Siirry sisältöön

Mikko Saarinen

Ready, Steady, & Go -tasot

 

Pyörä- ja reitistömatkailun kehittäminen lähtee liikkeelle reitistä, jotka ovat suunniteltu palveluineen laadukkaasti ja kestävästi tavoiteltavien kohderyhmien odotusarvot täyttäen. Tuotteistamisen sekä identiteetin rakentamisen kautta nämä saadaan heräämään henkiin ja tätä kautta teemaan liittyvä matkailuliiketoiminta mahdollistuu.

Pyörämatkailun mahdollisuudet, 1pv (Ready)

Valmennuksen kohderyhmänä tietyn matkailualueen matkailuyritykset.

Valmennuksessa lähestytään teemaa Allegran Trail x -mallin kautta, jonka kautta tunnistetaan yritysten valmiuksia pyörämatkailun teemaan erityisesti kansainvälisten asiakkaiden odotusarvoja tunnistaen. Valmennuksen päätteeksi matkailuyrityksillä on realistinen kuva pyörämatkailun liiketoimintamahdollisuuksiin erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta toki myös kotimaan potentiaalisia kohderyhmiä läpi peilaten.

Allegra Nordics avaa valmennuksen sisältöjä ja valmennuksen menetelmiä tarkemmin one-on-one tapaamisessa koulutuksesta kiinnostuneen toimijan kanssa.

Pyörämatkailun tuotteistaminen ja asiakkaiden odotusarvot, 1pv (Steady)

Valmennuksen kohderyhmänä destinaatio tai tietyn destinaation matkailuyritykset.

Destinaatio -tasolla keskitytään Allegran Trail x -mallia hyödyntäen menestyvän pyörämatkailukohteen tekijöihin ja tavoiteltavien kohderyhmien odotusarvoihin. Tämän kautta päästään pureksimaan tuotteistusta ja kohteen lupauksia tunnistettujen kohderyhmien odotusarvojen kautta.

Matkailuyritysten valmennuksessa askelletaan kiinni käytännönläheiseen tuotteistamiseen, johon linkittyvät tuote- ja palvelukehityksen lisäksi myynti- ja jakelukanavien pohjustamista sekä ajatukset toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Allegra Nordics avaa valmennuksen sisältöjä ja valmennuksen menetelmiä tarkemmin one-on-one tapaamisessa koulutuksesta kiinnostuneen toimijan kanssa.

Yhteistyö (Steady)

Valmennuksen kohderyhmänä destinaatiot ja destinaation matkailuyritykset.

Pyöritelläänpä miten vain, pyörä- tai reitistömatkailija ei ole kiinnostunut destinaatioiden rajoista.

Valmennuksessa isketään tehokkaasti kiinni toimijoiden väliseen yhteistyöhön tuotteistamisen näkökulmasta. Kansainvälistä näkökulmasta pohdittuna, yksittäisen destinaation tai yrityksen lupaukset ja tuotteet on valjastettava laajempaan kokonaisuuteen - yhteistyö luo lopulta pyörä- ja reitistömatkailun menestyksen.

Allegra Nordics avaa valmennuksen sisältöjä ja valmennuksen menetelmiä tarkemmin one-on-one tapaamisessa koulutuksesta kiinnostuneen toimijan kanssa.

Identiteetti ja markkinointi, 1 pv (Steady)

Valmennuksen kohderyhmänä destinaatiot ja destinaation matkailuyritykset.

Makkaraa ei kannata markkinoida sellaiselle, joka ei syö makkaraa :)

Tässä valmennuksessa pureudutaan joko destinaatioon tai yrityksen sielunmaisemaan ja identiteettiin. Miksi kohde tai yritys kohteessa päätyy määriteltyjen kohderyhmien valintakoriin? Miten vahvuudet ja erottavuustekijät asemoidaan vetovoimaksi?

Allegra Nordics avaa valmennuksen sisältöjä ja valmennuksen menetelmiä tarkemmin one-on-one tapaamisessa koulutuksesta kiinnostuneen toimijan kanssa.

Kuka ostaa, miksi ja miten? 1 pv (Go)

Valmennuksen kohderyhmänä destinaatiot ja destinaation matkailuyritykset.

Valmennuksessa isketään kiinni olemassa olevien tuotteiden ja lupausten kautta pyörä- ja reitistömatkailun kansainvälisiin myynti- ja jakelukanaviiin, markkinoiden tietoon sekä trendeihin. Kyseseen tulevat matkanjärjestäjät, yhteisöt sekä löydettävyys.

Allegra Nordics avaa valmennuksen sisältöjä ja valmennuksen menetelmiä tarkemmin one-on-one tapaamisessa koulutuksesta kiinnostuneen toimijan kanssa.

Jatkot, 1-4 Pv (Go)

Valmennuksen kohderyhmänä destinaatiot ja destinaation matkailuyritykset.

Valmennuksessa yhdistetään toimijoita pyörä- ja reitistömatkailun kansainvälisiin myynti- ja markkinointikanaviin. Näitä ovat markkinakohtaiset matkanjärjestäjät ja myyntikanavat sekä digitaalisen löydettävyyden alustat. Tässä asiakaskohtaisesti muotoiltavissa kokonaisuudessa luodaan myös yhteydet kansainvälisiin vaikuttajiin, mediaan ja pr-toimintoiden kautta työkalut tunnettuuden kansainväliseen kasvattamiseen.

Jatkot rakennetaan destinaatioiden sekä matkailuyritysten kautta erikseen ja edellyttää GO ja STEADY -vaiheiden valmennusta tai vahvan valmiuden kansainvälisen matkailuliiketoiminnan rakentamiseen pyörä- ja reitistömatkailussa.

Allegra Nordics avaa valmennuksen sisältöjä ja valmennuksen menetelmiä tarkemmin one-on-one tapaamisessa koulutuksesta kiinnostuneen toimijan kanssa.

Muu valmennus

Destinaatioille tai laajemmille konsortioille voidaan rakentaa valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia kansainvälisen urheilumatkailun strategiaan ja konseptointiin. Nämä koulutukset tutkaillaan aina erikseen ja referenssejä löytyy esimerkiksi Levin, Visit Lahden ja Business Finlandin suunnalta.

Laajemmassa kuvassa pyörämatkailu linkittyy reitistömatkailun teemaan, jolloin koulutuksiin voidaan sisällyttää elementtejä esimerkiksi vaeltamisesta ja polkujuoksusta.

Lisätietoja

Vahva kansainvälinen kokemus matkailu- sekä urheiluliiketoiminnoista. Luo tekemisen meininkiä ja muotoilee vaikuttavia elämyksiä. Viime vuosina keskittynyt pyörämatkailun kehitykseen, asiakkainaan Suomessa mm. Levi, Ylläs, Visit Lahti, Rovaniemi, Lapland Hotels, goSaimaa, Inari-Saariselkä, Ruka-Kuusamo ja Visit Finland.

Mikko Saarinen
Allegra Nordics Oy
mikko(at)helloallegra.com
+358 40 043 1207
https://hello-allegra.com
https://www.linkedin.com/in/saarinenmikko/