Siirry sisältöön

Marko Vento

Ready Steady Go -tasot

Ennakoinnin työpaja 1pv

Yritysten elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi tai edistämiseksi on tärkeää pystyä ennakoimaan tulevia kysynnän muutoksia. Ennakoinnin työpaja on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää uudenlaisia matkailutuotteita tulevaisuuden muuttuvaan kansainväliseen kysyntään.

Ennakoinnin työpajassa ideoidaan ja kehitetään yritysryhminä uudenlaisia, innovatiivisia matkailutuotteita tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Ideoinnin pohjana ovat Visit Finlandin ennakointityön tuloksena luodut 2030-matkailijaprofiilit. Alueorganisaatio tai alueen matkailun kehittäjäorganisaatio kokoaa alueeltaan yritysryhmän ja toimii kokoonkutsujana. Työpajaan osallistuminen edellyttää ennakkomateriaaliin tutustumista sekä ryhmän omatoimista jatkotyöstöä ja tuotteen testausta 1-2 vuoden kuluessa.

Matkailuelinkeinoyrityksen asiakasviestintä (B2B ja B2C) covidin aikana (Ready-Steady) 2h

Valmennuksessa käydään läpi tapaa miten suomalainen matkailuelinkeinon yritys voisi omia palvelujaan koskien toteuttaa asiakasviestintää (B2B ja B2C) covidin aikana. Valmennuksessa kerrotaan myös esimerkkejä miten globaalisti tunnetut matkanjärjestäjät ovat suunnitelleet muuttavansa omia toimintamallejaan covidin aikana turvallisen matkustamisen tunteen lisäämiseksi. Huom. valmennuksessa ei käydä läpi Suomen viranomaisten rajoituksia muun muassa matkustamiseen liittyen.

Designin hyödyntäminen matkailussa (Ready-Steady-Go) ½ pv

Valmennuksessa käydään läpi designin merkittävää roolia matkailuyrityksen osalta, kun tavoitteena on saada high end ja/tai affordable luxury -segmentin asiakkaita. Valmennuksessa käydään läpi myös esimerkkejä uusista designiin vahvasti nojaavista Pohjoismaissa sijaitsevista matkailupalveluista – eritoten majoitus.

Matkailuyrityksen kansainvälistymisvalmennus, jakelutiet (Ready) ½ pv

Valmennus käsittelee matkailumarkkinoiden kansainvälisiä jakeluteitä, ja niiden merkitystä kansainvälistymistavoitteissa.

Kansainväliset jakelukanavat, (Steady) ½ pv

Valmennus käsittelee matkailumarkkinoiden kansainvälisiä jakeluteitä, ja niiden vaikuttavuutta eri markkinoilla sekä yhteistyön edellytyksiä.

Käytännönläheiset Steady-tason askelmerkit kansainvälistymiseen, (Steady) ½ pv

Valmennus käsittelee käytännönläheisesti askelmerkkejä kansainvälistymisen mahdollistamiseksi esimerkkien ja eri näkökulmien havainnollistamana.

Alueorganisaatioiden ja yritysten kohdemarkkinavalinnoissa huomioitavat asiat, (Steady) ½ pv

Valmennus käsittelee kohdemarkkinavalinnoissa merkityksellisiä ja usein huomioimattakin jääviä asioita auttamaan kohdemarkkinavalintojen päätöksentekoon, ja miksi lähtökohtaisesti kiinnostavin kohdemarkkina ei olekaan monesti se paras valinta.

Ymmärrä paremmin Kiinasta saapuvien turistien määrän kasvattamiseen vaikuttavia tekijöitä, (Steady) ½ pv

Valmennus auttaa ymmärtämään paremmin miten Kiina eroaa muista markkinoista yritysten ja matkailuorganisaatioiden näkökulmasta, ja käytännönläheisesti havainnollistaen mitkä asiat vaikuttavat eniten turistien määrän kasvattamiseen alueella ja sen matkailuyrityksissä

Myyntityö ja jakelukanavayhteistyö, (Go) 1pv

Valmennus käsittää Go-tason mukaista valmennusta ja sparrausta myyntityöhön ja jakelukanavayhteistyöhön globaalisti

Kohdemarkkinoiden Kiina-Japani-Saksa-Venäjä vertailu myynti ja markkinointi huomioiden, (Go) 1pv

Valmennus käsittää edellä mainittujen kohdemarkkinoiden vertailua eritoten myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta matkailualueorganisaatioille ja matkailuyrityksille suunnattuna.

Japani kohdemarkkinana, (Go) ½ pv

Valmennus käsittää käytännönläheisen tiivistyksen Japanista kohdemarkkinana, ja mitä matkailualueorganisaatioiden sekä matkailuyritysten olisi hyvä tietää markkinoille mennessään mukaan lukien jakelutiet.

Kestoajat esimerkkejä – ovat myös räätälöitävissä tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Marko Vennolla on vankka kokemus ja liiketoimintaymmärrys keskeisistä lähtömarkkinoista ja jakeluteistä – keskiössä myynti ja markkinointi.

Marko Vento
Travel & Stay
marko.vento(at)travelandstay.fi
Puh. +358 (0)44 2977 904
www.travelandstay.fi