go -tasot

Asiakaslähtöinen digitaalinen löydettävyys, 4h (Ready & Steady)

Avataan yhdessä digitaalisen asiakaspolun salat asiakaslähtöisen analyysin kautta. Luodaan toimintatavat, joilla ostopolun ylläpito helpottuu.

Tee tuotteista ostettavia - digikaupankäynti kuntoon, 4h (Ready)

Käydään läpi yrityskohtaiset tuotteet ja rakennetaan tavoitekuva jakelukanavista- ja myyntimalleista.

Aitoa vaikuttavuutta - markkinointi digimaailmassa, 4-8h (Ready, Steady & Go)

Miten tehdään markkinointia mitattavasti ja tavoitteellisesti? Minkälaiset asiat tukevat asiakaspolkua ja missä taas tuottamatonta tykkäyskalastelua? Käydään digimarkkinoinnin toimintatavat yhdessä sparraten läpi.

Mututuntuma pois päätöksenteosta - tiedolla johtaminen käytännössä, 4h (Ready)

Käytänteen ja toimintamallit tiedon keräämiseen ja sen käyttämiseen päätöksenteossa niin markkinoinnin, myynnin kuin toimintojen näkökulmasta.

Maineenhallinta myyntityökaluna - asiakaskokemus kärkeen, 4h (Ready & Steady)

Miten rakennamme toimivan palautekanavan joka sekä vahvistaa markkinointiviestiämme että tehostaa omaa toimintaamme?

Matkalla maailmalle - kansainvälistymisen ensiaskeleet, 3h (Ready)

Sparraava kokonaisuus, jossa rakennamme tarjonnan peusteella askelmerkit laadukkaalle kansainvälistymiselle.

Luontoteemat konkreettisiksi myyntivalteiksi, 8h (Ready & Steady)

Valmentajan kartoituksen ja yhteisen tekemisen kautta rakennetaan analyysi kohteen piilevistä luontoarvoista ja niiden kestävästä hyödyntämisestä markkinoinnissa.

Askel edellä - sisällöntuotannon seuraavat trendit, 4h (Ready, Steady & Go)

Missä kanavissa kuluttajia puhutellaan? Miten sitoutetaan ihmisiä brändiin? Modernit monimediakanavat video- ja audiosisältöjen kautta tarjoavan ainutkertaisen mahdollisuuden markkinoinnin kehitykseen - kunhan se tehdään hyvin.

Lisätietoja

Mika on mediatuotannon ja matkailualan moniosaaja, jolle prosessilähtöinen tekeminen ja mitattavat tavoitteet ovat kaiken alku ja juuri.

Mika Viitanen
FlowHouse Oy
mika.viitanen (at) flowhouse.fi
+358 50 328 8180
www.flowhouse.fi