Siirry sisältöön

Juha Sorjonen

Yrityksille ja DMOille

Oma digityökalupakki ja digitekeminen kuntoon! ½-2 pv

Matkailuyrityksen digitaalinen työkalupakki, markkinoinnin ja myynnin auditointi ja vuosisuunnittelu

Tavoitteet ja sisältö

 • Arvioidaan ja kehitetään yrityksen markkinoinnin ja myynnin työkalupakkia kanavien, datan ja markkinoinnin-myynnin näkökulmista.
 • Tehdään verkkosivustojen ja somekanavien oma auditoinnit ohjatusti.
 • Määritetään yritykselle välineistöä, keinoja ja tarvittavaa dataa, erityisesti huomioiden myös matkanjärjestäjä- ja mediayhteistyön & vaikuttajamarkkinoinniin mahdollisuudet
 • Valmennuksen jälkeen yritys tuntee oman digiliiketoiminnan tilanteen, kehitystarpeet ja saanut myös digimarkkinoinnin ja -myynnin vuosisuunnitelman.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Näy ja löydy verkossa! ½-2 pv

Digitaalinen löydettävyys, hakukoneoptimointi, sisällöt ja tekoäly

Tavoitteet ja sisältö

 • Koulutuksen tarkoituksena on parantaa matkailuyrityksen orgaanista näkyvyyttä ja löydettävyyttä verkossa ja kehittää digitaalista läsnäoloa oman ja yhteismarkkinoinnin avulla.
 • Käydään läpi yrityksen ja matkailualueen omaa hakusanadataa analytiikkatyökaluja ja myös tekoälyä hyödyntäen.
 • Osallistujat saavat konkreettisia vastauksia kuinka voivat parantaa omaa löydettävyyttä verkossa, ymmärtämään asiakaspolkua ja hyödyntämään luonnollisesta (orgaanista) hakukoneoptimointia ja sisällöntuotantoja.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Uusia matkailutuotteita ja vanhojen kirkastusta! ½ - 4 pv

Matkailutuotteen konseptointi, tuotteistaminen, kaupallistaminen ja kansainvälisille markkinoille vienti

Tavoitteet ja sisältö

 • Luodaan kokonaisymmärrys mistä tuotteistaminen ja kansainvälisille markkinoille vienti muodostuu - laadukkaan tuotekorttikuvauksen lisäksi.
 • Konseptoidaan erottautuvia ja laadukkaita matkailutuotteita vastuullisuus ja VisitFinland -kohderyhmäopas huomioiden, sovelletaan myös tekoälyn mahdollisuuksia.
 • Käsitellään kansainvälistymisen ja kaupallistamisen eri osa-alueita, mm. kärkiviesti, erilaiset liiketoimintamallit ja hinnoittelustrategiat.
 • Tuloksena syntyy uusia tuotteita ja myös laajempia, kuntarajat ylittäviä matkapaketteja tai -reittejä.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Tunne asiakkaasi, niin nykyiset ja tulevatkin - ja rakenna heille entistäkin parempaa asiakaskokemusta! ½ - 2 pv

Asiakkuuksien hallinta, myyntiprosessit ja VisitFinland kohderyhmäopas

Tavoitteet ja sisältö

 • Syvennetään asiakkuudenhallinnan (CRM) ja asiakaskokemuksen (CX) ymmärrystä, soveltamis- ja hyödyntämisosaamista läpikulkien yrityksen eri toiminnot
 • Yrityksen myyntimalli ja (re)design vs. BtoB-asiakkaan ostoprosessi
 • Asiakastiedon keräys, hallinta ja hyödyntäminen
 • Visit Finlandin uusi kohderyhmäopas ja sen hyödyntämismahdollisuudet
 • Parhaimman ja kannattavimman asiakkaan tunnistaminen ja tavoittaminen
 • Valmennuksessa yritykselle laaditaan oma kompakti asiakkuuksien hoitomalli, CRM pelikirja.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Kasvua, kehitystä ja yhteistyötä matkailualueelle ja verkostoihin! 1-4 pv

DMO- ja Visit -organisaatioiden toimintamallit, matkailun strateginen suunnittelu ja kehitystoiminta

Tavoite ja sisällöt

 • Valmennuksen avulla osallistuvat saavat vinkkejä, konsultativiista sparrausta ja benchmarking esimerkkejä miten matkailualuetta/verkostoa koordinoidaan, johdetaan ja kehitetään hyödyntämällä yrityslähtöisyyttä, digitaalisuutta, tiedollajohtamista ja kumppanuus- ja ekosysteemiajattelua.  
 • Käsitellään erilaisia kumppanuus- ja rahoitusmalleja ja luodaan askelmerkkejä laajempaan strategia- tai brändiprosessin toteutukseen
 • Palvelumuotoilun ja osallistavien menetelmien avulla luodaan destinaation tilannekuva, ydintavoitteet ja keskeistä keinovalikoimaa.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Matkailun brändityöpaja - brändi kirkkaaksi, kiinnostavaksi ja löydettäväksi. ½-2 pv

Miten brändejä luodaan, kirkastetaan, kehitetään?

Tavoite ja sisällöt

 • Mitä brändityö ja brändääminen on käytännössä, mitä brändi ei ole?
 • Mistä muodostuu brändiprosessin toimenpiteet ja eteneminen, mm. slogan, brändihierkarkia, -persoona ja -käsikirja.
 • Suosituksia ja benchmarkkeja - miten rakennetaan merkityksellisiä, erottautuvia ja vastuullisia matkailubrändejä ja luodaan brändilojaliteettia?
 • Valmennus antaa konkreettisia vinkkejä, harjoitevälineistöä ja strategista ohjeistoa brändityön aloittamiseen ja brändikehitykseen yritys- tai destinaatiotasolla.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Markkinointiin mukaan enemmän strategiaa ja sisältöä! ½ - 4 pv

Markkinointistrategian ja sisältösuunnitelman laatiminen. 

Tavoite ja sisällöt

 • Valmennus luo valmiudet suunnitella oma markkinointistrategia ja sisältösuunnitelma.
 • Ainutlaatuisuusväittämä, fakta- ja tunnesyyt, visuaalinen viestintä
 • Kohderyhmävalinnat
 • Strategiset painopisteet ja valinnat taktisiksi toimenpiteiksi
 • Asiakaspolku ja tavoite/toimenpiteet/tulosmittarit -canvas
 • Markkinoinnin mittarit ja analytiikka
 • Markkinointibudjetointi ja tuloslaskelmat
 • Sisältömarkkinointi vs. tuotevetoinen markkinointi
 • Sisältösuunnittelu ja resurssiviisaat tuotantomallit
 • Some-, markkinointi-, myynti- ja jakelukanavien ja medioiden valinnat

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Suunnittele, toimi ja kehitä tiedolla - ei mutulla, ½-2 pv

Matkailun tiedolla johtaminen ja oma tiedolla johtamisen malli

Tavoite ja sisällöt

 • Perehdytään tiedolla johtamisen keskeisiin käsitteisiin, yrityksille sopiviin toimintamalleihin ja työkaluihin.
 • Osallistujat oppivat arvioimaan ja valitsemaan makro- ja yritystason matkailumittareita, hyödyntämään OKR- ja KPI-ajattelua, ja saavat askelmerkkejä kohti tietoperusteista ja dataohjautuvaa liiketoimintaa.
 • Tarkastellaan markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen keskeisiä mittareita, arvioidaan julkisten tietovarantojen hyödynnettävyyttä.
 • Laaditaan ryhmä-/yrityskohtainen tiedolla johtamisen -malli ja avainmittareisto.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Tekoäly - uhka vai mahdollisuus matkailussa? ½-2 pv

Tekoäly ja ChatGPT matkailuyrityksien käytössä

Tavoite ja sisältö

 • Valmennuksessa käydään läpi ChatGPT:n peruslogiikkaa ja luodaan valmiudet aloittaa tekoälyn soveltava käyttö yrityksen omassa käytössä.
 • Valmennuksessa perustetaan tilit, käydään ChatGPT perusperiaatteet ja tehdään erilaisia harjoituksia laadukkaiden prompt-keskustelujen avulla.
 • Osallistujat saavat runsaasti esimerkkejä ja konkreettisia suosituksia yrityksen oman liiketoiminnan monipuoliseen kehittämiseen ChatGPT:n avulla - ja myös muilla sovelluksilla, esimerkiksi MidJourney.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Näin saat näkyvyyttä VisitFinland.com -verkkopalvelussa. ½-2 pv

Tuotetiedot VisitFinland DataHubiin

Tavoite ja sisältö

 • Valmennuksessa paneudutaan DataHubin tarjoamiin erilaisiin mahdollisuuksiin yrityksen tunnettavuudelle, markkinoinnille, onlinekanavayhteishön ja myyntiin.
 • Kuvataan ja viedään ohjatusti yritystuote DataHubiin, ml. kuvavalinnat.
 • Käydään läpi ja sparrataan erilaisia ratkaisuehdotuksia miten DataHub-tietoja hyödynnetään ja myös integroidaan eri kanavien kanssa.
 • Valmennus sopii erinomaisesti myös alueorganisaatiolle jos on tarvetta tuotetietojen kuratointiin tai laadullistaa jo julkaistuja DataHub-tuotetietoja.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

 

Tervetuloa mukaan oppimaan, kehittymään ja kasvamaan yhdessä Avidlyn kanssa! Valmennuksissa ja työpajoissa yhdistyvät, luovuus, dataymmärrys, teknologian hyödyntäminen, aidot arjen esimerkit ja hyvät käytännöt matkailun markkinoinnista, liiketoiminnan, verkostojen, myynnin ja brändin kehittämisestä.

Koulutuksemme ovat matkailualan yrityksille sovitettuja, pedagogisesti harkittuja, käytännönläheisiä ja eteenpäinvieviä valmennus- ja sparraustilaisuuksia. Tarvittaessa tuomme valmennuksiin mukaan hyvin kapean alan spesialisteja yli 300 avidlyläisen joukosta niin kotimaasta kuin 6 ulkomaan toimistostamme. Tutustu myös asiantuntija-aineistoihimme ja esimerkkeihin, jotka voivat olla osana esimerkiksi valmennuspäivän orientiaatiomateriaaleja.

Kysy vastuuvalmentajalta vinkkejä onnistuneen valmennuspäivän tai laajemman kokonaisuuden kehityspolun rakentamiseksi!

Lisätietoja

Juha on pidetty ja käytännönläheinen kouluttaja, sparraaja ja neuvonantaja. Valmennusosaamisen ja lisäksi Juhalla on yli 10 vuoden käytännön operatiivinen kokemus matkailun markkinoinnista, myynnistä, tuotteistamisesta ja prosessikehityksestä yritys- ja destinaatiotasolla. Asiakkuudenhallinta (CRM), alueorganisaatiotoiminta (DMO/DMC), strateginen suunnittelu ja saavutettavuuden kehittäminen kuuluvat myös hänen osaamisalueisiin.

Juha Sorjonen
Avidly Oy
juha.sorjonen (at) avidlyagency.com
Puh. +358406610131
www.avidlyagency.com