Siirry sisältöön

Maija Sydänmaanlakka

Ready Steady -tasot

Verkostojen voima – kulttuurimatkailu syntyy yhteistyönä (Ready/Steady) ½ - 1 pv

Kulttuurimatkailuvalmennuksessa inspiroidutaan suomalaisen kulttuurimatkailun vetovoimatekijöistä ja vahvuuksista, Culture Finlandin kulttuurimatkailun tuotesuosituksia seuraten. Mitä ne ovat ja miten niitä hyödynnetään teidän alueellanne? Miten kulttuurimatkailutuotteita lähdetään rakentamaan monialaisissa verkostoissa? Mistä elementeistä kulttuurimatkailutuotteet- ja palvelut rakentuvat?

Valmennus sisältää luento-osuuden ja fasilitoidun työpajaosion. Kokonaisuuden tavoitteena on kirkastaa paikallisia voimavaroja, tehdä näkyväksi mahdollisuuksia sekä aloittaa toimijaverkoston yhteinen matka ideoista kohti kulttuurimatkailun tuotekehitystä.

Ideoista teoiksi – lisää toimintamahdollisuuksia kulttuurialoille (Ready/Steady) ½ - 1 pv

Culture Finland -ohjelman kulttuurimatkailun tuotesuositusten ja Visit Finlandin kansainvälistymispolun viitoittamina työstetään yhdessä sitä, miten paikallisista taide- ja kulttuuriresursseista on mahdollista rakentaa matkailijoille suunnattavia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita. Miten kulttuurialan toimijat; taiteentekijät, työryhmät ja kulttuurin välittäjäporras asemoituvat kulttuurimatkailun palveluntarjoajina.

Valmennus sisältää inspiroivan luento-osuuden ja fasilitoidun työpajaosion. Kokonaisuuden tavoitteena on jatkaa matkaa ideoista kohti verkostoissa syntyviä ja digialustoilla myytäviä kulttuurimatkailutuotteita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

Valmennusta suositellaan erityisesti kulttuuri-ja taidealan toimijoille; freelancereille, kulttuuritaloille, työryhmille, kulttuurituottajille ja muille kulttuurin välittäjäportaan toimijoille. Valmentaja on kulttuurituottaja, laulaja-näyttelijä ja matkailualan ammattilainen, jolla on vahva kokemus ruohonjuuritason tekemisestä.

Elämys kaikille aisteilleluovan matkailun elementit kulttuurimatkailussa (Steady) ½ pv

Mitä eroa on perinteisellä kulttuurimatkailulla (Cultural tourism) ja luovalla matkailulla (Creative Tourism)? Miten rakennetaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus, jossa matkailija on oman kulttuurielämyksensä aktiivinen luoja? Mitkä ovat osallistavan taide- ja kulttuurikokemuksen elementit, kuka tällaisia palveluja voi tuottaa? Missä ja kenelle luovan matkailun palvelutuotteita myydään?

Valmennus sisältää inspiroivan luento-osuuden ja interaktiivisen ”lähtölaukauksen”, askelmerkit oman yrityksen luovan matkailun ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Lisätietoja

Maija Sydänmaanlakka on laaja-alainen kulttuuri- ja matkailualan freelancer. Kulttuurituottajan (AMK), muusikon (AMK) ja matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen restonomin (YAMK) toimenkuvia luovasti yhdistellen Maija työskentelee niin estradeilla, tapahtumien kulisseissa kuin monialaisten kulttuurimatkailuprojektien innostavana veturinakin.

Maija Sydänmaanlakka
Maya Productions
maija.sydanmaanlakka@gmail.com
Puh. +358 50 5489 428
https://maijasydanmaanlakka.fi/

Valmennusaiheet ja -polut