Siirry sisältöön

Anna Rinteinen

Ready & Steady -tasot

Vastuullisen ruokamatkailun työpaja, ½ - 1 pv (Ready)

Valmennus auttaa yrityksiä tunnistamaan kestävän ruokamatkailun mahdollisuuksia ja haasteita, sekä tarjoaa esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä arkeen vietäväksi. Valmennukseen voidaan yhdistää työpaja, jossa kannustetaan yrityksiä kehittämään vastuullisia ruokamatkailupalveluita, tekemään vastuullisia valintoja sekä aktiivisesti viestimään vastuullisuustoimistaan asiakkaille ja sidosryhmille. Valmennuksessa hyödynnetään Visit Finlandin Kestävän ruokamatkailun opasta.

Ruokaelämysten tuotteistaminen palvelumuotoilulla, ½ - 2 pv (Ready)

Asiakaslähtöinen tuotteistaminen kohderyhmien erilaiset tarpeet ja odotukset huomioiden. Valmennuksessa käydään läpi tuotteistamisprosessia, ja miten esimerkiksi verkostomaisten tuotteiden tai ruokareittien tuotteistaminen eroaa yksittäisen tuotteen kehittämisestä. Valmennukseen voidaan yhdistää työpaja, jossa palvelumuotoilun avulla opitaan asiakasymmärrystä, ideoidaan ja tuotteistetaan uusia palveluita tai paketteja, ja laaditaan niistä tuotekortit. Valmennuksessa hyödynnetään Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia ja uutta kohderyhmäopasta sekä Suomen ruokamatkailustrategiaa.

Ruokaelämysten ja palveluiden tuotteistaminen - Pellolta pöytään, ½ - 2 pv (Ready & Steady)

Tässä valmennuksessa huomioidaan koko ruokaketju, ja miten sen eri toimijoita voidaan hyödyntää osana matkailureittiä tai ruokamatkailupakettia. Osallistujista riippuen, sisältöä voidaan laajentaa esimerkiksi tutustumalla paikallisiin tuottajiin tilavierailuilla tai nostamalla esiin vapaaehtois- ja koulutusmatkailun mahdollisuuksia tuottajille ja jatkojalostajille. Valmennukseen voidaan yhdistää myös työpaja, jossa voidaan esimerkiksi suunnitella paikallinen ruokareitti tai ideoida paikallisia ruokalahjoja ja -matkamuistoja. Valmennuksessa hyödynnetään Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia ja Suomen ruokamatkailustrategiaa.

Ruoasta elämyksiä hyvinvointi-, kulttuuri-, luonto-, koulutus- pyöräily- tai maaseutumatkailuun, ½ - 2 pv (Ready & Steady)

Valmennuksessa tuodaan ruokamatkailun näkökulmaa ja mahdollisuuksia esiin muiden teemojen yhteydessä. Millaisia ruokatuotteita ja -palveluita voidaan tarjota toisen teeman vahvistamiseksi, ja miten huomioidaan tämän kohderyhmän erilaisia tarpeita ja odotuksia. Ruokaelämysten ympärille voidaan tuotteistaa eri teemoja yhdistelevä paketti tai se voi olla houkuttavuutta lisäävä osa muuta tarjontaa. Valmennukseen voidaan yhdistää työpaja, joka esimerkiksi ideoidaan ruokaelämyksiä luontoympäristöön, kartoitetaan lähiruokatarjontaa musiikkitapahtumaan tai suunnitellaan pyörämatkailijalle tarjottavia lisäpalveluita, kuten välipaloja ja eväspaketteja. Valmennuksessa hyödynnetään mm. Visit Finlandin teemakohtaisia tuotesuosituksia.

Parhaita vastuullisia ruokamatkailukäytänteitä meiltä ja maailmalta, 3 h - 1 pv (Ready & Steady)

Valmennuksessa käytetään case-esimerkkeinä mielenkiintoisia ruokamatkailukohteita, tuotteita ja palveluita erityisesti Pohjoismaista, joissa kohtaa aitous, vastuullisuus ja usein myös innovatiivisuus. Mukaan on mahdollista räätälöidä innostavia kotimaisia tai kv. puheenvuoroja etäyhteyksin. Valmennukseen voidaan yhdistää työpaja, jossa ideoidaan yhdessä esimerkkien pohjalta osallistujien kohteeseen sopivia uudenlaisia ruokaelämyksiä. Autamme myös erityisesti kotimaahan ja Pohjoismaihin suuntautuvien ruokamatkailuteemaisten benchmark-matkojen suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä.

Juomatuotteet osana ruokamatkailun tuotteistamista, 3 h - 1 pv (Ready & Steady)

Ethän unohda hyödyntää ruokamatkailussa maakuntien parhaita juomatuotteita! Suomi on pullollaan pientuottajien upeita taidonnäytteitä, paikallisia pienpanimo-oluita, uniikkeja tisleitä ja alkoholittomia arki- ja juhlajuomia. Valmennuksessa käydään case-esimerkein läpi erilaisia tapoja nostaa juomia ja niiden tuottajia osaksi ruokamatkailutarjontaa. Valmennukseen voidaan yhdistää työpaja, joissa avataan ruokamatkailun mahdollisuuksia juomatuottajille, verkostoidutaan tuottajien ja ravintola- sekä matkailutoimijoiden kesken, ja kehitetään uudenlaisia tuotteita ja palveluita, joihin paikalliset juomatuotteet liittyvät.

Miten erotumme markkinoilla vahvistaen samalla alueen vetovoimaa? 2h - ½ pv (Ready)

Valmennuksessa käydään läpi, miten paikallisuutta, alueidentiteettiä ja tarinoita voidaan hyödyntää matkailussa. Valmennukseen voidaan yhdistää työpaja, jossa tunnistetaan oman alueen identiteettiin vaikuttavia tekijöitä, millaisia tarinoita niihin liittyy sekä miten esimerkiksi paikallisen kulttuurin, elämäntavan ja perinteiden avulla voidaan tuottaa lisäarvoa matkailijoille.

 

Lisätietoja

Monipuolinen matkailuasiantuntija, jonka erityisosaamista on ruoka- ja maaseutumatkailu, yritysverkostojen rakentaminen ja ylimaakunnallinen kehittäminen. Työpöydällä on usein myös erilaisia kehittämishankkeita. Annalla on yli 25 vuoden kokemus ravintola- ja matkailualalta, josta kolmannes yrittäjänä.

Anna Rinteinen
ProAgria Itä-Suomi ry / MKN Itä-Suomi
anna.rinteinen(at)maajakotitalousnaiset.fi
+358 43 827 3703
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/
https://www.linkedin.com/in/annarinteinen/