Siirry sisältöön

Miikka Raulo

Go-taso

Sosiaalisen median markkinointi, (Go) ½ pv – 1 pv

Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia markkinointiin, viestintään ja asiakaspalveluun. Sosiaalinen media eroaa perinteisistä markkinointikanavista ja päivän aikana tutustutaan siihen, miten sosiaalista mediaa voi parhaiten hyödyntää matkailumarkkinoinnissa. Päivän aikana vinkkejä houkuttelevaan sisällöntuotantoon sekä asiakkaidenne aktivointiin sosiaalisessa mediassa.

Suosittelumarkkinointi matkailualalla, (Go) ½ pv

Suosittelumarkkinoinnin (UGC eli user-generated content) merkitys korostuu matkailussa, sillä kuluttajat hyödyntävät yhä enemmän toisten kuluttajien kokemuksia tehdessään omia ostopäätöksiään. Koulutuksen aikana käydään läpi perusteet suosittelumarkkinoinnista, mitä suosittelumarkkinoinnilla tarkoitetaan ja mitä se voi matkailualalla olla? Osallistuja oppii tunnistamaan yleisimmät suosittelumarkkinoinnin kanavat ja keinoja verkostojen hallintaan ja siellä läsnäoloon. Aihetta tarkastellaan läpi konkreettisin case-esimerkein yksittäisen matkailuyrityksen sekä matkailualueen näkökulmista.

Matkailuyrityksen näkyvyys ja löydettävyys verkossa, (Go) 1 pv

Matkailijat ovat siirtyneet jo suurilta osin verkkoon, mikä tarkoittaa sitä, että myös matkailuyritysten on siirryttävä verkkoon. Verkkosivut valmiit, entä sitten? Tietoa etsiessään suurin osa henkilöistä aloittaa etsimisen Googlesta, niin myös useat matkailijat. Koulutuksessa käymme läpi mitä kaikkea näkyvyys ja löydettävyys verkossa on ja miten sinä voit kehittää oman yrityksesi näkyvyyttä ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.

Matkailun sisältömarkkinointi, (Go) ½ pv – 1 pv

Työpajaan osallistuva oppii sisältömarkkinoinnin perusteet ja keskeiset käsitteet. Osallistuja saa käsityksen erilaisista sisältömarkkinoinnin muodoista ja kanavista. Työpajassa opetellaan määrittelemään ja tunnistamaan oma kohderyhmä sekä luomaan asiakasprofiili. Osallistuja saa sisältöjen suunnittelun-tehtävälistan, joka helpottaa omien sisältöjen suunnittelua ja auttaa sisältökalenterin päivittämisessä.

Facebook matkailuyrityksen markkinoinnin tukena, (Go)
½ pv – 1 pv

Facebook-mainonnan perusteet -koulutus antaa perustiedot kuinka Facebookia voi käyttää markkinoinnin tukena. Koulutuksessa käydään läpi mainostyökalun mahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Koulutuksessa katsotaan konkreettisesti mainosten kohdentaminen ja toteuttaminen, sekä pohditaan hyvän mainoksen ominaisuuksia esimerkkien kautta. Osallistuja saa valmiudet toteuttaa Facebook-mainontaa kohderyhmälähtöisesti.

Miikka Raulo

Matkailuliiketoiminnan, sisällöntuotannon ja teknologian yhdistävä asiantuntija, joka nojaa toiminnassaan vahvasti faktaan ja luovaan ajatteluun. Teemme asiakkaasi ostamisen vaivattomaksi ja kiinnostavaksi digitaalisessa ympäristössä.

Miikka Raulo
FlowHouse Oy
miikka.raulo (at) flowhouse.fi
+358 40 731 0022
www.flowhouse.fi