Siirry sisältöön

Tiina Reijonen

Ready, Steady, Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus (Ready) 1 pv ruotsiksi

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

KANSAINVÄLISTYMISKOULUTUS (READY) 2 PV suomi/ruotsi

Visit Finlandin Kansainvälistymisoppaan mukainen koulutus, jossa käydään läpi kv-markkinoinnin ja tuotekehityksen peruselementit ja aiheet: tuote/hinnoittelu/jakelutiet/markkinointiviestintä. Kootaan asiakasyritysten tarpeiden ja lähtökohdat huomioiden sopivan sisältöinen ja kestoinen koulutuskokonaisuus, jolla päästään käytännön harjoitteiden ja työpajojen kautta vauhtiin kansainvälisessä tuotekehityksessä. Sopii niin kv-toimintaa aloitteleville yrityksille kuin alueellisille yhteistyöverkostoille.

TUOTTEISTAMISEN VALMENNUS TOT (STEADY) 2-3 pv suomi/ruotsi

TUOTTEISTAMISEN 10STEPS osa I / 1 pv
Paneudutaan asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen sekä tarkennetaan kohderyhmiä ja jakelukanavia, tarkistetaan että hinnoittelu on liiketoiminnan kannalta kannattavaa, käydään läpi myynti- ja markkinointisuunnitelmat niin että ne tukevat tuotteiden saamista asiakkaiden ostoskoriin.

PALVELUKOHTAISET TUOTEKORTIT osa II/ 1pv
Jalostetaan työpajamuotoisesti niin yksittäisiä kuin yhteisiä palvelutuotteita ja kokonaisuuksia myyntiin asiakkaiden ostettaviksi ja koettaviksi. Työstetään tarjottavista yksittäisistä tai yhteisistä palveluista konkreettiset tuotekortit tehokkaan myyntityön ja sisäisen palveluprosessin tueksi, esim Visit Finlandin My Stay osioon, matkanjärjestäjä yhteistyöhön jne.

Mikäli halutaan tehokas kokonaisuus niin suosittelen että Osa I ja Osa II päivän väliin liitetään yrityskohtainen interaktiivinen ETÄTYÖOHJAUS per yritys sähköpostitse. Tällöin osallistuvat yritykset käyvät läpi tahollaan oman yrityksensä askelmerkkejä.

 

RÄÄTÄLÖITYJÄ VALMENNUKSIA ( READY/STEADY/GO) suomi/ruotsi

Niin yksittäisille yrityksille kuin alueellisille matkailu yhteistyöverkostoille. Tarvekartoitukseen perustuvaa valmennusta aiheista
• TUOTE
• HINNOITTELU
• KOHDERYHMÄT

sekä teemat:

SAARISTOMATKAILUN KEHITYS min. 2 pv - suomi/ruotsi

Kehitetään uniikkia saaristoamme tuotteistamisen työkaluilla hallittuun matkailuun, huomioon ottaen kestävyys, puhtaus ja turvallisuus sekä saaristolainen elämäntapa, että kulttuuri. Nostetaan esille alueen vetovoimatekijät, valitaan kohderyhmät, rakennetaan tuotekuvaukset, hinnoitellaan kannattavasti, mietitään jakelukanavat, suunnitellaan myynti ja markkinointitoimenpiteet.

HYVINVOINTITEEMAN (FINNRELAX) YMPÄRILLE PERUSTUVA KV- VALMENNUS

Tuotteistetaan suomalaisen hyvinvoinnin elementeistä kokonaisuuksia onnellistamaan ulkomaiset asiakkaamme. Tehdään helposti asiakkaan ostettavissa olevia tuotekokonaisuuksia, jotta ulkomaiset, stressaantuneet ihmiset pääsevät arkielämän oravapyörästä nauttimaan suomalaisesta luontoaktiviteeteistä, metsästä, vedestä, saunasta ja ruoasta. Tarjotaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista suomalaista mielen ja ruumiin hyvinvointia.

MATKAILUN VERKOSTOYHTEISTYÖ ½-1 pv  suomi/ruotsi/englanti

Miten kehitetään ja parannetaan alueellista matkailun yhteistyötä niin että pienetkin yritykset pääsevät mukaan kv-markkinoille? Aktiivinen aivoriihi miten yhdessä isommaksi, vahvemmaksi ja kiinnostavaksi kv-matkailukohteeksi. Sopii alueellisille matkailuorganisaatioille kehittämisseminaareihin kuin alueellisille yrittäjäverkostoille.

YRITYSKOHTAINEN MENTOROINTI KV MARKKINOILLE min. 2 pv  suomi/ruotsi/englanti

Yrityskohtaisessa valmennuksessa käydään tarkkaan läpi lähtökohta-analyysi, kohdemaa, kohderyhmä, tuote, jakelu, myynti, markkinointi sekä yrityksen sisäinen palveluprosessi sekä taloudellinen kannattavuus ja investoinnit.

Tiina Reijonen

Matkailualan moniosaaja ja laaja kansainvälinen kokemus niin yritysten vetovastuusta kuin myynnin, markkinoinnin ja tuotekehittelyn saralla.
Tiina on toiminut pien- ja yksinyrittäjien kouluttajana, mentorina sekä sparraajana niin liiketoiminnan kuin palveluidenkehittämisessä että alueorganisaatioiden matkailunkehittämis- projekteissa.  Kosketus pienyrittäjän käytännön arkeen on tullut myös oman majoitus- ja ravintolatoiminnan myötä.
Valmennuskielinä suomi, ruotsi, englanti.

Tiina Reijonen
ATIRE Coaching & Consulting
atireou@gmail.com
www.atire.fi
+358 44 0788068